1 GB v celej EÚ
100 MIN/SMS
v celej EÚ
Bez viazanosti
15 GB v 4G sieti 4ka
300 MIN/SMS
v celej EÚ
Bez viazanosti
Nekonečné dáta v 4G sieti 4ka
Nekonečné MIN/SMS
v celej EÚ
Bez viazanosti