K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

4ka ukázala mladým študentkám, že aj ženy majú v IT sektore dvere otvorené

4ka patrí medzi značky, ktoré v poslednej dobe dávajú čoraz viac príležitostí presadiť sa ženám v IT sektore, ktorý bol ešte donedávna doménou predovšetkým mužov. Živým príkladom toho, že aj ženy sú obrovským prínosom v tejto oblasti, je vedúca oddelenia produktu a propozície SWAN Mobile, a. s., Andrea Čagalová, ktorá skupine stredoškolských študentiek odprezentovala výhody žien pracujúcich v IT oblasti. 

„V našej firme je žien pomenej, ale aj u nás platí, že IT je čarovný svet nielen pre mužov. Žena je veľmi dobrý element v IT biznise, pretože ženy vedia dokonale využiť svoje tri silné vlastnosti: ženskosť (empatia), intuícia a multi–tasking. Plus stačí logické myslenie, trochu vášne pre technológie a možnosti sú neobmedzené pre kohokoľvek,“ uviedla Andrea Čagalová.

Andrea v príjemnej  a uvoľnej atmosfére  študentkám ďalej vysvetlila, že sa netreba báť žiadnej technológie, žena je aj v tejto oblasti rovnocenná mužom. Dievčatá počas celého dňa spoznávali revolučné produktové portfólio štvrtého mobilného operátora, jeho komunikáciu smerom k verejnosti a smerovanie a trendy v telekomunikáciách.

„Už dlhšie ma zaujíma oblasť IT, keďže napríklad aj môj priateľ robí v tomto odbore. Pokiaľ by sa dali skĺbiť skúsenosti z obchodnej akadémie s vysokou školou, ktorá sa venuje práve IT technológiám, bola by som tejto možnosti veľmi naklonená,“ prezradila študentka Alžbeta Boldišová.

Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci.

Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu v tento deň vo svojich priestoroch dievčatá, stredoškoláčky. Program, ktorý im pripravia, sa týka informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch, možností uplatnenia pre ženy.

Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti.