K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Výpadok služieb v národnom roamingu bol odstránený

V čase od 12:48 do 14:20 sme zaznamenali výpadok služieb na strane nášho zmluvného partnera poskytujúceho službu 2G národného roamingu.

V uvedenom čase neboli dostupné hlasové ani dátové služby v národnom roamingu a výpadok sa týkal ako odchádzajúcich, tak i prichádzajúcich hovorov. Partnera sme požiadali o nápravu a aktívne sme s ním o vzniknutej situácii až do vyriešenia problému komunikovali. Veríme, že príčiny výpadku sa podarilo natrvalo odstrániť.

Hlasové a dátové služby v našej vlastnej sieti boli aj v uvedenom čase plne funkčné a naši zákazníci, ktorí sa nachádzali v našom vlastnom pokrytí tak nemuseli výpadok vôbec zaregistrovať.