Oznamy

Plánované odstávky služieb

Plánovaná práca Košice 18.6.2024

Vážení zákazníci,

 

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 18.6.2024 v čase medzi 00:30 - 05:00 hod. dôjde z dôvodu vykonávania plánovaných servisných prác k nedostupnosti fixných služieb 4ka v meste Košice. V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia: optický prevodník, router, STB. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

 

Váš telekomunikačný operátor 4ka

 

Nedostupnost služieb bude na adresách: Štefánikova 3, 5, Jesenského 22, Mäsiarska 57, Kuzmányho 31, 33, 37, 39, Vojenská 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, Magurská 1, 2, 3, 5, 9, 13, Husárska, Čajakova, Škultétyho 1,2.

Plánovaná práca 29.5.2024

Vážení zákazníci,

 

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 29.5.2024 v čase medzi 00:30 a 02:00 hod. dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác v lokalitách Cabaj-Čápor, Nitrianske Hrnčiarovce, Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice k nedostupnosti fixnych sluzieb 4ka (TV/internet) v maximálnej dĺžke 90 minút. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

 

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca Bratislava CATV/DVBT 13.2.2024

Vážení zákazníci,

 

dovoľte nám Vás informovať, že dňa 13.2.2024 v čase medzi 00:00 a 03:00 hod. dojde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti CATV/DVBT televíznych služieb v lokalite Bratislava. Po plánovanej práci bude nutné znovu naladiť DVBT prijímače pomocou automatického ladenia na vašom TV prijímači/STB. 

 

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Spustenie lokality Nitrianske Hrnčiarovce

Oznámenie o zmene dňa účinnosti Zmlúv o poskytovaní služieb s odloženou účinnosťou

Spoločnosť SWAN, a.s. týmto v súlade s bodom 4.1. Zmlúv o poskytovaní služieb s odloženou účinnosťou (ďalej len „Zmluva“) oznamuje Účastníkom, že z dôvodu posunu termínu dobudovania a sfunkčnenia elektronickej komunikačnej siete spoločnosti SWAN, a.s. v lokalite prípojného bodu Účastníka, sa predbežne určený dátum účinnosti Zmlúv v danej lokalite, uvedený v bode 4.1. Zmlúv, posúva na neskorší dátum, t.j. na dátum dobudovania a sfunkčnenia elektronickej komunikačnej siete spoločnosti SWAN, a.s., ktorý sa v zmysle bodu 4.1. Zmlúv považuje za nový pre obe zmluvné strany záväzný dátum účinnosti Zmlúv v danej lokalite, ak nie je nižšie pod tabuľkou uvedené inak. Dotknutá lokalita prípojných bodov Účastníkov a nový dátum účinnosti Zmlúv v danej lokalite je uvedený nižšie v tabuľke. Ďakujeme za porozumenie.

 

Lokalita (mesto, mestská časť, obec, ulica a pod.)

Nový dátum účinnosti Zmlúv v Lokalite

Nitrianske Hrnčiarovce

23.01.2024

 

 

 

 

 

Osobitné ustanovenia pre prípady, keď Účastník ku dňu novej účinnosti Zmlúv uvedenej v tabuľke ešte nemá zriadenú Službu:

V zmysle bodu 4.4. Zmlúv sa Služba považuje za zriadenú dňom podpisu odovzdávacieho protokolu. V prípade, že u Účastníka ku dňu novej účinnosti Zmlúv uvedenej v tabuľke ešte Služba nebola zriadená, t.j. ešte nedošlo k podpisu odovzdávacieho protokolu, odlišne od vyššie uvedeného oznámenia sa za nový dátum účinnosti Zmluvy takéhoto Účastníka bude považovať až deň zriadenia Služby, t.j. deň podpisu odovzdávacieho protokolu.

Plánovaná práca Dunajská Streda 24.1.2024

Vážení zákazníci,

 

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 24.1.2024 v čase medzi 00:00 a 06:00 hod. dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti koaxiánych internetových služieb v lokalite Dunajská Streda. Ospravedlňujeme sa vopred za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré by táto údržba mohla spôsobiť.  Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

 

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca Dunajská Streda 17.1.2024

Vážení zákazníci,


dovoľte nám informovať Vás, že dňa 17.1.2024 v čase medzi 00:00 a 06:00 hod.dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti CATV/DVBT/IPTV televíznych a internetových služieb v lokalite Dunajská Streda. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

 
Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca Bratislava - Devínska Nová Ves 12.12.2023

Vážení zákazníci,

 

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 12.12.2023 v čase medzi 00:00 a 06:00 hod. dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti koaxiánych služieb (internet a káblová televízia) v Bratislave pre lokalitu Devínska Nová Ves. Ospravedlňujeme sa vopred za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré by táto údržba mohla spôsobiť. 

