K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Rada pre reklamu: Kampaň 4ky neporušuje etický kódex

Rada pre reklamu (RPR) zamietla podanie O2 Slovakia, ktorá napadla prebiehajúcu kampaň štvrtého mobilného operátora. Podľa RPR reklama 4ky nie je v rozpore s Etickým kódexom reklamnej praxe a neobsahuje klamlivé údaje.

Spoločnosť O2 Slovakia napadla konkurenta za tvrdenie „Dobite a užívajte si kredit, ktorý už viac neprepadne“. Podľa nej malo ísť o klamlivú reklamu. Rada toto tvrdenie odmietla a tento týždeň rozhodla v prospech SWANu.

„Naši zákazníci si kredit dobíjajú a môžu ho využívať počas nasledujúcich 16 mesiacov. V prípade, ak si kredit nabijú, táto lehota sa vždy predlžuje na 16 mesiacov. Čerpať ho môže na jednotlivé služby počas celého trvania tejto doby. Zákazník môže zároveň využiť službu Prenos kreditu a preniesť kredit svojim známym úplne bezplatne. Po uplynutí 16-mesačnej lehoty je zákazník oprávnený požiadať nás o vrátenie kreditu, ktorý v rámci platnosti a účinnosti nevyčerpal a spoločnosť je povinná mu tento vrátiť. Tvrdenie, že dobitý kredit neprepadáva je teda pravdivé,“ hovorí riaditeľ divízie obchodu a marketingu mobilných služieb SWAN, a. s. Peter Helexa.

Podľa nálezu, ktorý dnes RPR doručila SWANu, arbitrážna komisia Rady zistila, že operátor na podmienky svojej ponuky zákazníkov upozorňuje zrozumiteľne a venoval komunikácii dostatočnú pozornosť. „Podmienky ponuky nie sú komunikované nezrozumiteľne ani viacvýznamovo, ale sprostredkúvajú jasnú a zrozumiteľnú informáciu, ktorá je v súlade s tvrdením, voči ktorému namieta sťažovateľ,“ uviedla predsedníčka komisie Mária Tóthová Šimčáková.

Spoločnosť SWAN je s rozhodnutím Rady spokojná. „Ide o ďalší nezmyselný útok konkurencie. My v poskytovaní kvalitných služieb za rozumné ceny ale neprestaneme,“ dodal P. Helexa.