K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Staviame plnohodnotnú sieť mobilného operátora so službami novej generácie.

Spoločnosť SWAN a.s. získala v tendri licenciu na 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz, čo jej umožňuje výstavbu mobilnej 4G siete a vstup medzi trojku najväčších operátorov. V súčasnosti SWAN už používa pridelené frekvencie a sústreďuje sa na budovanie plnohodnotnej siete. 

„Vyhľadávame lokality pre základňové stanice a partnerov pre ich výstavbu, kontrahujeme dodávateľov, pripravujeme produktovú a marketingovú stratégiu a zabezpečujeme financovanie“, hovorí Martin Mosný, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj SWAN a.s. Investície do siete mobilného operátora sa pohybujú medzi 50 až 100 miliónmi euro a prípravná fáza sa začína preklápať do realizačnej.

„Veľmi dôležité sú pre nás rokovania s operátormi o národnom a medzinárodnom roamingu, výber technológií pre centrálnu časť siete a rádiovú prístupovú sieť, rádioreléové spoje, medzimestské okruhy, koncové terminály a zariadenia, SIM karty, BSS a OSS systémy“, dopĺňa Martin Mosný. V rámci prípravných prác musí byť okrem iného zabezpečená aj logistika, kancelárske a skladové priestory a v neposlednom rade ľudia na rôznych pozíciách. Očakávania zákazníkov od operátora sa sústreďujú predovšetkým na rýchlosť, kvalitu komunikačných služieb a skvelý zákaznícky servis. Dôležitými faktormi budú aj cena a porozumenie potrebám zákazníkov.

Licencia zaväzuje SWAN začať využívať pridelené frekvencie do 8. júla 2014. Testy technológie LTE sa uskutočnili v Trnave, Nitre a Pezinku a SWAN už pred stanoveným termínom používa pridelené frekvencie, čím splnil všetky podmienky licencie. Ďalším záväzným termínom je koniec roka 2015, kedy musí SWAN pokryť vlastnou sieťou 25 percent populácie Slovenska. Pokrytie bude rásť v závislosti od rýchlosti akvizícií a budovania základňových staníc, pričom rýchlosť výstavby bude jednou z priorít nového operátora. 

Spustenie prvých služieb je ohlásené na jeseň 2014, pričom je pripravené portfólio služieb pre zákazníkov vo viacerých segmentoch. Operátor očakáva, že na konci roka 2015  bude v SWAN sieti 200 tisíc aktívnych SIM kariet. Cieľom projektu je získať viac ako pol milióna zákazníkov.