Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

cez SMS
Pošlite bezplatnú SMS v tvare SPOTREBA na číslo 950. V spätnej SMS dostanete informácie o aktuálnom kredite a zostávajúce jednotky min, sms a dát.

cez Moju zónu
Aktuálny zostatok si viete jednoducho overiť aj online v Mojej zóne

cez USSD kód
Zavolaním na skrátené číslo *55#. USSD kód slúži iba na overenie zostatku kreditu na 4ka SIM karte.

Prehľad spotreby si viete jednoducho overiť online v Mojej zóne.

Online
Jednorazovo si viete kredit dobiť jednoducho online na stránke https://www.4ka.sk/dobitie-kreditu.

V mobilnej aplikácii
Kredit si viete dobiť aj v našj mobilnej aplikácii Moja 4ka. Aplikácia je dostuipná pre mobilné zariade s operačným systém Andioid a iOS. Stiahnúť si ju môžete na Googple Play alebo na App Store.

Na predajni
Dobiť kredit si viete aj na vybraných predajniach, či takmer na každej pošte. Viac informácií nájdete na stránke https://www.4ka.sk/mapa-predajni.

Dobíjacím kupónom
Dobíjacie kupóny si môžete kúpiť na vybraných poštách, a to v hodnote 4 €, 8 €, 12 € alebo 16 €.
Viac informácií nájdete na stránke https://www.4ka.sk/dobitie-kreditu v sekcii Dobíjací kupón.

Vložte si platobnú kartu, aktivujte si automatické dobitie kreditu alebo alebo úhradu služby platobnou kartou priamo z vašej platobnej karty priamo v Mojej zóne a buďte bez starostí. Už nikdy nebudete musieť sledovať kedy a čo máte zaplatiť, požadovaná suma sa vám automaticky stiahne z vašej platobnej karty.

Platobnú kartu si vložíte TU.
Automatické dobitie kreditu alebo úhradu služby platobnou kartou si nastavíte TU.

Kde si môžem stiahnuť faktúru?
V Mojej zóne v časti História dobití a faktúry v detaile jednotlivých transakcií si môžete stiahnuť doklad o úhrade, ktorý zároveň slúži aj ako daňový doklad, ktorého údaje si môžete vyplniť v časti Identifikačné údaje.

* vyžaduje prihlásenie sa do Mojej zóny

Pre overenie správnej výšky kreditu pošlite bezplatnú SMS v tvare SPOTREBA na číslo 950. V spätnej SMS dostanete informácie o aktuálnom kredite.  Ak výška Vášho kreditu nie je správna, napíšte nám cez Kontaktný formulár.

Kredit vo 4ke však neprepadáva! Platnosť SIM karty je 16 mesiacov od aktivácie, resp. odo dňa posledného dobitia kreditu. Po skončení platnosti SIM karty môžete cez kontaktný formulár požiadať o vrátenie kreditu na Váš bankový účet.

Pokiaľ ste dobili kredit na iné telefónne číslo, pošlite nám podnet cez kontaktný formulár, do ktorého uvediete výšku sumy a telefónne číslo, ktoré ste chceli dobiť. 

Ak ste vykonali duplicitnú úhradu a priali ste si zaplatiť iba 1x, pošlite nám podnet cez kontaktný formulár. K doriešeniu danej požiadavky budeme potrebovať dátum a  t.č. na ktoré bola vykonaná duplicitná platba.

Platbu prevodom nepodporujeme, neváhajte si dobiť kredit napríklad Online, alebo osobne na predajných miestach. 

Po zapnutí telefónu a prihlásení do siete 4ky sa pri prvých prenesených dátach malá časť kreditu vyhradí pre dátové prenosy. Aj napriek tomu, že ste možno ešte žiadnu platenú operáciu nevykonali, v kontrole spotreby sa počas tohto okamihu zobrazuje o niečo nižší kredit, ako je v skutočnosti k dispozícii.

Online systémy spravujúce mobilné siete takto bežne fungujú a žiadny kredit v skutočnosti nezmizne a v sieti 4ky ani nikdy neprepadne. Ide len o rezerváciu kreditu v prípade, ak je na mobile povolená možnosť dátových prenosov. Takéto nastavenie umožňuje okamžité využitie a zaúčtovanie hlasových a dátových služieb. Ak sa ukončí dátové spojenie alebo v mobilnom telefóne vypnete dátovanie, odložený kredit sa obratom vráti a je plne k dispozícii. Vo väčšine prípadov nie je možné kredit na SIM kartu vrátiť, keďže sa použil na účel pre ktorý bol rezervovaný – jednoducho ste ho predátovali. Iní operátori si stiahnu kredit za dáta až oneskorene a dovtedy ich zákazníkom zobrazuje kontrola spotreby o niečo vyšší kredit, ako majú v danom momente reálne k dispozícii.

Výška alokácie kreditu pre dátové prenosy závisí od tarifnej Zóny, v ktorej je mobil aktuálne zaregistrovaný. Dátový prenos môže vykonať samotný zákazník, ak napríklad prezerá internetové stránky, počúva online hudbu alebo používa email. Dátový prenos však môže vykonať aj aplikácia v mobilnom telefóne, ktorá si stiahne update, pošle na server nejakú informáciu na pozadí alebo keď si operačný systém stiahne novú verziu, niekedy aj bez vedomia používateľa. V prípade, ak využívate nové paušály SLOBODA, alokuje sa namiesto kreditu priamo malá časť dát z predplateného objemu.

