K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Telekomunikačným operátorom SWAN a 4ka sa darilo

Bratislava (12.5.2022) – Telekomunikačný operátor SWAN, a.s. v minulom roku dosiahol tržby na úrovni 90,7 milióna eur, čo predstavovalo rovnaký výsledok ako v roku 2020. Upravená EBITDA (hospodársky výsledok pred započítaním odpisov, amortizácie, úrokov a daní) bola vo výške 29,3 milióna eur, čo predstavovalo 3,4% medziročný pokles.

Mobilný operátor SWAN Mobile, a.s. v minulom roku dosiahol tržby na úrovni 47,2 milióna eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 25,4%. Upravená EBITDA bola vo výške 9,0 milióna eur, pričom v roku 2020 dosiahla hodnotu necelých 300 tisíc eur.

„Vlaňajší rok hodnotíme i napriek pandémií a obmedzeniam v ekonomike ako pozitívny,“ hovorí Roman Vavrík, generálny riaditeľ SWAN. Zároveň to bol posledný rok, keď sesterské spoločnosti SWAN, a.s. a SWAN Mobile, a.s. hospodárili samostatne. Od 1.1.2022 došlo k ich zlúčeniu po zjednotení akcionárskej štruktúry.

SWAN, a.s.

2020

2021

YoY

Prevádzkové výnosy (v tis. EUR)

90 692

90 693

+0%

Upravená EBITDA (v tis. EUR)

30 298

29 272

-3,4%

CAPEX investície (v tis. EUR)

20 846

18 149

-12,9%

 

SWAN Mobile, a.s.

2020

2021

YoY

Prevádzkové výnosy (v tis. EUR)

37 401

47 181

+25,4%

Upravená EBITDA (v tis. EUR)

291

8 964

+2981%

CAPEX investície (v tis. EUR)

6 646

6 995

+5,4%

 

V roku 2021 obe firmy investovali primárne do ďalšieho rozvoja svojich sietí a zákazníkov, čí konsolidácie prevádzkových systémov a platforiem. V prípade niekdajšieho SWANu išlo o sumu 18,1 mil. eur a v SWAN Mobile o sumu 7,0 mil. eur. Celkovo teda vyše 25 miliónov eur.