K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

SWAN bude štvrtý operátor

Telekomunikačný operátor SWAN sa úspešne zúčastnil historicky prvej elektronickej aukcie na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem.

O výsledkoch oficiálne informoval Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý výberové konanie usporiadal. SWAN za pridelené frekvencie zaplatil 6,6 miliónov eur.

„SWAN získal v tendri 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz, čo mu umožňuje výstavbu siete na prenos dát vysokou rýchlosťou a vstup medzi trojku operátorov s plnohodnotnými mobilnými službami na Slovensku,“ hovorí Miroslav Strečanský, generálny riaditeľ spoločnosti SWAN. V súlade s podmienkami vydanej licencie musí spustiť využívanie pridelenej frekvencie do 8. júla 2014. Začiatok poskytovania komerčných služieb očakáva v druhom polroku tohto roka. „Máme pripravený biznis plán a vieme, ako využiť získané frekvencie. Rozsah a typ poskytovaných služieb bude naplno využívať možnosti novej technológie a kapacitu pridelených frekvencií. Poradie lokalít, v ktorých budú služby spustené bude dané trhovým potenciálom jednotlivých lokalít ako aj projektovo-technickými synergiami s našou existujúcou infraštruktúrou,“ dopĺňa  M. Strečanský.

Získané frekvencie sú zamerané na mestskú aglomeráciu. Pre dosiahnutie celoplošného pokrytia môže SWAN využiť právo na národný roaming, ktoré je zakotvené v podmienkach tendra.

SWAN má za sebou vyše 13 rokov poskytovania telekomunikačných služieb, vybudoval vlastnú optickú sieť s európskymi parametrami. Je súčasťou holdingu Danubiatel, do portfólia ktorého patrí okrem iného aj dátové centrum, špičkový softwarehouse a národný správca domén.

 „Aj zdanlivo obsadený telekomunikačný trh sa neustále vyvíja. Spúšťanie 4G sietí a technológie LTE je výbornou príležitosťou pre uvedenie služieb s novým konceptom. Rok 2014 prinesie nové impulzy na slovenský telekomunikačný trh,“ povedal Juraj Ondriš, predseda predstavenstva spoločnosti SWAN.​