K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Služby na faktúru bez starostí

Ak máte aktívny paušál SLOBODA alebo paušál SLOBODA S MOBILOM  na faktúru s pravidelnými mesačnými platbami za služby alebo telefón, vaša úhrada je realizovaná  prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorú vám vystavíme vždy po ukončení vášho fakturačného obdobia, t.j. vždy na konci mesiaca a má tieto výhody:

Súčasťou faktúry je podrobný výpis využitých služiebSlúži ako plnohodnotný daňový doklad
Elektronickú faktúru posielame bezpečne zašifrovanúJednoduchý prístup k faktúram v portáli Moja zóna a appke Moja 4ka

Vašu faktúru môžete uhradiť:

  • automaticky zo svojej platobnej karty
    nastavením automatickej úhrady platenia faktúr priamo v Mojej zóne
  • jednorazovo zaplatením prostredníctvom platobných brán
    (Tatra Pay, SporoPay...)
  • osobne, hotovosťou alebo platobnou kartou
    priamo na predajnom mieste SmartshopMobilonline

Vysvetlenie faktúry

Chceme, aby boli pre našich zákazníkov faktúry prehľadné. Preto sme pre vás pripravili najčastejšie položky, jednoduché vysvetlivky a podrobné znázornenie, ktoré sa vo vašej faktúre môžu vyskytnúť,
aby ste sa mohli v nej ľahko orientovať.

Prvá strana faktúry

ČísloNázov prvku faktúryVysvetlenie
1Základné informácie o SWAN , a.s.SWAN , a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35 680 202, IČ DPH: SK2020324317, DIČ: 2020324317, Zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 2958/B, č. účtu IBAN SK05 1100 0000 0029
2Číslo faktúryKaždá faktúra má svoje jedinečné číslo začínajúce daným rokom. Slúži na jednoduché identifikovanie a priradenie platieb.
3Identifikačné údaje účastníkaZákladné fakturačné údaje zákazníka ako: meno, ulica, PSČ, obec a krajina.
4Číslo zákazníckeho účtuZákazníkovi voči danému účtu vystavujeme faktúry a prijímame platby. Je kľúčové pre správne priradenie prijatej platby od zákazníka.
5Dátum dodaniaDátum dodania služby (spravidla posledný deň v mesiaci)
6Dátum vystaveniaKonkrétny deň, kedy Vám bola faktúra vystavená.
7Fakturačné obdobieČasové obdobie, za ktoré vám bola/je faktúra vystavená.
8Údaje na úhraduZahŕňajú údaje ako suma celkom, dátum splatnosti a variabilný symbol/ č. zákazníckeho účtu.
9Suma celkomCelková čiastka, ktorú je potrebné uhradiť k danému zákazníckemu účtu v deň vystavenia faktúry.
10Dátum splatnostiUrčený dátum, do ktorého treba danú faktúru uhradiť, ak sa tak nestane, zákazník bude začlenený do vymáhacieho procesu a budú mu účtované súvisiace poplatky v zmysle Cenníka.
11Variabilný symbol/č. zák. účtuTreba zadať pri platení vašej faktúry v tvare vášho č. zákazníckeho účtu, aby sme vedeli platbu priradiť.
12Súhrn poskytnutých služiebPredstavuje súhrn všetkých účtovaných služieb a poplatkov podľa jednotlivých kategórií.
13Mesačné a iné poplatkyObsahuje všetky vaše mesačné poplatky, ktoré sa vám automaticky obnovujú každý mesiac, ako sú napríklad paušály, dátové balíčky, splátky telefónov a pod.
14Hlasové službyCelková suma za vaše prevolané minúty v daný fakturačný mesiac.
15SMS službyCelková suma za odoslané SMS-ky v daný fakturačný mesiac.
16Iné poplatky / zľavyCelková suma za iné poplatky / zľavy, ktoré ste v daný fakturačný mesiac využili.
17Dátové službyCelková suma za spotrebované dátové služby navyše v daný fakturačný mesiac.
18Platby cez SMSCelková suma za platby SMS-kou v daný fakturačný mesiac (napr. cestovné lístky a pod.)
19Prvky mobilnej zábavyPoplatky za využitie prémiových SMS služieb.
20Jednorázové a iné poplatky/zľavyObsahuje všetky vaše mesačné poplatky, ktoré treba doplatiť z dôvodu neplatenia a/alebo zneužitia služieb.
21CelkomCelková suma za poskytnuté služby
22Neuhradené faktúry a nepriradené platbyFaktúry, u ktorých neevidujeme plnú úhradu a prijaté platby, ktoré sme zatiaľ nepriradili ku konkrétnej faktúre.
23Sumarizácia DPHSlúži na daňové účely.
24Základné dane - DPH - 20%Zobrazuje základ dane zo sumy, ktorú je potrebné vami uhradiť.
25Mimo režimu DPHZobrazuje osobitnú úpravu uplatňovania dane.

