K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Aktuálny prehľad Roamingových zón a tarifných zón:

ZónaKrajiny
Zóna 1

Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru okrem Slovenska (t. j. členské štáty Európskej únie okrem Slovenska a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Zóna 2

Európa - štáty mimo EÚ (Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, San Maríno), USA a Kanada

Zóna 3

Severná Amerika (okrem USA a Kanady), Južná a Stredná Amerika, Stredný Východ, Ázia, Afrika

Zóna 4

Satelitné siete, Špeciálne sieťové čísla, Tunisko a Libanon len pri dátových službách

 

Podrobný prehľad cien služieb v Roamingu nájdete v aktuálnom Cenníku

 

Podrobné informácie o zmluvných partneroch a prípadných obmedzeniach zverejňuje 4ka v dokumente Zoznam zmluvných operátorov s dostupnou službou Medzinárodný Roaming.

EÚ dátové limity pre nový paušály SLOBODA, paušály SLOBODA, paušál SLOBODA4,

Dátové objemy, ktoré vo vašich programoch máte k dispozícii, môžete využívať doma aj v rámci celej EÚ (Zóna 1) a môže ich vyčerpať až do plnej výšky definovaného objemu. V prípade, ak definovaný objem dát vyčerpáte, neváhajte aktivujte si náš naobľúbenejší dátový balík GIGA.

 

V tabuľke nižšie nájdete jednoduchý prehľad objemov dát podľa jednotlivých programov služieb a detailné infomácie o našch službách nájdete aj v našom Cenníku.

 

Nové paušály SLOBODA /predplatené služby/
SLOBODA 100SLOBODA 300SLOBODA ∞SLOBODA HLAS
100 MIN/SMS v SR/EÚ
2 GB v SR/EÚ
300 MIN/SMS v SR/EÚ
2 GB v SR/EÚ
Neobmedzené MIN/SMS v SR/EÚ
2 GB v SR/EÚ
Neobmedzené MIN/SMS v SR/EÚ
bez dát v SR/EÚ

 

Paušály SLOBODA /fakturované služby/
SLOBODA 100SLOBODA 300SLOBODA ∞SLOBODA HLAS
100 MIN/SMS v SR/EÚ
2 GB v SR/EÚ
300 MIN/SMS v SR/EÚ
2 GB v SR/EÚ
Neobmedzené MIN/SMS v SR/EÚ
2 GB v SR/EÚ
Neobmedzené MIN/SMS v SR/EÚ
bez dát v SR/EÚ

 

Nové paušály SLOBODA + dátový balík DÁTA NAVYŠE /predplatené služby/
SLOBODA 100+SLOBODA 300+SLOBODA ∞ +
100 MIN/SMS v SR/EÚ
12 GB v SR (z toho 4,63 GB v EÚ)
300 MIN/SMS v SR/EÚ
17 GB v SR (z toho 4,63 GB v EÚ)
Neobmedzené MIN/SMS v SR/EÚ
Neobmedzený objem dát v SR (z toho 4,63 GB v EÚ)

 

Nové paušály SLOBODA + dátový balík DÁTA NAVYŠE  /fakturované služby/
SLOBODA 100+SLOBODA 300+SLOBODA ∞ +
100 MIN/SMS v SR/EÚ
12 GB v SR (z toho 4,63 GB v EÚ)
300 MIN/SMS v SR/EÚ
17 GB v SR (z toho 4,63 GB v EÚ)
Neobmedzené MIN/SMS v SR/EÚ
Neobmedzený objem dát v SR (z toho 4,63 GB v EÚ)

 

Nekonečný zdieľaný paušál SLOBODA4 a jeho dátové balíky /predplatené služby/
SLOBODA41GB pre 1 SIM8 GB pre 1 SIMNEKONEČNÉ DÁTA pre 1 SIMZDIEĽANÉ NEKONEČNÉ DÁTA pre 4 SIM
Zdieľané nekonečné MIN/SMS v SR/EÚ
Zdieľané 4G GB v SR/EÚ
1 GB v SR
(z toho 1 GB v EÚ)
8 GB v SR
(z toho 3,70 GB v EÚ)
Neobmedzený objem GB v SR
(z toho 7,41 GB v EÚ)
Neobmedzený objem GB v SR
(z toho 22,22 GB v EÚ)

 

Majte svoje dáta pod kontrolou aj v zahraničí

Vďaka službe Dátový limit v zahraničí môžete mať pod osobnou kontrolou spotrebu dát v Medzinárodnom Roamingu
v krajinách zaradených v Zóne 1 – 4.

 

Finančný limit, ktorý máte na výber je vo výške 50 €, 100 € a 300 € za obdobie odo dňa aktivácie dátového limitu až do konca príslušného kalendárneho mesiaca a môžete si kedykoľvek zmeniť.

 

Pri zostatku posledných 10 € z nastaveného limitu a po úplnom vyčerpaní limitu vás budeme informovať SMS správou.

Viac o službe DATALIMIT nájdte tu.

Nastavenie vášho zariadenia v Roamingu

Ak potrebujete poradiť s nastavením zariadení, poradíme vám podľa typu vášho telefónu priamo v sekcii Nastavenia zariadení.