Ak ste aj napriek tomu presvedčení, že vám kredit zmizol, kontaktujte nás na zákazníckej linke 950.

Pre každú úspešne zrealizovanú transakciu je zjednodušená faktúra dostupná v Mojej zóne v časti História dobití a faktúry, a to štandardne do niekoľkých minút. Doklad o úhrade si môžete stiahnuť ako PDF súbor. Pre zamietnuté transakcie ako aj transakcie v stave spracováva sa, nie je doklad dostupný.

Doklad o úhrade môže zároveň slúži aj ako daňový doklad, v prípade, že máte vyplnené fakturačné údaje v časti Identifikačné údaje.

 V detaile každej transakcie je tiež unikátny variabilný symbol zákazníka, ktorý uľahčí identifikáciu pri riešení danej požiadavky v prípade kontaktovania Zákazníckej linky 950.

Doklad o úhrade je dostupný v Mojej zóne v časti História dobití a faktúry. Doklad o úhrade si môžete stiahnuť ako PDF súbor.

Doklad o úhrade môže zároveň slúži aj ako daňový doklad, v prípade, že máte vyplnené fakturačné údaje v časti Identifikačné údaje.

Súhrnná faktúra je bezplatná služba, ktorá umožňuje zákazníkom 4-ky pre platby v Mojej zóne generovanie jednej súhrnnej faktúry za kalendárny mesiac, namiesto zjednodušeného daňového dokladu generovaného po každej zrealizovanej transakcii.

Každé dobité telefónne číslo z konta v Mojej zóne sa automaticky dostane do Súhrnnej faktúry. Zo Súhrnnej faktúry nie je možné vyňať žiadne dobité čísla. Telefónne čísla, ktoré si môžem dobíjať z Mojej zóny, nie sú nijako obmedzené.

Aktuálne nie je služba Súhrnnej faktúry dostupná pre Fyzické osoby, je určená výhradne pre subjekty s platným slovenským IČO-m.

ZAPNUTIE:
Súhrnnú faktúru je možné zapnúť po prihlásení sa do konta v Mojej zóne.

1. V Mojej Zóne v časti NASTAVENIA /NASTAVENIA FAKTÚRY vyberte z možností Právnu formu:  Právnická osoba alebo  Fyzická osoba/podnikateľ ( Súhrnná faktúra je dostupná výhradne pre subjekty s platným slovenským IČO-m).
2. Následne zakliknite v časti NASTAVENIE FAKTÚRY možnosť „Vystaviť súhrnnú faktúru„.
3. Ak si prajete zasielať faktúru mailom, zakliknite „ Vystavenú FA zaslať na email“.
4. Následne vypíšte do poľa IČO vaše Identifikačné číslo organizácie (IČO) – je to povinný údaj pre Súhrnnú faktúru.  Po zadaní a overení IČO sa automaticky načítajú údaje z databázy Finstat do ostatných políčok.
5. Nezabudnite zadanie potvrdiť  tlačidlom Uložiť.

VYPNUTIE:
Súhrnnú faktúru je možné prepnúť naspäť na Zjednodušený daňový doklad nasledovne:

1. V Mojej Zóne v časti NASTAVENIA /NASTAVENIA FAKTÚRY zakliknite „Vystaviť zjednodušený daňový doklad“.
2. Nezabudnite zadanie potvrdiť tlačidlom Uložiť.

Zapnutie a vypnutie služby, t.j. po nastavení typu faktúry a potvrdení tlačidlom Uložiť, je systémovo realizované do cca 10 minút.

Platiteľ ako majiteľ účtu v Mojej zóne má možnosť nechať si zasielať faktúru na registrovanú e-mailovú adresu konta v Mojej zóne.

Nezabudnite zakliknúť v Mojej zóne v časti NASTAVENIA /NASTAVENIA FAKTÚRY "Vystavenú FA zaslať na email".

Na iný email nie je možné Súhrnnú faktúru zasielať.

Každá zmena fakturačných údajov (ako aj zmena typu faktúry na Zjednodušený doklad) iniciuje okamžité vytvorenie Súhrnnej faktúry. Pokiaľ sa vám zmenili fakturačné údaje (napr. sídlo firmy), zmenu na fakturačných údajoch docielite opätovným zadaním hodnoty IČO (najskôr je potrebné kliknúť zelenú ikonku ceruzky vpravo) a systém načíta automaticky údaje z registrov, ktoré je potrebné potvrdiť  tlačidlom Uložiť.

Na predajni obchodného partnera 4ky Vám bol vydaný pokladničný doklad - potvrdenie o prijatí platby za realizované dobitie kreditu, ktoré neslúži ako daňový doklad. Ak si želáte získať plnohodnotný daňový doklad za uskutočnené dobitie kreditu cez POS platobný terminál, na stránke www.4ka.sk/dd je možnosť jednoducho načítať a stiahnuť požadovaný doklad. Potrebujete k tomu iba 3 základné údaje o dobití (tel. číslo, dátum a číslo terminálu) ktoré nájdete na pokladničnom bloku. Po potvrdení údajov bude Váš doklad pripravený na stiahnutie.