Najčastejšie otázky

Spotreba, kredit a faktúry

 

 

Ako vám vieme pomôcť?

Po zapnutí telefónu a prihlásení do siete 4ky sa pri prvých prenesených dátach malá časť kreditu rezervuje pre dátové prenosy. Aj napriek tomu, že si možno ešte žiadnu platenú operáciu nevykonal, v kontrole spotreby sa počas tohto okamihu zobrazuje o niečo nižší kredit, ako je v skutočnosti k dispozícii. Ide o kozmetický a nie účtovný efekt.

Online systémy spravujúce mobilné siete takto bežne fungujú, žiadny kredit v skutočnosti nezmizne a neprepadne. Ide len o rezerváciu kreditu, ak sú v telefóne zapnuté mobilné dáta. Takéto nastavenie umožňuje okamžité využitie a zaúčtovanie hlasových a dátových služieb. Ak sa ukončí dátové spojenie alebo v mobilnom telefóne vypneš mobilné dáta, odložený kredit sa obratom vráti a je opäť k dispozícii. Sú prípady, kedy však nie je možné kredit na SIM kartu vrátiť, keďže sa medzi časom použil na účel pre ktorý bol rezervovaný – bol predátovaný.


Výška rezervácie kreditu pre dátové prenosy závisí od tarifnej Zóny, v ktorej je mobil aktuálne zaregistrovaný. Dátový prenos môže vykonať buď zákazník (napríklad ak prezerá internetové stránky, počúva online hudbu či používa email), aplikácia v mobilnom telefóne (napríklad pri sťahovanú updatov, keď pošle na server informáciu na pozadí), alebo operačný systém (pri stiahnutí novej verzie - niekedy aj bez vedomia používateľa).

 

Ak využívaš nové paušály SLOBODA, alokuje sa namiesto kreditu priamo malá časť dát z predplateného objemu.

 

Zmluva na predplatnú službu je uzatvorená na dobu neurčitú. SIM karta ti ostane aktívna, ak počas platnosti Zmluvy v každom kalendárnom polroku uskutočníš z príslušnej SIM karty aspoň jednu spoplatnenú aktivitu v jednotkovej cene 0,05 € za volanie/SMS, alebo 0,014 € za dáta v celej EÚ, prípadne si zakúpiš doplnkovú službu z nášho Cenníka. Ak počas troch kalendárnych polrokov po skončení prvého polroka od uzatvorenia Zmluvy neuskutočníš žiadnu spoplatnenú aktivitu, považuje sa to za dôvodné porušenie Zmluvných podmienok a SIM karta bude automaticky odpojená.

 

Po odpojení SIM karty môžeš 4ku požiadať o vrátenie kreditu na tvoj bankový účet. Zavolaj nám na zákaznícku linku 950 denne od 8:00 do 21:00 hod a kredit ti v priebehu 1 týždňa vrátime formou prevodu zo SWAN účtu.

 

Ak máš svoje telefónne číslo v 4ke registrované na firmu/podnik a si držiteľ IČO/DIČ, súhrnnú faktúru zo spotreby – dodanú službu nájdeš v Biznis zóne. Faktúry sú v Biznis Zóne ukladané za zúčtovacie obdobie kalendárny mesiac, vždy do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Prístupové údaje (prihlasovacie meno a heslo) ti boli zaslané formou doporučeného listu na aktuálnu sídelnú adresu (t. j. na adresu firmy/podnikateľa).

 

Do Biznis zóny sa prvýkrát vieš prihlásiť cez jedinečné prihlasovacie údaje uvedené v liste. Pri prvom prihlásení je zároveň povinná zmena prístupového hesla na nové, ktoré trvale slúži na ďalšie prihlásenia do Biznis zóny.

 

Ak si prihlasovacie údaje stratil alebo zabudol, využi možnosť obnovy hesla.

Do políčka „Prihlasovacie Meno“ zadaj reťazec s textom <ICO>tvoje IČO/DIČ<@4ka.sk>. Príklad: ICO12345678@4ka.sk. Je však potrebné, aby si mal uložené svoje kontakty (e-mail alebo tel. číslo) v Biznis zóne, inak ti z bezpečnostných dôvodov nebude obnova hesla umožnená.

 

Náš tip! Využi v Biznis zóne možnosť uloženia tvojej e-mailovej adresy pre automatické odosielanie súhrnnej faktúry zo spotreby na e-mail. Ulož si aj svoje tel. číslo pre prípad potreby obnovy hesla.

