S programom služieb Moja EÚ  spotreba MIN/SMS a dát v SR alebo EÚ je čerpaná z daného paušálu do výšky preddefinovaného počtu MIN/SMS alebo objemu dát.

  • Za prichádzajúci hovor v krajinách EÚ neplatíte. 

Detailný prehľad roamingových zón s cenami nájdete v aktuálnom cenníku.

ZónaKrajiny
Zóna 1

Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru okrem Slovenska (t. j. členské štáty Európskej únie okrem Slovenska a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Zóna 2

Európa - štáty mimo EÚ (Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, San Maríno), USA a Kanada

Zóna 3

Severná Amerika (okrem USA a Kanady), Južná a Stredná Amerika, Stredný Východ, Ázia, Afrika

Zóna 4

Satelitné siete, Špeciálne sieťové čísla, Tunisko a Libanon len pri dátových službách

Kompletný zoznam krajín podľa zón a ich Roamingových partnerov k programom služieb Moja 4ka (pre volania do zahraničia), pre Moja 4ka Svet (pre Mezinárodný roaming) a Moja EÚ (pre volania do zahraničia a Medzinárodný roaming).

Všetky potrebné údaje k Európskej regulácii platnej od 15. 6. 2017 nájdete na našej stránke Medzinárodný Roaming.

Majte pod kontrolou aj svoje Dáta v zahraničí

Vďaka službe Dátový limit v zahraničí môžete mať pod osobnou kontrolou spotrebu dát v Medzinárodnom Roamingu v krajinách zaradených v Zóne 1 – 4.

Finančný limit máte na výber vo výške 50 €, 100 € a 300 € za obdobie odo dňa aktivácie dátového limitu až do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Pri zostatku posledných 10 € z nastaveného limitu a po úplnom vyčerpaní limitu vás budeme informovať SMS správou.

Ak potrebujete poradiť s nastavením zariadení, poradíme vám v sekci Nastavenia zariadení.

Pre vypnutie dátového roamingu vo Francúzsku si, prosím, manuálne deaktivujte dátové pripojenie/mobilné dáta vo vašom zariadení.