Dátujte a volajte s paušálmi SLOBODA len za 4€/30 dní! Viac info TU.

Aktuálnu výšku kreditu si môžete skontrolovať jednoducho:

- zaslaním SMS v tvare SPOTREBA na krátke číslo 950 (kredit,  MIN, SMS, DÁTA)
- zavolaním na skrátené číslo *55# (iba kredit)

Dobitie kupónu na vlastné telefónne číslo realizujete zavolaním na *111*číslo kupónu#

Služba umožňuje zobraziť na displeji telefónu meno volajúceho, ktorého telefónne číslo a meno máte uložené v pamäti SIM karty alebo mobilného telefónu. 

Dopyt, zistenie stavu služby:
- zavolaním na skrátené číslo *#30# 

Aktivácia:
- zavolaním na skrátené číslo *30# 

Deaktivácia:
- zavolaním na skrátené číslo #30#

Služba CLIR zabraňuje zobrazeniu vášho telefónneho čísla na displeji volaného. Neplatí to však pre odosielanie SMS správy. 

Dopyt, zistenie stavu služby:
- zavolaním na skrátené číslo *#31# 

Aktivácia:
- zavolaním na skrátené číslo *31# 

Deaktivácia:
- zavolaním na skrátené číslo #31# 

Vypnutie automatickej obnovy služieb 4ky:
SMS príkazom na číslo 950 v tvare STOP

Overenie stavu automatickej obnovy služieb 4ky:
SMS príkazom na číslo 950 v tvare STAV 

Sieť, v ktorej sa práve nachádzate si môžete overiť:
- zavolaním na skrátené číslo *#909# 

SMS na prenos telefónneho čísla musí byť v tvare:
PRENOS 4KA<mobilné číslo 4ky><PUK kód> 
napr. PRENOS 4KA 0950123456 78965432“ zaslať na číslo 0950100100

Pre autorizáciu prenosu čísla je nutné vedieť PUK kód SIM karty 4ky (8 miestne číslo). PUK kód je zobrazený na plastovom nosiči SIM karty 4ky. Pokiaľ Účastník požiada o vydanie PUK kódu, poskytnutie PUK kódu je spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka. Prenos t.č. cez SMS je možné využiť aj pre opätovný prenos.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.4ka.sk/prenos-cisla.

Zapnutie dátovania v Medzinárodnom roamingu:
SMS príkazom na číslo 900 v tvare DATA MR START

Vypnutie dátovania v Medzinárodnom roamingu:
SMS príkazom na číslo 900 v tvare DATA MR STOP

Overenie stavu dátovania v medzinárodnom roamingu:
SMS príkazom na číslo 900 v tvare DATA MR STAV

Zapnutie dátovania v sieti obchodného partnera:
SMS príkazom na číslo 900 v tvare DATA NR START
 
Vypnutie dátovania v sieti obchodného partnera:
SMS príkazom na číslo 900 v tvare DATA NR STOP
 
Overenie stavu dátovania v sieti obchodného partnera:
SMS príkazom na číslo 900 v tvare DATA NR STAV

Zapnutie prehrávania hlášky „Voláte v sieti 4ka“:
SMS príkazom na číslo 900 v tvare HLASKA START

Vypnutie prehrávania hlášky „Voláte v sieti 4ka“:
SMS príkazom na číslo 900 v tvare HLASKA STOP

Overenie stavu hlášky „Voláte v sieti 4ka“:
SMS príkazom na číslo 900 v tvare HLASKA STAV

Zapnutie možnosti volania na audiotexové služby:
SMS príkazom na číslo 900 v tvare AUDIOTEX START

Vypnutie možnosti volania na audiotexové služby:
SMS príkazom na číslo 900 v tvare AUDIOTEX STOP

Overenie stavu možnosti volania na audiotexové služby:
SMS príkazom na číslo 900 v tvare AUDIOTEX STAV

Prenos kreditu zo 4ka SIM karty na inú 4ka SIM kartu môžete vykonať dvoma spôsobmi:

Cez SMS 
Pošlite SMS na číslo 950 s textom:
PRESUN<medzera><telefónne číslo komu je kredit určený><medzera><sumu v eurách, ktorú chcete preniesť na inú SIM kartu – musí byť taká, aby na vašej SIM karte bol zachovaný minimálny zostatok vo výške 4 eur><medzera><váš 6-miestny bezpečnostný kód>.
Napr: PRESUN 0950123456 8 123456

Cez sieťový kód USSD 
Zadajte *123*<[telefónne číslo komu je kredit určený]>*<sumu v eurách, ktorú chcete preniesť na inú SIM kartu – musí byť taká, aby na vašej SIM karte bol zachovaný minimálny zostatok vo výške 4 eur>*<váš 6-miestny bezpečnostný kód># a potvrďte znak pre volanie.
Napr: *123*0950123456*8*123456#(volať)
 
Užitočné informácie:
Službu Prenos Kreditu nie je možné využiť vo vzťahu k tzv. bonusovému Kreditu (pridelený Účastníkovi Podnikom).
Na úspešný prenos Kreditu stačí mať k dispozícii bezpečnostný kód, ktorý nájdete vo vašej Zmluve o poskytovaní verejných služieb, resp. Registračnom formulári, ktorý ste podpisovali pri kúpe SIM karty Moja 4ka.
Ak práve nemáte Zmluvu o poskytovaní verejných služieb, resp. Registračný formulár k dispozícii, môžete kontaktovať Zákaznícku linku 4ky a po náležitej identifikácii požiadať o opätovné vygenerovanie bezpečnostného kódu.

Zapnutie kontroly spotreby po prekročení hraníc:
SMS príkazom na číslo 950 v tvare ANO

Vypnutie kontroly spotreby po prekročení hraníc:
SMS príkazom na číslo 950 v tvare NIE