1 GB
v EÚ
Nové
+ 10 GB
balík s 10 GB dát v SR
(z toho 1,11 GB v EÚ)
100
MIN alebo SMS
v EÚ
Bez viazanosti
Automatická obnova
1 GB
v EÚ
Nové
+ 15 GB
balík s 15 GB dát v SR
(z toho 1,11 GB v EÚ)
300
MIN alebo SMS
v EÚ
Bez viazanosti
Automatická obnova
1 GB
v EÚ
Nové
+ NEKONEČNÉ DÁTA
balík s neobmedzeným objemom
dát v SR (z toho 1,11 GB v EÚ)
Nekonečné
MIN alebo SMS
v EÚ
Bez viazanosti
Automatická obnova