Zmena obchodného partnera

Zmena obchodného partnera

Do času, kým vybudujeme vlastnú mobilnú sieť na celom Slovensku, môžu naši zákazníci využívať naše služby aj prostredníctvom siete nášho obchodného partnera, v tzv. národnom roamingu. Od  júna 2017 sa ním stáva spoločnosť Orange Slovensko, a.s.. Zmenu partnera si väčšina zákazníkov nevšimne a ak, tak len zlepšením našich služieb.


  • Služby dostupné pre viac ako 99% obyvateľov SR
  • Kvalitnejšia sieť takmer na celom území Slovenska
  • Výhodná cena 4 centy za 1 MIN/SMS
  • Super cena iba 1 cent za 1 MB

Ako sa zmena partnerskej siete dotkne zákazníka 4ky?

  1. Väčšina zákazníkov si túto zmenu ani nevšimne.
  2. Ceny všetkých služieb 4ky a aj obsahy balíkov a nových dátových paušálov ostávajú nezmenené.
  3. Orange Slovensko poskytuje zákazníkom 4ky možnosť volať, posielať SMS a dátovať vo svojej 2G sieti.
  4. V prípade, ak máte problém s pripojením do siete, skúste najprv reštartovať (prípadne vypnúť a zapnúť) svoj telefón.
  5. Ak máte nastavený manuálny výber siete, zmeňte si ho na voľbu „Automatický výber siete“. 

Najčastejšie otázky

O zmene partnera budeme našich zákazníkov včas informovať prostredníctvom médií, sociálnych sieti, Zákazníckej linky 950 a SMS. Nemusíte si preto robiť starosti s touto zmenou. Ak máte nastavený automatický výber siete, z vašej strany nie je potrebná žiadna aktivita.

Počas zmeny nedôjde k žiadnym obmedzeniam služieb a teda ju nijako nepocítite. Všetky naše služby budú poskytované plynule a bez prerušenia.

Zmena partnera pre národný roaming sa udeje postupne počas niekoľkých dní, a to v období od 12. 06. 2017, počas ktorého budú všetky služby 4ky poskytované plynule a bez prerušenia. Je možné, že v rôznych regiónoch Slovenska budú zákazníci presmerovaní do novej partnerskej siete postupne, v rôznom čase. Počas týchto dní budú fungovať obe partnerské siete paralelne, to znamená, že ak aj ste v inej partnerskej sieti pre národný roaming ako druhý volaný účastník, vždy voláte na telefónne čísla 4ky po tretej minúte zdarma.

K zmene dôjde automaticky. Nemusíte si nič v telefóne nastavovať, ak má telefón nastavený automatický výber siete. Ak máte náhodou nastavený manuálny výber siete, odporúčame na telefóne zmeniť to na automatický výber siete.

V súvislosti so zmenou partnera pre poskytovanie tzv. národného roamingu 4ka nebude meniť ceny za poskytované služby.

Prenosové rýchlosti v sieti nového partnera pre národný roaming budú porovnateľné, ako v sieti súčasného partnera. Vo všeobecnosti môžu dosiahnuť maximum 2G / EDGE siete.

Aj naďalej bude dostupný balík GIGA PLUS, ako aj ďalšie balíky a paušály, ktoré obsahujú minúty, SMS alebo dáta v sieti obchodného partnera pre národný roaming.

V mobilných zariadeniach, ktoré túto možnosť poskytujú, si môžete aj naďalej zablokovať tzv. národný roaming. Zablokovať si ho môžete aj zavolaním na Zákaznícku linku 950 alebo pomocou SMS.

Nastavte si automatickú voľbu siete a reštartujte svoj telefón. Ak to nepomôže, skúste si cez manuálnu voľbu siete nájsť sieť Orange Slovensko.

V oboch prípadoch zákazník nevyužíva vlastnú sieť operátora, teda v tomto prípade 4ky, ale sieť niektorého zmluvného partnera. Medzinárodný roaming je služba, ktorú využívajú zákazníci po prekročení hraníc, teda primárne mimo územia Slovenskej republiky. Národný roaming využívajú zákazníci primárne na území Slovenska na tých miestach, kde ešte 4ka nestihla postaviť vlastnú sieť. Vďaka dohode s partnerom tak poskytujeme služby na celom Slovensku a sú dostupné pre 99% jeho obyvateľov.