Potrebujete poradiť s nastavením vášho mobilu?
S našimi návodmi si jednoducho nastavíte sieť 4ky, internet alebo SMS.

Vyberte si kategóriu:

Informácie prostredníctvom skrátených SMS správPopis

*111*12345678901234#

Dobitie kreditu na vašu SIM kartu . Príklad: Na klávesnici telefónu zadajte *111*, 14 miestny kód z kupónu, symbol # a stlačte

*111*12345678901234*0950123456#

Dobitie kreditu na inú SIM kartu 4ky. Príklad: Na klávesnici telefónu zadajte spolu *111*, 14 miestny kód z kupónu, symbol *, telefónne číslo, na ktoré chcete kredit dobiť, symbol # a stlačte

*123*0950123456*8*123456#

Presun kreditu na inú SIM kartu 4ky. Príklad: Zadajte *123*, telefónne číslo, na ktoré chcete kredit preniesť, symbol *, sumu v Eurách, ktorú chcete preniesť na inú SIM kartu (musí byť nižšia ako váš aktuálny kredit), symbol *, váš 6 miestny bezpečnostný kód, symbol # a stlačte

*909#

Overenie v akej sieti sa nachádza vaše zariadenie. Ak potvrdzujúca správa obsahuje vaše telefónne číslo, nachádzate sa v pokrytí vlastnej siete 4KY. Ak potvrdzujúca správa obsahuje akýkoľvek iný text alebo znak, nachádzate sa v pokrytí nášho obchodného partnera (národný roaming).

*#30#

Zistenie nastavenia služby CLIP

*#31#

Zistenie nastavenia služby CLIR

*31#0950123456

Dočasné zobrazenie telefónneho čísla (na jeden hovor), ak jeho zobrazovanie máte zakázané

#31#0950123456

Dočasné zakázanie zobrazenia telefónneho čísla (na jeden hovor), ak jeho zobrazovanie máte povolené

*55#

Zistenie aktuálnej výšky vášho kreditu na SIM karte

*100#

Zistenie identifikačného čísla SIM karty

Nainštalujte si aplikáciu Viber alebo WhatsApp do vášho mobilného zariadenia. Po inštalácii aplikácie je potrebné sa zaregistrovať.  Zadajte číslo 4ky pre zaslanie overovacej SMS. Na číslo 4ky SMS nepríde ale po chvíli sa zobrazí možnosť overenia hlasom. Potvrďte telefónne číslo 4ky a v krátkom čase vás bude kontaktovať operátor zo zahraničného telefónneho čísla. Nadiktovaný 6 miestny kód zadajte do aplikácie, čím sa verifikujete a aplikáciu aktivujete. Inštalácia aplikácie Viber je v anglickom jazyku. Inštalácia aplikácie WhatsApp je dostupná aj v slovenčine.

Zákazník pre overenie v akej sieti sa nachádza jeho zariadenie, môže použiť sieťový kód USSD v tvare *#999# a potvrdiť symbol pre volanie. Ak v potvrdzujúca správa obsahuje telefónne číslo, nachádza sa v pokrytí vlastnou mobilnou sieťou 4KY. Ak potvrdzujúca správa obsahuje akýkoľvek iný text alebo znaky, nachádza sa v pokrytí v národnom roamingu obchodného partnera.

Niektoré mobilné zariadenia vyžadujú manuálne nastavenie našej siete. Prosím skontrolujte si, či vaše zariadenie je povolené do siete 4G/LTE. Ak nie je povolenie zapnuté, povoľte ho.

Ako na to?

  • Skontrolujte nastavenie Mobilných sietí/dát priamo v zariadení. Zároveň povoľte aj Dáta v Roamingu, ak chcete využívať dáta aj v sieti v nášho obchodného partnera /národný roaming/.
  • Prejdite do Nastavenia Vášho zariadenia a vytvorte nový prístupový bod pre APN. Ak už ho máte vytvorený, pre istotu ho zmažte a vytvorte nový.
  • Proxy, Port, Meno používateľa, Heslo, Server, MMSC, Proxy pre MMS, Port pre MMS nezadávajte.
  • APN je potrebné nastaviť na internet
  • Ak je potrebné vybrať protokol pre APN, zvoľte možnosť IPv4.

Postup pri nastavení siete v Medzinárodnom Roamingu je rovnaký.

