K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Stanovisko spoločnosti SWAN k rozhodnutiu regulačného úradu

Doterajšie rokovania spoločnosti SWAN, a.s. s trojicou mobilných operátorov o poskytnutí národného roamingu nepriniesli žiadny výsledok a situáciu rieši regulátor vydaním predbežných opatrení. Rozhodnutie je logickým vyústením objektívneho posúdenia preukázaných skutkových a právnych skutočností. SWAN pokračuje v rokovaniach s trojicou mobilných operátorov a verí, že predbežné opatrenia stále dávajú priestor na férovú dohodu aj o cene za národný roaming.

Každá zo spoločností Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., a O2 Slovakia, s.r.o. prevzala v roku 2013 na seba písomný záväzok, že začne poskytovať oprávnenému záujemcovi národný roaming najneskôr v deň, kedy tento dosiahne pokrytie obyvateľstva vlastnou sieťou aspoň 20%. Spoločnosť SWAN, a.s. sa stala oprávneným záujemcom dňom získania právoplatného individuálneho povolenia, teda 8. januára 2014 a podmienku pokrytia 20% obyvateľstva vlastnou sieťou splnila 16. decembra 2014. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb tieto skutočnosti, ako aj povinnosť všetkých troch operátorov poskytnúť národný roaming potvrdil a predbežnými opatreniami zo dňa 25. marca 2015 dočasne určil základné podmienky poskytovania národného roamingu.  Zároveň oznámil štyrom mobilným operátorom, že sa predlžuje termín na rozhodnutie o spore medzi operátormi, ktorý sa týka podmienok národného roamingu, o štyri mesiace. Predbežné opatrenia ukladajú spoločnostiam O2, Orange a ST povinnosť poskytnúť na základe žiadosti SWANu národný roaming za takých podmienok, aby používatelia služieb SWANu mali zabezpečený rovnaký rozsah a kvalitu služieb ako koncoví používatelia poskytovateľa národného roamingu. Spoločnosti O2, Orange a ST majú povinnosť účtovať cenu za poskytovanie národného roamingu vo výške určenej budúcim rozhodnutím regulačného úradu, alebo na základe ich dohody so spoločnosťou SWAN. A to spätne odo dňa začatia poskytovania národného roamingu. Tieto povinnosti budú platiť až do doby nadobudnutia právoplatnosti budúceho rozhodnutia regulačného úradu vo veci sporu medzi operátormi.

„Toto rozhodnutie je okamžite vykonateľné, takže veríme, že bude rešpektované. So všetkými tromi operátormi máme záujem o ďalších krokoch rokovať s cieľom získať celonárodné pokrytie pre našich zákazníkov čo najskôr,“ potvrdil Juraj Ondriš, predseda predstavenstva spoločnosti SWAN. Dohoda o poskytnutí národného roamingu doteraz stroskotávala aj na cenových podmienkach. Predbežné opatrenie regulačného úradu stále poskytuje priestor na dohodu o cene národného roamingu. Ak sa to nepodarí, bude musieť aj o cene rozhodnúť regulátor.