 

Ak ti nepomohli naše odporúčania, zavolaj nám na zákaznícku linku 950 denne od 8:00 do 21:00 hod a chýbajúcu faktúru ti obratom pošleme elektronicky na tvoj e-mail alebo uložíme tvoje kontaktné údaje do Biznis zóny.

Viac informácií o súhrnnej faktúre zo spotreby nájdeš v sekcii Príjmové a daňové doklady.

 

Súhrnná faktúra zo spotreby neobsahuje fakturáciu služieb poskytovaných tretími stranami, napr. partnerskými poskytovateľmi prémiových a platobných SMS služieb (SMS lístky, SMS parkovné, SMS poistenie, SMS súťaže, SMS hlasovanie a podobne).

 

Daňový doklad za prémiové a platobné služby vydáva predmetný poskytovateľ služby na svojom oficiálnom webovom sídle, ako napr. dopravný podnik Bratislava.

 

Viac informácií o súhrnnej faktúre zo spotreby nájdeš v sekcii Príjmové a daňové doklady.

 

Mesačná pravidelná faktúra je vždy vystavená  2.- 3. deň od skončenia fakturačného obdobia a je splatná do 14 dní od vystavenia. Mesačnú faktúru ti posielame buď elektronicky do portálu Moja zóna, kde nájdeš aktuálny prehľad všetkých faktúr a informácie o telefónnom čísle, alebo papierovo na tvoju adresu. Aktuálnu výšku mesačnej faktúry a pokyny na úhradu zároveň zasielame aj v podobe aktívneho linku e-mailom a SMS správou vždy po skončení fakturačného obdobia.

 

Tvoju mesačnú faktúru odporúčame zaplatiť:

- online platobnou kartou

jednorazovo =  cez CardPay, alebo prevodom cez TatraPay, SporoPay, VÚB platby

pravidelne/automaticky = nastavením pravidla platenia faktúr priamo v Mojej zóne cez CardPay

- na predajni v hotovosti alebo platobnou kartou

Faktúry môžeš zaplatiť na našich predajných miestach: Smartshop, MobilonlineGSM1SWAN CENTRUM Košice.

 

Ak si faktúru za službu SLOBODA S MOBILOM uhradil duplicitne, alebo si úhradu uskutočnil pod nesprávnym variabilným symbolom, napíš nám podnet cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého uveď:

- spôsob a sumu úhrady

- dátum transakcie

- variabilný symbol a platiace číslo účtu.

Pokiaľ je to možné, do prílohy nám pošli doklad o úhrade (výpis z internet bankingu).

Po prijatí tvojho podnetu urobíme všetko preto, aby sme platbu v účtovníctve vyriešili k obojstrannej spokojnosti.

 

Mojej zóne v menu SPOTREBA – PODROBNÝ VÝPIS nájdeš elektronický výpis hovorov za posledné 3 mesiace s rozdelením na typ prevádzky: volania, dáta, SMS, prémiové a platobné SMS, iné. Pre zobrazenie úplného podrobného výpisu a stiahnutie dokumentu v .pdf súbore je z ochranných dôvodov potrebné zadať 6-číselný bezpečnostný kód.

 

Ak bezpečnostný kód nemáš, môžeš ho získať na Zákazníckej linke 950 po náležitej identifikácii. O vydanie bezpečnostného kódu môže požiadať iba majiteľ (vlastník) SIM karty. 

Zákaznícka linka je dostupná denne v čase od 08:00 hod. do 21:00 hod.

 

Ak máš zapnutú automatickú obnovu jedného z paušálov alebo balíkov a služba sa ti neaktivovala resp. neobnovila, postupuj podľa odporúčania:

1. Skontroluj stav svojho kreditu
- zaslaním SMS v tvare SPOTREBA na číslo 950
- zavolaním na skrátené číslo *55# 
- online v Mojej zóne
- v našej aplikácii Moja 4ka

2. Ak máš nastavenú úhradu služby z platobnej karty, skontroluj stav svojho bankového účtu a platnosť platobnej karty (viac sa dozvieš tu). Ak v čase obnovy nebolo dostatočné množstvo prostriedkov na obnovu služby a medzi tým si svoj účet doplnil, stačí ak teraz reštartuješ automatickú obnovu svojho paušálu:
- SMS správou (ako na to zistíš tu)
- online v Mojej Zóne
- v našej aplikácii Moja 4ka

Zároveň si skontroluj limit platobnej karty ktorý si nastavoval pri zapínaní úhrady služby a ukladaní platobnej karty. Ak máš menší limit a už bol tento mesiac dosiahnutý, zmeň ho na vyšší.
Potom si paušál vypni a opätovne zapni, v takom prípade sa obnova z platobnej karty vykoná znovu.

