K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Štvrtý mobilný operátor spustil sieť v prvej lokalite

Verejné testovacie hovory v mobilnej 4G sieti predviedol SWAN v Trnave. Zároveň oznámil prefix telefónnych čísel, ktoré má štvrtý mobilný operátor rezervované pre svojich zákazníkov, 0950.

Spoločnosť SWAN, a.s., získala v tendri licenciu na 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz a v stanovených termínoch začala používať pridelené frekvencie vo viacerých mestách na Slovensku. V súčasnosti buduje plnohodnotnú mobilnú 4G sieť a profesionálne zázemie pre ponuku služieb. 

Rozhodnutie pre región bolo jasné: „Trnava je jedným z našich strategických krajských miest pokrytia, nielen dostupnosťou, geografiou ale i najväčším počtom  SWAN zákazníkov. Práve tu by sme chceli priniesť mobilné služby v premiére,“ hovorí Miroslav Strečanský, generálny riaditeľ SWAN, a.s. Do konca roka 2014 plánuje SWAN vybudovať na Slovensku až 300 základňových staníc, do troch rokov plnohodnotnú mobilnú 4G sieť s viac ako 1 100 základňovými stanicami. Pre budovanie využíva výlučne slovenských dodávateľov. Celkovo plánuje SWAN do projektu mobilného operátora investovať 50 až 100 miliónov EUR.
SWAN prevádzkuje vlastnú chrbticovú sieť založenú na CISCO MPLS technológii. Pre pripájanie základňových staníc k tejto sieti bude v prevažnej miere využívať rádioreléové spoje. Technológiu dodáva čínska spoločnosť ZTE ako jeden z celosvetových lídrov v tejto oblasti, pričom ZTE bola vybraná na základe svojich medzinárodných skúseností, referencií a predpokladov na výstavbu siete v tomto rozsahu a termíne. Rovnako už dnes má SWAN prepojenie s rôznymi operátormi a pracuje na ich rozšírení pre potreby priameho prepojenia s mobilnými sieťami týchto operátorov. Centrálne prvky siete budú umiestnené, v dátovom centre Perpetuus v Bratislave, ktoré je jedným z najmodernejších na Slovensku. 
Projekt vybudovania siete je dlhodobým strategickým zámerom spoločnosti a spustenie služieb 4. mobilného operátora je závislé hlavne od rýchlosti technickej implementácie siete a prepojenia s operátorom, ktorý bude poskytovať služby národného roamingu. „Kľúčovou úlohou sú pre nás rokovania s operátormi o národnom roamingu,“ zdôrazňuje Miroslav Strečanský. Národný roaming môže vzniknúť na základe komerčnej dohody operátorov, alebo jeho poskytovanie môže byť spolu s podmienkami operátorovi uložené ako regulačná povinnosť. Vo vzťahu k štvrtému operátorovi prevzali záväzok poskytnúť národný roaming všetci mobilní operátori vo výberovom konaní na pridelenie frekvencií ešte v roku 2013. Záväzok poskytnúť národný roaming novému operátorovi je zakotvený aj v individuálnych povoleniach týchto troch operátorov. „Rovnako intenzívne rokujeme o medzinárodnom roamingu, aby bol funkčný v deň spustenia komerčných služieb.“
Očakávania zákazníkov sa sústreďujú predovšetkým na rýchlosť, kvalitu komunikačných služieb a skvelý zákaznícky servis. Presný termín komerčných služieb a ponuku štvrtý mobilný operátor ešte nezverejňuje. Okrem množstva súčasných telefónov avizuje aj LTE telefóny. Pri predaji plánuje využiť svoju predajnú sieť a je otvorený aj možnostiam využiť predajnú sieť iných partnerov na Slovensku. Okrem nového prefixu 0950 bude samozrejmosťou,  že zákazníci si budú môcť k novému operátorovi preniesť aj svoje vlastné telefónne číslo.
Ďalšími záväznými termínmi pre SWAN sú koniec roka 2015, kedy musí pokryť vlastnou sieťou 25 percent populácie Slovenska a koniec roka 2018, kedy musí pokrytie zdvojnásobiť na 50 percent populácie. Pokrytie bude rásť v závislosti od rýchlosti akvizícií a budovania základňových staníc, pričom rýchlosť výstavby bude jednou z priorít nového operátora.