Najčastejšie otázky

Zmena údajov

 

 

Ako vám vieme pomôcť?

Napíš nám podnet so žiadosťou o zmenu priezviska cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého zadaj tel. číslo, ktorého sa týka zmena a prilož fotokópiu dokladu totožnosti podľa situácie:

 

Občan SR - OP s fotografiou

Občan EÚ/EHP - Pas/Pobytový preukaz

Občan mimo EÚ - Pas/Povolenie na pobyt 

 

Po prijatí podnetu vykonáme zmenu v krátkom čase, o čom ťa budeme informovať.

Priezvisko si tiež môžeš zmeniť osobne na každom predajnom mieste 4ky.

 

Napíš nám podnet so žiadosťou o zmenu čísla a platnosti OP cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého zadaj tel. číslo, ktorého sa týka zmena a prilož fotokópiu dokladu totožnosti podľa situácie:

 

Občan SR - OP s fotografiou

Občan EÚ/EHP - Pas/Pobytový preukaz

Občan mimo EÚ - Pas/Povolenie na pobyt 

 

Po prijatí podnetu vykonáme zmenu v krátkom čase, o čom ťa budeme informovať.

Priezvisko si tiež môžeš zmeniť osobne na každom predajnom mieste 4ky.

 

Napíš nám podnet so žiadosťou o zmenu trvalého bydliska cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého zadaj tel. číslo, ktorého sa týka zmena a prilož fotokópiu dokladu totožnosti podľa situácie:

 

Občan SR - OP s fotografiou

Občan EÚ/EHP - Pas/Pobytový preukaz

Občan mimo EÚ - Pas/Povolenie na pobyt 

 

Po prijatí podnetu vykonáme zmenu v krátkom čase, o čom ťa budeme informovať.

Trvalú adresu si tiež môžeš zmeniť osobne na každom predajnom mieste 4ky.

 

Napíš nám podnet so žiadosťou o zmenu obchodného mena cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého zadaj tel. číslo, ktorého sa týka zmena a prilož fotokópiu dokladu spoločnosti/organizácie a tiež dokladu totožnosti štatutárneho zástupcu/podnikateľa

 

podľa situácie:

Právnická osoba - Výpis z ORSR

Fyzická osoba - podnikateľ - Výpis zo ŽRSR/iné oprávnenie na vykonávanie činnosti

Právnická osoba - nepodnikateľ - iné oprávnenie na vykonávanie činnosti

Fyzická osoba - podnikateľ bez IČO - doklad o pridelení DIČ

 

Občan SR - OP s fotografiou

Občan EÚ - Pas/Pobytový preukaz

Občan mimo EÚ - Pas/Povolenie na pobyt

 

Po prijatí podnetu vykonáme zmenu v krátkom čase, o čom ťa budeme informovať.

Obchodné meno si tiež môžeš zmeniť osobne na každom predajnom mieste 4ky.

 

Napíš nám podnet so žiadosťou o zmenu sídla podnikania alebo firmy cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého zadaj tel. číslo, ktorého sa týka zmena a prilož fotokópiu dokladu spoločnosti/organizácie a tiež dokladu totožnosti štatutárneho zástupcu/podnikateľa

 

podľa situácie:

Právnická osoba - Výpis z ORSR

Fyzická osoba - podnikateľ - Výpis zo ŽRSR/iné oprávnenie na vykonávanie činnosti

Právnická osoba - nepodnikateľ - iné oprávnenie na vykonávanie činnosti

Fyzická osoba - podnikateľ bez IČO - doklad o pridelení DIČ

 

Občan SR - OP s fotografiou

Občan EÚ - Pas/Pobytový preukaz

Občan mimo EÚ - Pas/Povolenie na pobyt

 

Po prijatí podnetu vykonáme zmenu v krátkom čase, o čom ťa budeme informovať.

Sídelnú adresu si tiež môžeš zmeniť osobne na každom predajnom mieste 4ky.

 

Napíš nám podnet so žiadosťou o zmenu alebo doplnenie IČ DPH/DIČ cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého zadaj tel. číslo, ktorého sa týka zmena a prilož fotokópiu dokladu spoločnosti/organizácie a tiež dokladu totožnosti štatutárneho zástupcu/podnikateľa

 

podľa situácie:

Právnická osoba - Výpis z ORSR

Fyzická osoba - podnikateľ - Výpis zo ŽRSR/iné oprávnenie na vykonávanie činnosti

Právnická osoba - nepodnikateľ - iné oprávnenie na vykonávanie činnosti

Fyzická osoba - podnikateľ bez IČO - doklad o pridelení DIČ

 

Občan SR - OP s fotografiou

Občan EÚ - Pas/Pobytový preukaz

Občan mimo EÚ - Pas/Povolenie na pobyt

 

Po prijatí podnetu vykonáme zmenu v krátkom čase, o čom ťa budeme informovať.

Doplnenie alebo zmenu IČ DPH/DIČ vybavíš aj osobne na každom predajnom mieste 4ky.