Pre vypnutie dátového roamingu vo Francúzsku si, prosím, manuálne deaktivujte dátové pripojenie/mobilné dáta vo vašom zariadení.

Dobré vedieť

Po prekročení hraníc dostane od nás informácie v podobe viac SMS, tzv. Uvítacie SMS, kde vám pošleme:

 

  • SMS s informáciami o Roaming a romingových cenách v jednotlivých Zónach
  • SMS s konaktami v jednotlivých zastupiteľských krajinách
  • SMS o nastavení Roamingu
  • SMS o tiesňových volaniach a cene  služieb s pridanou hodnotou (platí pre Zónu 1)

V rámci krajín EÚ a RHP využívate službu Roaming za rovnaké ceny ako doma/Slovensku a teda neočakávané poplatky by vás nemali prekvapiť.

 

Ceny v Zóne 2, 3 a 4 sú spoplatňované výrazne vyššími cenami, a tak pred cestou do týchto krajín si určite cenu volaní/SMS alebo dát overiť priamo v našom Cenníku.

 

Ak využívate služby s pridanou hodnotou, odporúčame si overiť ich cenu nielen doma aj v krajine, kde službu budete využívať, vzhľadom na fakt, že sa jedná o služby s vyššími sadzbami.

 

Ak sa pohybujete v príhraničnej oblasti alebo v oblasti pokrytej inými ako pozemnými sieťami, môže dochádzať k neúmyselnému roamingu, keď pri poklese úrovne signálu momentálne používanej siete sa vaše zariadenie zaregistruje do Roamingu v inej sieti, čím vám môžu vzniknúť dodatočné náklady. Pri pobyte v takýchto oblastiach odporúčame v nastaveniach mobilného telefónu deaktivovať automatický výber siete a manuálne vybrať sieť želaného operátora.

 

Upozorňujeme, že ceny roamingových služieb medzinárodných sietí na lodiach a v lietadlách nepodliehajú regulácii EÚ a môžu byť spoplatnené vyššou sadzbou aj keď ide o cestu v rámci krajín EÚ. Pri používaní Roamingu na lodiach a v lietadlách vzniká riziko vysokých poplatkov. Ak pri takejto ceste nechcete používať dátové služby, zablokujte dátový Roaming v nastaveniach telefónu alebo dátové služby úplne vypnite, inak vám môžu byť účtované vysoké poplatky, aj keď dátové služby aktívne nevyužívate. Váš smartfón môže využívať dátové služby na pozadí, napríklad na aktualizáciu aplikácií alebo pri aktualizácii e-mailov a správ prostredníctvom chatových aplikácií.

 

Preto odporúčame pred vstupom do krajín s vyššími poplatkami alebo do Zón medzinárodných sietí na lodiach a lietadlach a tiež pri pobyte v príhraničných oblastiach EÚ vopred vypnúť dátový roaming a zapnúť ho iba po dobu nevyhnutnú na vami želaný prenos dát alebo obmedziť prístup aplikácií v mobilnom telefóne k dátovému prístupu.

 

Ak sa predsa len vyšších poplatkov obávate, vašu spotrebu dát v zahraničí (Zóne 1 – 4)si viete kontrolovať a nastaviť aj prostredníctvom služby Dátový limit – DATALIMIT. 

Niektoré druhy služieb s pridanou hodnotou:

 

  • volania na informačné linky
  • zákaznícke linky
  • prémiové služby (audiotex)
  • služby s rozdelenými poplatkami
  • skrátené čísla
  • volania na účet volaného

 

môžu byť v Roamingu spoplatňované vyššími sadzbami, ktoré určeje práve Roamingový partner. Preto vám odporúčame obmedziť používanie takýchto služieb a používať len služby so známou zónou cieľa. Viac na Zoznam zmluvných operátorov s dostupnou službou Medzinárodný Roaming. 

Roaming využívate za rorvnakýchpodmienok, ktoré sú rovnako výhodné, ako podmienky ponúkané v domácej sieti a kvalitu služieb. 4ka prostredníctvom Roamingových partnerov zabezpečuje dostupnosť, čo najširšieho rozsahu generácií sietí a sieťové technológií sietí tak, ako sú dostupné pre zákazníkov aj v domácej sieti.

 

Maximálna rýchlosť odosielania a sťahovania v Roamingu nie je výrazne odlišná od rýchlosti dostupnej v danej krajine a parametre kvality služby neovplyvňujú používanie dátových roamingových služieb. Vzhľadom na charakter mobilných sietí sa však prenosová rýchlosť môže voči polohe koncovej stanice a momentálnej prevádzke priebežne meniť. Znížená rýchlosť služby však nemá vplyv na vaše súkromie a ani na ochranu vašich osobných údajov. Zmeny je možné pocítiť  vo funkčnosti služieb alebo aplikácií, ktoré si vyžadujú výrazne vyššiu prenosovú rýchlosť, čo sa môže prejaviť napr. znížením kvality obrazu a zvuku v prípade prehrávania audiovizuálneho obsahu, znížením kvality hlasovej komunikácie prostredníctvom internetu, zvýšením časovej odozvy pri prístupe na webové služby a podobne.

V prípade potreby sme vám k dispozícii aj na našej Zákazníckej linke 950 (volania na +421 950 950 955) a pri volaní z Roamingu je úplne bezplatná.