 

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca Bratislava - Devínska Nová Ves 6.12.2023

Vážení zákazníci,

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 6.12.2023 v čase medzi 00:01 a 05:00 hod. dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti koaxiánych služieb (internet a káblová televízia) v Bratislave pre lokalitu Devínska Nová Ves. Ospravedlňujeme sa vopred za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré by táto údržba mohla spôsobiť. 

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca Malacky 29.11.2023

Vážení zákazníci,

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 29.11.2023 v čase medzi 00:00 a 04:00 hod. dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác v lokalite Malacky k nedostupnosti fixnych sluzieb 4ka (TV/internet) v maximálnej dĺžke 30 minút.

 

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca dátových LTE služieb 28.9.2023 pre lokality Pezinok, Slovenský Grob a Chorvátsky Grob

Vážení zákazníci,

dovoľte nám informovať Vás, že v súvislosti s plánovanou údržbou telekomunikačnej siete budeme musieť na určitý čas odstaviť niektoré z našich služieb. Táto odstávka sa uskutoční v 28.9.2023 v čase od 10:00 do 18:00 hod. v maximálnej dĺžke 360 minút. Počas tejto doby nebudete môcť používať služby fixného LTE dátového pripojenia.

Chceme Vám poďakovať za trpezlivosť a pochopenie počas tejto doby. Naši technickí pracovníci urobia všetko preto, aby sa odstávka skončila čo najskôr a aby sme Vám mohli opäť poskytnúť plné služby. 4ka

Plánovaná práca Bratislava - Devínska Nová Ves 13.9.2023

Vážení zákazníci,

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 13.9.2023 v čase medzi 00:30 a 04:30 hod. dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti koaxiánych internetových služieb v Bratislave pre lokalitu Devínska Nová Ves. Ospravedlňujeme sa vopred za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré by táto údržba mohla spôsobiť. Budeme sa snazit minimalizovať vplyv tejto údržby na našich zákazníkov a zabezpečiť, aby bolo odstavka čo najkratšia.

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná odstávka Bratislava 7.9.2023

Vážení zákazníci,
dovoľte nám informovať Vás o plánovanej odstávke služieb dňa 7.9.2023 z dôvodu skvalitnenia telekomunikačnej siete. Výpadok služieb môže nastať v časovom okne medzi 00:00 a 02:00 hod. Po ukončení prác by malo prísť k automatickému obnoveniu pripojenia.

Ďakujeme za porozumenie.

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca 18.8.2023 - digitálna televízia

Vážení zákazníci,

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 18.8.2023 v čase medzi 02:00 a 06:00 hod. dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti služby digitálnej televízie (IPTV) v maximálnej dĺžke 120 min.

 

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca Dunajská Streda 7.7.2023

Vážení zákazníci,
dovoľte nám informovať Vás, že dňa 7.7.2023 v čase medzi 00:00 a 04:00 hod.dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti CATV/DVBT televíznych a internetových služieb v lokalite Dunajská Streda. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

 

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca Bratislava 22.6.2023

Vážení zákazníci,
dovoľte nám informovať Vás, že dňa 22.6.2023 v čase medzi 00:10 a 01:00 hod. na 20 minút dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti CATV/DVBT televíznych služieb v lokalite Bratislava, Petržalka, Devínska Nová Ves, Karlová Ves, Dúbravka a Lamač. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.


Váš telekomunikačný operátor 4ka

Preladenie digitálneho vysielania v Dunajskej Strede

Vážení zákazníci,

vylepšujeme a modernizujeme siete káblovej televízie v Dunajskej Strede, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby v čo najvyššej možnej kvalite.

Vzhľadom k tejto technickej zmene bude potrebné, aby ste si dňom 20.7.2023 preladili digitálne vysielanie na Vašom TV prijímači.

