Mapa pokrytia

Hlasové a dátové mobilné elektronické komunikačné služby 4ky sú teraz dostupné pre viac ako 99% obyvateľov SR. Každý deň rozširujeme najmodernejšiu a rýchlu 4G/LTE sieť aj 2G sieť. Už dnes máme viac ako 60% pokrytie obyvateľov SR vlastnou mobilnou sieťou.

Mapa zobrazujúca mestá úplne alebo čiastočne pokryté signálom 4G/LTE siete 4ky.