Spolocnost
Patrik Kollaroci
Patrik Kollaroci
Riaditeľ mobilných služieb

Vyštudoval odbor Telekomunikácie na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Počas 20 rokov v telekomunikačnom a IT sektore pracoval v spoločnostiach Eurotel Bratislava, Nortel a Huawei. Mal v kompetencii dodávky rozsiahlych telekomunikačných / IT projektov a riadil desiatky zamestnancov. Najzaujímavejšími projektmi, na ktorých participoval, boli manažovanie implementácie IMS Core systému a riadenie dodávateľskej podpory pre CS Core mobilné hlasové systémy v Orange Slovensko, realizácia Evolved Packet Core systému pre mobilného operátora Slovak Telekom, ako technicko-servisný riaditeľ zrealizoval projekt a prevádzkoval Managed Services pre mobilnú sieť Slovak Telekomu, participoval na uvedení LTE siete pre Slovak Telekom v rámci Managed Services build aktivít pre mobilnú sieť, či manažovanie implementácie CS Fall Back funkcionality pre hlasové hovory medzi 4G a 2G/3G z pohľadu dodávateľa PS Core technológie. V spoločnosti SWAN pôsobí od roku 2014. Zodpovedá za postavenie a prevádzku mobilnej siete SWAN, ako aj ďalší rozvoj siete v súlade so strategickými a rozvojovými zámermi spoločnosti. Má ambíciu vybudovať silné meno značky SWAN.