3. Ak máš dostatočný kredit, alebo nastavenú úhradu služby z platobnej karty na ktorej máš prostriedky a automatická obnova aj tak nenastala, zavolaj nám na zákaznícku linku 950 denne od 8:00 do 21:00 hodiny, alebo napíš cez kontaktný formulár ak sa Ti služba neobnovila  napíš nám tu, prípadne neprišlo k aktivácii/ deaktivácii napíš tu. Pomôžeme ti.

 

Pokiaľ si dobíjal kredit online a nebol ti navýšený, skontroluj prosím či ti skutočne platba z účtu odišla, a ak áno, napíš nám podnet cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého uveď:

  • spôsob dobitia (cez cardpay, internet bankingom, uloženou plat. Kartou)
  • sumu dobitia
  • dátum a čas dobitia
  • variabilný symbol

 

Ak je to možné, vlož nám do prílohy doklad o úhrade (výpis z internet bankingu, snímku platby, kde je viditeľný variabilný symbol alebo posledné 4 čísla platobnej karty).


Prípadne nám môžeš zavolať aj na zákaznícku linku 950 denne od 8:00 do 21:00 hodiny, kde od teba budeme potrebovať nadiktovať údaje o platbe.

 

Pokiaľ si dobíjal kredit osobne na predajnom mieste a nebol ti navýšený, napíš nám podnet cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého uveď:

  • miesto dobitia (názov predajne a približnú adresu)
  • sumu dobitia
  • dátum a čas dobitia

 

Pokiaľ je to možné, vlož nám do prílohy doklad o úhrade (príjmový pokladničný blok).

 

Prípadne nám môžeš zavolať aj na zákaznícku linku 950 denne od 8:00 do 21:00 hodiny, kde od teba budeme potrebovať nadiktovať údaje o platbe.
 

- zaslaním SMS s textom SPOTREBA na krátke číslo 950

V odpovedi z 950 získaš: stav kreditu alebo spotreby, zostatky/platnosti služieb a informáciu o jednotkovej cene podľa siete, v ktorej si prihlásený.

Jednotková cena znamená, že ak sa nachádzaš napr. práve v Mexiku, dozvieš sa, aké ceny platia v tejto krajine, resp. príslušnej Zóne.

 

- v aplikácii Moja 4ka

Aplikácia Moja 4ka ponúka prehľad služieb a spotreby, detailnú spotrebu a kopec ďalších funkcionalít, vďaka ktorým môžeš mať pod kontrolou nielen svoje číslo, ale aj čísla rodiny/firmy.

Kompletné informácie o používaní našej aplikácie nájdeš v sekcii Moja 4ka.

Ešte nemáš našu appku? Stiahni ju bezplatne v Google Play, App Store alebo AppGallery. Prihlásiť sa môžeš:

- plnohodnotne/trvalo zadaním e-mailovej adresy a hesla, pod ktorými sa prihlasuješ do Mojej zóny. Ak ešte účet v Mojej zóne nemáš, zaregistruj sa priamo v Mojej 4ke, trvá to len chvíľu.

- základne/jednorazovo pomocou telefónneho čísla a SMS kódu. Toto prihlásenie ti sprístupní iba informácie o službe a základné funkcie aplikácie.


- v Mojej zóne

Portál Moja zóna ti ukáže históriu spotreby, aktuálny zostatok, podrobný výpis a mnoho ďalších služieb, ktoré detailnejšie popisujeme v sekcii Moja zóna.
Pokiaľ máš zriadený účet a prístupové údaje do Mojej zóny, môžeš sa prihlásiť tu.

Ak ešte účet a prístupové údaje nemáš, zaregistruj sa tu.

Keď si nebudeš vedieť poradiť, máme pre teba aj video návod na registráciu.

 

- zavolaním na skrátené číslo *55#

V odpovedi na tento USSD dotaz sa na displeji telefónu zobrazí výška tvojho zostávajúceho kreditu (platí iba pre predplatené služby).

 

- online jednorazovo bez prihlásenia
Doplň si kredit od 4 € do 30 € priamo na našom webe v sekcii Dobiť kredit pre jedno alebo viac telefónnych čísiel platobnou kartou, buď jednorazovo cez CardPay, alebo prevodom cez TatraPay, SporoPay, VÚB platby. Po dobití kreditu sa ti zobrazí potvrdenie o zaplatení.

