Medzinárodný Roaming

Medzinárodný Roaming

Aj v celej EÚ volajte, SMSkujte, dátujte za jednotnú cenu 4 centy za 1 minútu, 1 SMS alebo 1 MB dát so službou Medzinárodný Roaming, ktorá je na vašu SIM kartu aktivovaná automaticky a bezplatne.

Od 30.04. 2016 je cena prichádzajúceho hovoru v rámci EÚ (Zóne 1) 1,3 centa za minútu s DPH. Cena 1 SMS a 1 MB v rámci EÚ (Zóna 1) je 4 centy za 1 SMS a 1 MB dát s DPH.  

Aktuálny zoznam cien pre volanie, SMS do zahraničia a pre volanie, SMS a prenos dát v Medzinárodnom Roamingu nájdete v našom aktuálnom cenníku.

Aktuálny zoznam krajín podľa tarifných zón:

ZónaKrajiny
Zóna 1

Členské štáty EÚ a nečlenské štáty EÚ /krajiny EEA/ okrem Slovenska  - členské štáty EÚ (Česká republika, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a nečlenské štáty EÚ (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)

Zóna 2

Európa - štáty mimo EÚ (Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, San Maríno), USA a Kanada

Zóna 3

Severná Amerika (okrem USA a Kanady), Južná a Stredná Amerika, Stredný Východ, Ázia, Afrika

Zóna 4

Satelitné siete, Špeciálne sieťové čísla, Tunisko a Libanon len pri dátových službách

Aktuálny zoznam krajín a ich Roamingových partnerov nájdete v sekcii Cenník a dokumenty.

Majte pod kontrolou aj svoje Dáta v zahraničí

Surfujte pod kontrolou v celej EÚ s bezplatnou a automaticky aktivovanou službou Dátový limit v EÚ . Keď dosiahnete 80% finančného limitu (40 € bez DPH) alebo 100% finančného limitu (50 € bez DPH) bude informovaní SMS správou. Limit si zároveň môžete nastaviť tak, aby vyhovoval práve Vám. Viac informácií nájdete na stránke s detailom k službe Dátový limit v Roamingu EÚ

Ak potrebujete poradiť s nastavením zariadení, poradíme vám v sekci Nastavenia zariadení.

Pre vypnutie dátového roamingu vo Francúzsku si, prosím, manuálne deaktivujte dátové pripojenie/mobilné dáta vo vašom zariadení.