Napíš nám podnet so žiadosťou o zmenu alebo doplnenie štatutárneho zástupcu cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého zadaj tel. číslo, ktorého sa týka zmena a prilož fotokópiu dokladu spoločnosti/organizácie a tiež dokladu totožnosti štatutárneho zástupcu/podnikateľa podľa situácie:

Právnická osoba - Výpis z ORSR

Fyzická osoba - podnikateľ - Výpis zo ŽRSR/iné oprávnenie na vykonávanie činnosti

Právnická osoba - nepodnikateľ - iné oprávnenie na vykonávanie činnosti

Fyzická osoba - podnikateľ bez IČO - doklad o pridelení DIČ

 

Občan SR - OP s fotografiou

Občan EÚ - Pas/Pobytový preukaz

Občan mimo EÚ - Pas/Povolenie na pobyt

 

Po prijatí podnetu vykonáme zmenu v krátkom čase, o čom ťa budeme informovať.

Štatutárneho zástupcu si tiež môžeš zmeniť osobne na každom predajnom mieste 4ky.

 

Ak sa zmenila tvoja korešpondenčná adresa, napíš nám podnet so žiadosťou o zmenu cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého zadaj tel. číslo, ktorého sa týka zmena a adresu v správnom tvare: Adresát, Ulica, Popisné číslo, Mesto, Smerovacie číslo.

 

Po prijatí podnetu vykonáme zmenu v krátkom čase, o čom ťa budeme informovať.

 

Korešpondenčnú adresu si tiež môžeš zmeniť osobne na každom predajnom mieste 4ky alebo telefonicky na zákazníckej linke 950 denne od 8:00 do 21:00 hod.

 

Napíš nám podnet so žiadosťou o zmenu alebo doplnenie e-mailovej adresy/alternatívneho tel. čísla cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého zadaj tel. číslo, ktorého sa týka zmena a nové kontaktné údaje (e-mailovú adresu/alternatívne tel. číslo), ktoré si želáš v 4ke uložiť.

 

Po prijatí podnetu vykonáme zmenu v krátkom čase, o čom ťa budeme informovať.

 

Kontaktné údaje si tiež môžeš zmeniť osobne na každom predajnom mieste 4ky alebo telefonicky na zákazníckej linke 950 denne od 8:00 do 21:00 hod.

 

Pre účely prevodu služby – tel. čísla na inú osobu/organizáciu, navštív predajné miesta 4ky, ktoré vybavujú Službu Prevod čísla. Ide o pobočky Slovenskej Pošty a 4ka Centrum. Ostatné predajné miesta túto žiadosť nevybavujú. Pri žiadosti o prevod musia byť obidve dotknuté strany súčasne na predajnom mieste 4ky kvôli overeniu totožnosti odovzdávajúceho a preberajúceho zákazníka.

 

Pre overenie totožnosti budú na predajni vyžadované tieto doklady odovzdávajúceho aj preberajúceho zákazníka podľa situácie:

Právnická osoba - Výpis z ORSR/ OP s fotografiou

Fyzická osoba - podnikateľ - Výpis zo ŽRSR/iné oprávnenie na vykonávanie činnosti/OP štatutára s fotografiou

Právnická osoba - nepodnikateľ - iné oprávnenie na vykonávanie činnosti/OP štatutára s fotografiou

Fyzická osoba - podnikateľ bez IČO - doklad o pridelení DIČ/OP štatutára s fotografiou

 

Občan SR - OP s fotografiou

Občan EÚ - Pas/Pobytový preukaz

Občan mimo EÚ - Pas/Povolenie na pobyt

 

Prevod tel. čísla je spoplatnený podľa aktuálneho Cenníka služieb.

 

Ak si neželáš dostávať marketingové ponuky tretích strán, napíš nám podnet so žiadosťou o zmenu cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého zadaj tel. číslo, ktorého sa týka zmena.

 

Po prijatí podnetu vykonáme zmenu v krátkom čase, o čom ťa budeme informovať.

 

Odvolanie súhlasu uskutočníš aj osobne na každom predajnom mieste 4ky alebo telefonicky na zákazníckej linke 950 denne od 8:00 do 21:00 hod.

 

Ak si neželáš zverejňovať svoje tel. číslo vo verejných telefónnych zoznamoch, napíš nám podnet so žiadosťou o zmenu cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého zadaj tel. číslo, ktorého sa týka zmena.

 

Po prijatí podnetu vykonáme zmenu v krátkom čase, o čom ťa budeme informovať.

 

Zmena vo verejných zoznamoch sa realizuje iba každých 6 mesiacov, preto je potrebné počítať s tým, že tvoje číslo bude ešte nejaký čas zverejnené.

 

Odvolanie súhlasu uskutočníš aj osobne na každom predajnom mieste 4ky alebo telefonicky na zákazníckej linke 950 denne od 8:00 do 21:00 hod.

 

Ak sa ti už tvoje telefónne číslo registrované v 4ke nepáči a chceš číslo zmeniť za náhodne vygenerované v databáze voľných čísiel, napíš nám podnet so žiadosťou o zmenu cez elektronický kontaktný formulár, do ktorého zadaj tel. číslo, ktorého sa týka zmena. 

 

Po prijatí podnetu vykonáme zmenu v krátkom čase, o čom ťa budeme informovať.

 

Zmena telefónneho čísla je spoplatnená podľa aktuálneho Cenníka služieb.

 

Zmenu tel. čísla uskutočníš aj osobne na každom predajnom mieste 4ky alebo telefonicky na zákazníckej linke 950 denne od 8:00 do 21:00 hod.

 

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.