S programom služieb Moja EÚ  spotreba MIN/SMS a dát v SR alebo EÚ je čerpaná z daného paušálu do výšky preddefinovaného počtu MIN/SMS alebo objemu dát.

  • Za prichádzajúci hovor v krajinách EÚ neplatíte. 

Detailný prehľad roamingových zón s cenami nájdete v aktuálnom cenníku.

ZónaKrajiny
Zóna 1

Členské štáty EÚ a nečlenské štáty EÚ /krajiny EHP/ okrem Slovenska  - členské štáty EÚ (Česká republika, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia a nečlenské štáty EÚ (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)

Zóna 2

Európa - štáty mimo EÚ (Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, San Maríno), USA a Kanada

Zóna 3

Severná Amerika (okrem USA a Kanady), Južná a Stredná Amerika, Stredný Východ, Ázia, Afrika

Zóna 4

Satelitné siete, Špeciálne sieťové čísla, Tunisko a Libanon len pri dátových službách

Kompletný zoznam krajín podľa zón a ich Roamingových partnerov k programom služieb Moja 4ka (pre volania do zahraničia), pre Moja 4ka Svet (pre Mezinárodný roaming) a Moja EÚ (pre volania do zahraničia a Medzinárodný roaming).

Všetky potrebné údaje k Európskej regulácii platnej od 15. 6. 2017 nájdete na našej stránke Medzinárodný Roaming.

Majte pod kontrolou aj svoje Dáta v zahraničí

Surfujte pod kontrolou v celej EÚ s bezplatnou a automaticky aktivovanou službou Dátový limit v EÚ . Keď dosiahnete 80% finančného limitu (40 € bez DPH) alebo 100% finančného limitu (50 € bez DPH) bude informovaní SMS správou. Limit si zároveň môžete nastaviť tak, aby vyhovoval práve Vám. Viac informácií nájdete na stránke s detailom k službe Dátový limit v Roamingu EÚ

Ak potrebujete poradiť s nastavením zariadení, poradíme vám v sekci Nastavenia zariadení.

Pre vypnutie dátového roamingu vo Francúzsku si, prosím, manuálne deaktivujte dátové pripojenie/mobilné dáta vo vašom zariadení.