/media/docs/VOP-5-10-2015.pdf Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných mobilných elektronických komunikačných služieb 5.10.15 - 4ka

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných mobilných elektronických komunikačných služieb 5.10.15