Postup ladenia závisí od toho, či digitálne vysielanie (DVB-C) prijímate priamo TV prijímačom (modernejšie TV prijímače ho už umožňujú automaticky) alebo prostredníctvom externého DVB-C prijímača, tzv. set-top boxu. Ak máte set-top box, ladenie je potrebné spustiť na ňom a nie na TV.

Ak v domácnosti využívate viaceré TV prijímače, preladenie je potrebné uskutočniť na všetkých z nich (prípadne na externých DVB-C prijímačoch, cez ktoré sú pripojené).

Veríme, že skvalitnenie služieb uvítate a budete aj naďalej spokojným zákazníkom 4ky.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prijatie zmien, ktoré s modernizáciou digitálneho vysielania sú nevyhnutne spojené.

 

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Ukončenie analógového vysielania káblovej televízie Dunajská Streda

Vážení zákazníci,

vylepšujeme a modernizujeme siete káblovej televízie v Dunajskej Strede, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby v čo najvyššej možnej kvalite. Preto dňom 20.7.2023 doterajšie analógové TV vysielanie kompletne nahradíme kvalitnejšou digitálnou technológiou DVB-C, pričom cena služby sa pre Vás nezmení.

Pre príjem digitálnej televízie je možné používať bežný TV prijímač. Novšie televízory príjem DVB-C umožňujú automaticky. Ak ho Váš starší televízor nepodporuje, je možné si k nemu pripojiť externý DVB-C prijímač, ktorý si môžete prevziať osobne v 4KA CENTRE v ZOC MAX na Galantskej ceste 20, Dunajská Streda. Takisto si môžete zakúpiť svoje vlastné zariadenie tzv. set-top box s podporou DVB-C štandardu. Po naladení digitálneho vysielania Vám bude nastavená nová rozšírená programová ponuka.

Ak už digitálne vysielanie naladené máte, prosím, berte tento oznam ako bezpredmetný.

Veríme, že skvalitnenie televízneho vysielania uvítate a budete aj naďalej spokojným zákazníkom 4ky.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prijatie zmien, ktoré s digitalizáciou vysielania budú nevyhnutne spojené.

 

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca Bratislava 15.6.2023

Vážení zákazníci,
dovoľte nám informovať Vás, že dňa 15.6.2023 v čase medzi 00:00 a 01:00 hod. na 10 minút dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti fixných internetových a CATV/DVBT televíznych služieb v lokalite Bratislava, Petržalka, Devínska Nová Ves, Karlová Ves, Dúbravka a Lamač. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.


Váš telekomunikačný operátor 4ka

Nedostupnosť fixných služieb 4ka 1.5.2023

Vážení zákazníci,

aktuálne evidujeme výpadok internetových fixných služieb v lokalite Bratislava - Devínska Nová Ves a Dúbravka. Momentálne intenzívne pracujeme na odstránení nedostupnosti služieb a snažíme sa, aby sa služby čo najskôr obnovili.

Ospravedlňujeme sa za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré táto situácia môže spôsobiť. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám opäť poskytli spoľahlivé a stabilné pripojenie k internetu.

 

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca Bratislava 6.4.2023

Vážení zákazníci, dovoľte nám informovať Vás, že dňa 6.4.2023 v čase medzi 00:00 a 05:00 hod. dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti koaxiánych internetových a CATV/DVBT televíznych služieb v Bratislave pre lokality Petržalka, Devínska Nová Ves, Karlová Ves, Dúbravka a Lamač. Ospravedlňujeme sa vopred za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré by táto údržba mohla spôsobiť. Budeme sa snazit minimalizovať vplyv tejto údržby na našich zákazníkov a zabezpečiť, aby bolo odstavka čo najkratšia.

Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica 22.3.2023

Vážení zákazníci, radi by sme Vás informovali o plánovanej údržbe našej telekomunikačnej siete. V stredu 22. marca 2023 v čase od 00:00 do 03:00 hodín budeme musieť na určitý čas odstaviť niektoré z našich služieb, čo môže spôsobiť krátkodobú nedostupnosť optického internetu. Predpokladáme, že táto odstávka bude trvať maximálne 30 minút.
Ospravedlňujeme sa vopred za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré by táto údržba mohla spôsobiť. Budeme sa snazit minimalizovať vplyv tejto údržby na našich zákazníkov a zabezpečiť, aby bolo odstavka čo najkratšia.