ZARIADENIENASTAVENIE AUTOMATICKEJ VOĽBY SIETENASTAVENIE AUTOMATICKÉHO VÝBERU OPERÁTORAMANUÁLNE NASTAVENIE OPERÁTORAMANUÁLNE NASTAVENIE PRÍSTUPOVÉHO BODU APN

Acer
(Android)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Preferovaný typ siete > 4G (odporúčané)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vyhľadávanie sietí

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > (+)

- Meno: 4ka Internet.

- Typ názvu prístupového bodu (APN): internet

Uložiť.

Alcatel
(Android)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenia a siete - Viac > Mobilné siete > Predvolený režim siete > LTE/WCDMA/GSM automatické pripojenie

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenia a siete - Viac > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenia a siete - Viac > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vyhľadávanie sietí

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenia a siete - Viac > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > Nový APN / (+)

- Meno: 4ka Internet.

- Názov prístupového bodu: internet

Uložiť.

Apple
(iOS)

Nastavenia > Mobilné (dáta) > Hlas a dáta > 4G

Nastavenia > Operátor > Automatický výber

Nastavenia > Operátor > Automatický výber (vypnúť) a potvrdiť voľbu "4KA SK".

V iOS sú nastavenia služieb priamo sťahované zo siete operátora a nie je potrebné ich manuálne zadávať v Nastaveniach. Pre overenie správnosti nastavenia zariadenia postupujte nasledovne:

Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Sieť: "4KA SK"

Nastavenia > Mobilné (dáta) > Mobilná dátová sieť

- APN: internet

Potvrdiť nastavenia kliknutím na: < Mobilné.

V prípade, že dátové služby nefungujú aj napriek správnemu nastaveniu odporúčame tzv. "Hard Reset zariadenia". Stlačte súčasne tlačidlá "Vypnutie / zapnutie zariadenia" a "Home Button" (ovládacie okrúhle tlačidlo). Počkajte kým sa telefón nezapne a znovu skontrolujte nastavenia.

Asus
(Android)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Preferovaný typ siete > 2G/3G/4G

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Sieťoví operátori > Vyhľadávanie sietí

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > Názvy prístupových bodov > (+)

- Meno: 4ka Internet.

- Názov prístupového bodu (APN): internet

Uložiť.

HTC
(Android)

Nastavenia > Mobilné dáta > Sieťový režim > 2G/3G/4G automaticky

Nastavenia > Mobilné dáta > Sieťový operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Mobilné dáta > Sieťový operátori > Hľadať siete

Huawei (Android)

Nastavenia > Mobilné dáta > Názvy prístupových bodov > Nový APN

- Meno: 4ka Internet.

- Názov prístupového bodu (APN): internet

Uložiť.

Huawei
(Android)

Nastavenia - Všetko > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilná sieť > Preferovaný typ siete > Automaticky (4G/3G/2G)

Nastavenia - Všetko > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilná sieť > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia - Všetko > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilná sieť > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky (vypnúť)

Nastavenia - Všetko > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilná sieť > Názvy prístupových bodov > Ponuka > Nový názov prístupového bodu (APN)

- Meno: 4ka Internet.

- Názov prístupového bodu (APN): internet

Uložiť.

Lenovo
(Android)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Preferovaný typ siete > LTE/WCDMA/GSM (odporúčané)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vyhľadávanie sietí

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > (+)

- Meno: 4ka Internet.

- Názov prístupového bodu (APN): internet

Uložiť.

LG
(Android)

Nastavenia > Siete - Tethering & Siete > Mobilné siete > Režim siete > GSM/WCDMA/LTE - automaticky

Nastavenia > Siete - Tethering & Siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Siete - Tethering & Siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vyhľadať siete

Nastavenia > Siete - Tethering & Siete > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > Nový prístupový bod

- Meno: 4ka Internet.

- APN: internet

Uložiť.

Microsoft / Nokia
(Windows Phone)

Nastavenia > mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty > Najvyššia rýchlosť pripojenia > 4G

Nastavenia > mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty > Výber siete > automaticky

Nastavenia > mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty > Výber siete > vyhľadať siete

Nastavenia > mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty > pridať APN pre internet

- APN: internet

- Meno používateľa: 4ka Internet.

Uložiť.

Prestigio
(Android)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Preferovaný typ siete > GSM / WCDMA / LTE

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vyhľadávanie sietí

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > (+)

- Meno: 4ka Internet.

- Názov prístupového bodu (APN): internet

Uložiť.

Samsung
(Android)

Nastavenia > Ďalšie siete > Mobilné siete > Režim siete > 4G/3G/2G (automatické pripojenie)

Nastavenia > Pripojenia - Mobilné siete > Režim siete > LTE/WCDMA/GSM (automatické pripojenie)

Nastavenia > Ďalšie siete > Mobilné siete > Operátori sietí > Vybrať automaticky

Nastavenia > Pripojenia - Mobilné siete > Operátori sietí > Vybrať automaticky

Nastavenia > Ďalšie siete > Mobilné siete > Operátori sietí > Hľadať siete

Nastavenia > Pripojenia - Mobilné siete > Operátori sietí > Hľadať siete

Nastavenia > Ďalšie siete > Mobilné siete > Názvy APN > (+)

Nastavenia > Pripojenia - Mobilné siete > Názvy APN > Pridať

- Meno: 4ka Internet.

- APN: internet

Uložiť.

Sony
(Android)

Nastavenie > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Režim siete > LTE (prednostne)/WCDMA/GSM

Nastavenie > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb > Režim hľadania - Automatické

Nastavenie > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb > Režim hľadania - Manuálne

Nastavenie > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > (+)

- Názov: 4ka Internet.

- APN: internet

Uložiť.

AUTOMATICKÉ NASTAVENIE

Na vašej SIM karte je prednastavené číslo SMS centra, prostredníctvom ktorého budete môcť posielať správy.

V prípade manuálneho nastavenia postupujte nasledovne:

ZARIADENIEMANUÁLNE NASTAVENIE SMS

Acer
(Android)

Acer (Android) SMS a MMS > Nastavenia > Nastavenie strediska SMS - Nastaviť číslo strediska SMS

Alcatel
(Android)

Správy > Nastavenia > Nastavenia správ SMS - Číslo centra správ SMS

Apple
((iOS)

Vykonať jeho kontrolu prednastaveného čísla SMS centra môžete prostredníctvom sieťového kódu nasledovne: *#5005*7672# . Manuálnu zmenu nastavenia SMS centra môžete vykonať cez sieťový kód: **5005*7672*+421950900050#

Asus
(Android)

SMS a MMS > Nastavenia > Textové správy (SMS) - Nastavenie SMSC

HTC
(Android)

Správy > Nastavenie > Textové správy (SMS) > Servisné stredisko

Huawei
(Android)

Správy > Ponuka > Nastavenia - Rozšírené > SMS centrum

Lenovo
(Android)

SMS a MMS > Nastavenia > Textové správy (SMS) > Nastavenia textových správ (SMS) - Servisné stredisko SMS

LG
(Android)

Správy > Nastavenia > SMS > SMS centrum

Microsoft / Nokia
(Windows Phone)

Správy > nastavenia > Číslo strediska pre SMS

Prestigio
(Android)

SMS a MMS > Nastavenia > Nastavenia SMS centra - Nastaviť číslo SMS centra

Samsung
(Android)

Správy > Nastavenia > SMS > Centrum správ > (+)

- Správy > Nastavenia > Ďalšie nastavenia > SMS > Centrum správ

Sony
((Android)

Správy > Nastavenie > Všeobecné nastavenia - Číslo strediska správ SMS

Pre prípad, že by ste si ho potrebovali nastaviť manuálne, použite číslo: +421950900050.

Niektoré zariadenia vyžadujú manuálne nastavenie APN pre využívanie služby 4G INTERNET v2.0. Prosím skontrolujte si, či máte zariadenie povolené do siete LTE cez samostatnú ponuku v Nastaveniach vášho LTE zariadenia a potom postupujte nasledovne:

  1. Vo vašom LTE zariadení si skontrolujte zapnutie Mobilných dát.
  2. Prejdite do Nastavení vášho telefónu a vytvorte nový prístupový bod pre APN. V prípade, že už nový prístupový bod APN je vytvorený, je potrebné ho zmazať a vytvoriť nový.
  3. Proxy, Port, Meno používateľa, Heslo, Sever, MMSC, Proxy pre MMS, Port MMS sa nezadávajú.
  4. APN je potrebné nastaviť na internet2
  5. MCC je potrebné mať nastavené na 231
  6. MNC nastaviť na 03
  7. Ak je potrebné vybrať protokol pre APN, zvoľte možnosť IPv4