K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

4ka vylepšuje svoj portál Moja zóna: zákazníci môžu uhradiť TO. cez platobnú kartu

Súčasťou webu 4ky sa v polovici septembra stal portál Moja zóna, vďaka ktorému majú zákazníci väčší prehľad o svojich aktivovaných produktoch alebo spotrebe. Oddnes sa Moja zóna rozvíja o nové inovatívne funkcionality, ktoré opäť výrazným spôsobom uľahčia Štvorkárom využívanie služieb a produktov 4ky. Napríklad možnosť úhrady niektorého produktu z rady TO. prostredníctvom platobnej karty. Zákazníci sa tak už nebudú musieť starať o to koľko kreditu im ešte na ich predplatenej službe Moja 4ka ostáva.

Samoobslužný portál Moja zóna donedávna slúžil iba na dobitie kreditu v stanovený deň alebo dobitie kreditu pri poklese prostredníctvom platobnej karty ako aj na zobrazenie či kontrolu spotreby zákazníka s predplatenou službou Moja 4ka. Štvrtý mobilný operátor najnovšie rozšíril funkčnosť Mojej zóny o ďalšie štyri vylepšenia.

1. Prvou novinkou pre ešte zvýšený komfort zákazníka je príležitosť si aktivovať úhrady niektorého produktu z radu TO. cez platobnú kartu. Stačí, ak sa zákazník prihlási na portál Moja zóna a v sekcii Aktivácia úhrady si zákazník nastaví:

  • pravidlo automatickej úhrady za jeden zo zvolených produktov TO., ktoré už má aktivované
  • zadá si svoje telefónne číslo, ktoré bude overené SMS kódom
  • nakoniec zadá platobnú kartu, ktorú si už na portáli Moja zóna zákazník uložil

„Zákazník sa už nemusí starať o to, ako vybraný produkt TO. zaplatí alebo kde si dobije kredit. Stačí, ak má dostatok finančných prostriedkov na platobnej karte, resp. bankovom účte a zvolený produkt TO. sa mu obnoví a uhradí priamo z platobnej karty. Čiže už nie je nutné si vopred dobíjať veľa kreditu. V prípade, ak v čase obnovy TO. nemá zákazník dostatočný objem finančných prostriedkov na platobnej karte alebo systém narazí na mesačný limit, ktorý má zákazník nastavený, cenu za zvolené TO. mu strhneme z kreditu. Ak nemá kredit na SIM karte, je potrebné si ho dobiť,“ uviedol riaditeľ divízie obchodu a marketingu mobilných služieb SWAN Mobile, a.s., Peter Helexa.    

2. Druhá inovácia je možnosť predautorizácie platobnej karty bez toho, aby prebehlo prvé dobitie. Čiže karta sa uloží do systému bez toho, aby si zákazník musel dobíjať kredit. Stále však platí, že si zákazník môže rovno nastaviť dobitie kreditu v stanovený deň alebo dobitie kreditu pri poklese a aktiváciu úhrady TO. z platobnej karty.

3. Tretím vylepšením je možnosť párovania telefónnych čísiel k svojmu portálovému účtu. Na tento úkon musí zákazník využiť sekciu Správa čísiel. Táto novinka umožní jednému zákazníkovi pod svojim portálovým účtom spravovať viac telefónnych čísiel, napríklad čísla svojich rodinných príslušníkov. Rovnako sa zjednoduší proces overovania spotreby alebo iných úkonov. Už nebude nutné používať SMS kód.

4. Štvrtou novou funkcionalitou je prehľad dobíjacích pravidiel na konkrétnom čísle. Vďaka tejto funkcii bude zákazník detailne informovaný, či má aktivované dobitie kreditu pri poklese alebo dobitie kreditu v stanovený deň a aktivovanú úhradu produktov TO. cez platobnú kartu.