K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

4ka ako prvá na Slovensku spúšťa do komerčnej prevádzky VoLTE volania s vysokou kvalitou hlasu

Oddnes môžu už aj obyvatelia Slovenska využívať Voice over LTE (VoLTE), čo je revolučná technológia prinášajúca rýchlejšie spojenie volania a vyššiu kvalitu hlasu. Jej komerčnú prevádzku ako prvá spomedzi operátorov spustila 4ka. VoLTE je budúcnosť, ktorá sa vďaka najmladšiemu operátorovi stala dneškom.

4ka si pripisuje významné technologické prvenstvo. Ako prvý mobilný operátor na Slovensku spúšťa do komerčnej prevádzky volania a SMS prostredníctvom technológie VoLTE, pričom cenu volaní a SMS vo vyššej kvalite nezvyšuje, naďalej platí rovnaká sadzba 4 centy za minútu/SMS pre všetkých.

„Vykročili sme v ústrety budúcnosti, chytili ju za ruku a doniesli na Slovensko. Príchod VoLTE môžeme prirovnať k nástupu GSM siete v 90-tych rokoch, keď postupne vytlačila nešifrovanú NMT sieť. Dnes je VoLTE na Slovensku, i vo svete, len v začiatkoch, no v priebehu niekoľkých rokov sa stane štandardom každodenného telefonovania,“ hovorí technický riaditeľ pre mobilnú sieť SWAN Mobile, a. s., Patrik Kollaroci.

Výhody VoLTE:

  • Vysoká kvalita hlasu v HD
  • Spojenie volania medzi dvoma VoLTE užívateľmi sa uskutoční do dvoch sekúnd, teda minimálne štyrikrát rýchlejšie ako pri súčasnom prepínaní zo 4G do 2G siete
  • Počas VoLTE hovoru ostáva telefón naďalej pripojený v LTE dátovej sieti, zákazník teda môže súčasne dátovať aj telefonovať
  • Volania a SMS prostredníctvom technológie VoLTE sú dostupné pre všetkých zákazníkov 4ky, ktorí majú aktivovanú funkcionalitu VoLTE a mobilný telefón podporujúci túto technológiu na Slovensku
  • Pre využívanie novinky VoLTE volania nie je podmienkou, aby mal zákazník aktivovaný dátový balík
  • VoLTE ponúka aj možnosť používať funkcionalitu Video cez LTE (ViLTE), ak ju podporuje mobilný telefón
  • VoLTE výrazne zrýchli poslanie SMS medzi dvoma VoLTE užívateľmi
  • Dáta prenesené počas volania VoLTE za účelom prenosu hlasu nie sú účtované z kreditu alebo z aktivovaného dátového balíka

„VoLTE volanie je účtované ako akékoľvek iné volanie v sieti 4ka, 4 centy za minútu. Čiže zákazník platí rovnako ako pri bežnom volaní. VoLTE je pre zákazníkov dostupné v celej 4G sieti 4ky. Aktuálne LTE signálom pokrývame viac ako 64 % populácie SR,“ uviedol P. Kollaroci. 

Pre využitie všetkých benefitov spojených s VoLTE je potrebné, aby obaja účastníci volania disponovali telefónmi podporujúcimi VoLTE v sieti 4ka a mali aktivovanú funkcionalitu VoLTE. Ak má takéto zariadenie iba jeden účastník, volanie sa uskutoční štandardným spôsobom tak, že účastník s VoLTE telefónom volá cez LTE sieť a účastník bez VoLTE telefónu je prepojený cez klasickú mobilnú sieť. Rovnaká situácia platí aj v prípade, ak počas prebiehajúceho VoLTE volania jeden z volajúcich účastníkov stratí LTE signál, volanie bez prerušenia ďalej plynule pokračuje v GSM sieti 4ky. 

Na začiatok je potrebné, aby si zákazníci o aktiváciu funkcionality VoLTE požiadali cez Zákaznícku linku na čísle 950. Funkcionalita bude následne aktivovaná do 24 hodín. O úspešnej aktivácii bude zákazník informovaný SMS správou. Pre kontrolu či je konkrétne zariadenie zaregistrované v systéme VoLTE 4ky bude potrebné vytočiť číslo *123*. Ak je dané zariadenie registrované vo VoLTE systéme 4ky, zákazník bude počuť hlásku o registrácii jeho zariadenia.

Hlavným dodávateľom a strategickým partnerom spoločnosti SWAN Mobile, a. s., pri implementácii technológie VoLTE je spoločnosť ZTE Corporation.