100 MIN/SMS
v celej EÚ
Bez viazanosti
300 MIN/SMS
v celej EÚ
Bez viazanosti
Nekonečné MIN/SMS
v celej EÚ
Bez viazanosti