Druhá strana faktúry

ČísloNázov prvku faktúryVysvetlenie
1Prehľad poskytnutých služieb k tel. čísluTelefónne číslo zákazníka, ku ktorému sú pridelené nasledujúce poplatky/zľavy za naše služby za dané obdobie.
2Fakturačné obdobieDané obdobie, za ktoré vám bola/je faktúra vystavená.
3Mesačné a iné poplatky/zľavyObsahuje mesačné poplatky za fakturačné obdobie za vami vybrané paušály, spotrebované služby a mobilný telefón.
4Jednotková cena s DPHJednotková cena s DPH za služby a produkty.
5PočetPočet poslaných SMS, prevolaných minút, prenesených MB (alebo GB) dát za faktúračné obdobie.
6Suma bez DPHCelková suma bez DPH za službu /produkt.
7Sadzba DPHSazba DPH pre danú službu/produkt.
8Suma DPHDaň z pridanej hodnoty pre danú službu/produkt.
9Suma s DPHCelková faktúrovaná suma pre danú službu/produkt vrátane DPH.
10Iné poplatky / zľavyĎaľšie poplatky, prípadne zľavy, ktoré ste za dané fakturačné obdobie z našich služieb a/alebo produktov využili, napr. dátový balík GIGA, zľava na telefón a pod.
11Spotrebované služby z paušálov a balíkovSpotrebované služby, ktoré boli zahrnuté v zakúpených paušáloch/balíčkoch.
12SMS SlužbyPočet spotrebovaných SMS služieb z predplatených paušálov/balíčkov.
13SMS do mobil. sietí SRPočet zaslaných SMS do mobilných sietí v SR.
14SMS do siete 4kaPočet zaslaných SMS do našej siete 4ka.
15Hlasové službyCelkový prevolaný čas z predplatených paušálov/balíčkov.
16Volania do siete 4kaCelkový prevolaný čas do našej siete 4ka.
17Volania na mob. siete SRCelkový prevolaný čas do mobilných sietí v SR.
18Volania pevné siete SRCelkový prevolaný čas do pevných sietí v SR.
19Volania z balíka do Z1Celkový prevolaný čas do Zóny 1.
20Dátové službySpotrebované dáta z predplatených paušálov/balíčkov.
21Dáta z balíka/paušáluPočet využitých dát z dátového balíka alebo paušálu.
22Dáta z balíka/paušálu NRPočet využitých dát z dátového balíka alebo paušálu v národnom roamingu.
23Spotrebované služby nad rámec paušálov a balíkovSumarizácie služieb využitých nad rámec predplatených paušálov a balíkov z predošlého bodu 11.
24SMS SlužbySpoplatnené SMS služby.
25SMS do mobil. Sietí SRPočet a cena zaslaných SMS do mobilných sietí v SR.
26SMS do siete 4kaPočet a cena zaslaných SMS do našej siete 4ka.
27Hlasové stužbySpoplatnené hlasové služby
28Volania do siete 4kaCelkový prevolaný čas a cena volaní do našej siete 4ka po tretej minúte zadarmo.
29Volania na mob. siete SRCelkový prevolaný čas a cena volaní do mobilných sietí v SR.
30Volania pevné siete SRCelkový prevolaný čas a cena volaní do pevných sietí v SR.
31Volania z balíka do Z1Celkový prevolaný čas a cena volaní do Zóny 2
32Dátové službySpoplatnené dátové služby
33Dáta v SR na 4ka.skPrenesené dáta a účtovaná cena na 4ka.sk
34Prenos dát v Z1Prenesené dáta a účtovaná cena v zóne 1
35Platby cez SMSVyužité platby cez SMS a darcovské SMS.
36MHD SMS lístokPočet a spoplatnenie pre konkrétny typ služby
37SMS - Azet Pokec PlusPočet a spoplatnenie pre konkrétny typ služby
38Služby mobilnej zábavyVyužité prémiové SMS služby (služby so zvýšenou tarifikáciou).
39Prémiové SMS službyPočet a spoplatnenie pre konkrétny typ služby
40Spotreba tento mesiacCelková spotreba služieb, z paušálov, balíkov a aj využitých nad ich rámec pre dané
41Počet minútCelkový počet využitých minút za daný mesiac.
42Počet SMSCelkový počet využitých SMS za daný mesiac.
43Počet GBCelkový počet využitých GB za daný mesiac.
44Cena spoluFaktúrovaná suma za celý mesiac pre dané telefónne číslo
45Ostatné jednorazové poplatky/zľavyZobrazenie ostatných poplatkov.
46Vystavenie upomienky (na položku sa nevzťahuje DPH)Poplatok za nedodržanie termínu splatnosti faktúry v tvare vystavenia upomienky.
47Poplatok za obmedzenie služieb z dôvodu neplateniaPoplatok za obmedzenie služieb z dôvodu neplatenia faktúry.
48Poplatok za odpojenie zo strany Podniku z dôvodu neplatenia a/alebo zneužitia služiebPoplatok za za odpojenie zákazníka z dôvodu neplatenia a/alebo zneužitia služieb.
49CelkomCelková suma za ostatné jednorázové poplatky/zľavy.