 

- online jednorazovo s prihlásením v Mojej zóne

V časti DOBITIE – JEDNORAZOVÉ DOBITIE máš na výber kredit od 4€ do 30 €, ktorý vieš zaplatiť zapamätanou alebo jednorazovo zadávanou platobnou kartou cez CardPay, či prevodom cez TatraPay, SporoPay, VÚB platby. Po dobití kreditu sa ti zobrazí potvrdenie o zaplatení.

 

- online automaticky-dlhodobo v Mojej zóne

V časti AKTIVÁCIE – AKTIVÁCIE SLUŽIEB si môžeš zapnúť dlhodobé nastavenie úhrady kreditu od 4 € do 30 € zo zapamätanej platobnej karty cez CardPay. Na výber máš dobitie kreditu pri poklese (napr. 4 € pri poklese pod 2 €) alebo pravidelné dobitie kreditu (týždenne alebo mesačne).

Ďalšie funkcie podrobne popisujeme v sekcii Moja zóna.


- SMART jednorazovo v aplikácii Moja 4ka
Kredit od 4€ do 30€ si vieš dobiť jednorazovo aj v mobilnej aplikácii Moja 4ka v menu „Kredit a platby“ – „Dobiť kredit“. Dobitie uskutočníš zapamätanou alebo jednorazovo zadávanou platobnou kartou cez CardPay, či prevodom cez TatraPay, SporoPay, VÚB platby.

Ešte nemáš našu appku? Stiahni ju bezplatne v Google Play, App Store alebo AppGallery.
 

- SMART automaticky v aplikácii Moja 4ka

V menu aplikácie Moja 4ka „Kredit a platby“ – „Platby kartou“ si môžeš zapnúť dlhodobé nastavenie úhrady kreditu od 4 € do 30 € zo zapamätanej platobnej karty cez CardPay. Na výber máš dobitie kreditu pri poklese (napr. 4 € pri poklese pod 2 €) alebo pravidelné dobitie kreditu (týždenne alebo mesačne).

Ďalšie funkcie našej mobilnej aplikácie podrobne popisujeme v sekcii Moja 4ka.
 

- na predajni 4ky
Kredit od 4€ do 30€ si vieš dobiť na každom predajom mieste 4ky v hotovosti alebo platobnou kartou. Zoznam predajní nájdeš na stránke Mapa predajní
 

- cez POS terminál partnera 4ky

Kredit od 4€ do 30€ si vieš dobiť vo vybraných partnerských predajniach 4ky cez platobný POS terminál priamo na pokladni. Dostupné sú pre teba:

- čerpacie stanice: Shell Slovensko, Benzinol, DaliOil, TAM Autohof

- obchody: CBA Terno, COOP Jednota, 1. Day, GG TABAK, GECO tabak-tlač

 
- dobíjacím kupónom
Dobíjacie kupóny si môžeš kúpiť na vybraných poštách, konkrétne v hodnote 4 €, 8 €, 12 € alebo 16 €.

 

Kupón si vieš dobiť:

- na našom webe: na stránke Dobitie kreditu v časti Dobíjací kupón

 

- pomocou USSD kódu: Dobitie kupónu na vlastné telefónne číslo uskutočníš cez USSD kód zavolaním na *111*,14 miestny kód z kupónu,# (príklad: *111*12345678901234#).

 

Dobitie kupónu na iné telefónne číslo uskutočníš cez USSD kód zavolaním na *111*,14 miestny kód z kupónu,*,dobíjané telefónne číslo,# (príklad *111*12345678901234 *0950123456#).

O úspešnom navýšení kreditu budeme informovať príslušné číslo prostredníctvom SMS správy.

 

Pokiaľ si dobil kredit na iné telefónne číslo, napíš nám podnet cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého uveď:

- spôsob a sumu dobitia

- omylom dobité tel. číslo

- správne číslo, ktoré malo byť dobité. 

 

Pokiaľ je to možné, vlož nám do prílohy doklad o úhrade (výpis z internet bankingu, prípadne pokladničný doklad).

 

Spravidla je takéto dobitie spôsobené chybou zákazníka nezvratné, ale po prijatí tvojho podnetu zvážime, či s touto nepríjemnou situáciou vieme pre teba niečo urobiť.

 

 

 

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.