4ka

Plánovaná práca dátových LTE služieb 22.3.2023 pre územie celého Slovenska

Vážení zákazníci, dovoľte nám informovať Vás, že v súvislosti s plánovanou údržbou telekomunikačnej siete budeme musieť na určitý čas odstaviť niektoré z našich služieb. Táto odstávka sa uskutoční v stredu, 22. marca 2023 v čase od 01:00 do 03:00 hodín. Počas tejto doby nebudete môcť používať služby mobilného a fixného LTE dátového pripojenia.

Chceme Vám poďakovať za trpezlivosť a pochopenie počas tejto doby. Naši technickí pracovníci urobia všetko preto, aby sa odstávka skončila čo najskôr a aby sme Vám mohli opäť poskytnúť plné služby. 4ka

Plánovaná práca Bratislava - Petržalka 14.3.2023

Vážení zákazníci, dovoľte nám informovať Vás, že dňa 14.3.2023 v čase od 08:00 do 18:00 hod. dôjde k dočasnej nedostupnosti telekomunikačných služieb káblovej televízie v lokalite Bratislava-Petržalka z dôvodu prekládky optickej trasy, ktorá je nevyhnutná kvôli výstavbe električkovej trate v Petržalke. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme. 4ka,a.s.

Plánovaná práca Bratislava 1.3.2023

Vážení zákazníci,
dovoľte nám informovať Vás, že dňa 1.3.2023 v čase medzi 00:00 a 04:00 hod. dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti internetových a CATV/DVBT televíznych služieb v lokalite Bratislava, Petržalka, Devínska Nová Ves, Karlová Ves, Dúbravka a Lamač. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.
Váš telekomunikačný operátor 4ka

Plánovaná práca Trenčín 21.2.2023

Vážení zákazníci,
dovoľte nám informovať Vás, že dňa 21.2.2023 v čase medzi 00:00 a 04:00 hod. dôjde z dôvodu plánovaných servisných prác k nedostupnosti internetových, hlasových a televíznych služieb v lokalite Trenčín. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.
Váš telekomunikačný operátor 4ka

Ukončenie analógového vysielania káblovej televízie Bratislava

 

Vážení zákazníci, Spoločnosť 4ka ukončuje 29.11.2022 analógové vysielanie káblovej televízie v Bratislave. Naďalej však budeme poskytovať službu digitálnej televízie na existujúcej káblovej sieti. Pre príjem signálu je potrebný televízor, alebo Set-top box s DVB-T tunerom. V prípade ak vlastníte staršie zariadenia bez podpory štandardu DVB-T , odporúčame Vám zakúpiť si nové zariadenie (TV, alebo Set-top box) na voľnom trhu už s podporou štandardu DVB-T 2.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na zákazníckej linke 0950950950. Váš operátor 4ka

Plánovaná práca – digitálna a analógová káblová TV

Vážený zákazník,

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 20.6.2022 od 00:00 hod do 06:00 hod dôjde k nedostupnosti služieb digitálnej a analógovej káblovej TV z dôvodu skvalitnenia služieb v lokalitách Bratislava, Dunajská Streda, Šahy, Zvolen, Košice.

Váš telekomunikačný operátor 4ka
 

Plánovaná práca Zvolen 11.6.2022

Vážený zákazník,
dovoľte nám informovať Vás, že dňa 11.6.2022 - 12.6.2022, v čase medzi 22:00 a 09:00 hod. dôjde z dôvodu vykonávania plánovaných servisných prác (prekládka optickej  siete) k nedostupnosti fixných služieb 4ka. V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia optický prevodník, router, STB.
Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.
Váš telekomunikačný operátor 4ka

Nedostupnost služieb bude na adresách:

