K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

SWAN Mobile začína využívať 2G sieť od Orangeu. Zmena u zákazníkov nastane postupne

Zákazníci 4ky v priebehu nasledujúcich dní získajú prístup do novej partnerskej siete v miestach, ktoré ešte najmladší operátor nepokryl vlastným signálom. Väčšina Štvorkárov si to zrejme ani nevšimne a ak, tak len na zvýšenej kvalite služby. Štvorkári budú od 12.6.2017 v lokalitách, kde nemajú vlastné pokrytie, využívať aj sieť Orangeu.

„Spoločnosti SWAN Mobile, a. s., a Orange Slovensko, a. s., vo februári tohto roku podpísali Zmluvu o poskytovaní služieb národného roamingu. Na jej základe technické tímy oboch spoločností v priebehu niekoľkých týždňov spoločne vypracovali a otestovali technické riešenie prepojenia systémov mobilných sietí oboch operátorov, ktoré  púšťame do komerčnej prevádzky.“ hovorí technický riaditeľ SWAN Mobile, a. s., Patrik Kollaroci.

Z pohľadu zákazníka 4ky sa nezmení nič, naďalej bude v lokalitách pokrytých vlastnou sieťou 4ky využívať prednostne túto 4G alebo 2G sieť, v miestach, ktoré zatiaľ 4ka pokryté nemá, sa automaticky prepne do siete jej zmluvného partnera. Aj počas prebiehajúceho hovoru, v prípade potreby nastane plynulý prechod zo siete 4ka do partnerskej siete. 4ka poskytuje svoje služby pre 99% populácie Slovenska.

„Záujem o využívanie našej siete ďalším operátorom považujeme za uznanie jej kvality, čo si nesmierne ceníme. Sme radi, že našu 2G sieť môžeme poskytnúť aj zákazníkom 4ky a umožniť im tak bez problémov komunikovať takmer na celom území Slovenska,“ hovorí Ivan Marták, riaditeľ úseku stratégie, právneho a regulačných vzťahov spoločnosti Orange Slovensko.

Zmena partnerskej siete prebehne postupne v priebehu nasledujúcich zhruba dvoch týždňov. 4ka upozorňuje zákazníkov, aby si preto nastavili automatickú a nie manuálnu voľbu mobilnej siete. „Zmena partnera sa udeje postupne počas niekoľkých dní od 12. 6. 2017, počas ktorých budú všetky služby 4ky poskytované plynule a bez prerušenia. Ak by mal v tomto období telefón problém prihlásiť sa do siete, odporúčame ho reštartovať,“ dodáva P. Kollaroci.

V súvislosti s uvedenou zmenou sa nemenia ceny, ani parametre žiadnych služieb 4ky, vrátane nových paušálov TO, zmena nijako neovplyvní ani zákazníkov Orangeu.