Asmolova 18-24,Asmolova 26-32,Asmolova 34-40,Asmolova 35,Asmolova 82-88,Asmolova 90-96,Bazovského 15,Bazovského 17,Bazovského 19,Fullu 10-16,Fullu 11,Fullu 13,Fullu 15,Fullu 17,Fullu 2-8,Fullu 2-8,Fullu 9,Gagarina 81-83,Gagarina 85-93,Jašíka 10-12,Malinovského 1,Malinovského 3,Malinovského 5,Okružná 113,Okružná 15,Okružná 17,Okružná 19-27,Okružná 29-31,Okružná 33-43,Okružná 33-43,Poničana 45-55,Poničana 69-79,Pribinova 178,Pribinova 89-93,Svobodu 19,Svobodu 21,Svobodu 23,Svobodu 25,Svobodu 27,Svobodu 29,Svobodu 31,Svobodu 42-48,Svobodu 42-48,Svobodu 58-64,Svobodu 66-72,Svobodu 74-80,Záhonok 10-12,Záhonok 1-3,Záhonok 13-15,Záhonok 17-19,Záhonok 17-19,Záhonok 21-23,Záhonok 25-29,Záhonok 31-35,Záhonok 37-41,Záhonok 5-7,Záhonok 6-8,Záhonok 9-11

Plánovaný výpadok služieb lokalita Trenčianske Teplice

Vážený zákazník, dovoľte nám informovať Vás, že dňa 15.12.2021, v čase od 01:00 do 02:00 hod. dôjde k realizácii plánovaných servisných prác a nedostupnosti služieb SWAN z dôvodu výmeny technológie pre zvýšenie kvality služieb spoločnosti SWAN.  V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia router, STB a LTE anténu. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Váš telekomunikačný operátor SWAN

Plánovaný výpadok služieb lokalita Bratislava

Vážený zákazník, dovoľte nám informovať Vás, že dňa 09.12.2021, v čase od 00:30 do 04:00 hod. dôjde k realizácii plánovaných servisných prác a nedostupnosti služieb SWAN Multimedia z dôvodu výmeny technológie pre zvýšenie kvality služieb spoločnosti SWAN.  V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia router a STB. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Váš telekomunikačný operátor SWAN

Plánovaný výpadok služieb lokalita Nitra

Vážený zákazník, dovoľte nám informovať Vás, že dňa 07.12.2021, v čase od 00:30 do 04:00 hod. dôjde k realizácii plánovaných servisných prác a nedostupnosti služieb SWAN Multimedia z dôvodu výmeny technológie pre zvýšenie kvality služieb spoločnosti SWAN.  V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia router a STB. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Váš telekomunikačný operátor SWAN

Plánovaný výpadok služieb lokalita Trnava

Vážený zákazník, dovoľte nám informovať Vás, že dňa 03.12.2021, v čase od 00:30 do 04:00 hod. dôjde k realizácii plánovaných servisných prác a nedostupnosti služieb SWAN Multimedia z dôvodu výmeny technológie pre zvýšenie kvality služieb spoločnosti SWAN.  V prípade, že služby po tomto termíne nenabehnú, odporúčame reštartovať koncové zariadenia router a STB. Za dočasný diskomfort služieb sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Váš telekomunikačný operátor SWAN

Plánovaná práca - nedostupnosť hlasových služieb

Vážený zákazník, 

dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom výpadku na nami poskytovaných HLAS-ových službách.
Začiatok plánovanej práce: 2021-11-28 01:00 CET
Koniec plánovanej práce: 2021-11-28 03:00 CET
Trvanie výpadku v stanovenom časovom okne: 30-60 min
Dôvod výpadku: pokračovanie modernizácie hlasovej technológie
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na náš Helpdesk. Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie.

Plánovaná práca - nedostupnosť hlasových služieb

Vážený zákazník, 

dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom výpadku na nami poskytovaných HLAS-ových službách.

Začiatok plánovanej práce: 2021-11-14 01:00:00 CEST
Koniec plánovanej práce: 2021-11-14 03:00:00 CEST 
Trvanie výpadku v stanovenom časovom okne: 30-60 min
Dôvod výpadku: modernizácia časti hlasovej technológie

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na náš Helpdesk. Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie.

Nedostupnosť služieb Swan

25.8.2021 počas skorých ranných hodín došlo ku krátkodobému prerušeniu v poskytovaní služieb. Príčinou bol problém na hlavnom zariadení, ktorý bol spôsobený výpadkom jednej procesorovej karty. Následne došlo k hardvérovej poruche, ktorá spôsobila problém aj na redundantnej karte. Výpadok bol odstránený bezodkladným zásahom našich technikom. Všetkým našim zákazníkom sa ospravedlňujeme za vzniknuté problémy.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.