Nové paušály SLOBODA

Nové paušály SLOBODA

Hľadáte ten správny paušál? Už nemusíte. Vyberte si jeden, ktorý vám najviac vyhovuje. Volajte koľko chcete, dátujte koľko potrebujete a to všetko za super cenu.

Radi si vyberáte svoj paušál podľa počtu minút? Osloboďte sa a vyberte si ten váš z ponuky úplne nových paušálov SLOBODA.

1 GB
v SR a EÚ
100
MIN alebo SMS
v SR a EÚ
Bez viazanosti
Automatická obnova
1 GB
v SR a EÚ
300
MIN alebo SMS
v SR a EÚ
Bez viazanosti
Automatická obnova
1 GB
v SR a EÚ
Neobmedzené
MIN alebo SMS
v SR a EÚ
Bez viazanosti
Automatická obnova

Dátové balíky pre nové paušály SLOBODA

Potrebujete doplniť dáta navyše?
Vyberte si z našej ponuky dátových balíkov.

GIGA EU
+1GB
1GB dát v EÚ
len za 2 €/30 dní.
(Automatická obnova)
aktivovať
+10 GB
Balík s 10 GB dát v SR
(z toho 1,11 GB v EÚ) len za 3 €/30 dní.
Platí pre paušál SLOBODA 100.
(Jednorazová kúpa)
aktivovať
+15 GB
Balík s 15GB dát v SR
(z toho 1,11 GB v EÚ) len za 3 €/30 dní.
Platí pre paušál SLOBODA 300.
(Jednorazová kúpa)
aktivovať
NEKONEČNÉ DÁTA
Balík s Neobmedzeným objemom dát v SR
(z toho 1,11 GB v EÚ) len za 3 €/30 dní.
Platí pre paušál SLOBODA ∞.
(Jednorazová kúpa)
aktivovať

Často kladené otázky

Nový paušál SLOBODA môžete aktivovať:

- na všetkých predajných miestach 4ky 
- ​cez portál Moja zóna
- priamo cez e-shop 4ky
- cez SMS zaslaním kľúčového slova pre paušál SLOBODA na číslo 950

Vyberte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje a užite si nové paušály SLOBODA.

Po spotrebovaní predplateného objemu dát môžete naďalej dátovať iba za 1 cent za 1 MB v celej EÚ. Alebo ak máte aktívny jeden z nových paušálov SLOBODA (okrem SLOBODA DÁTA), si môžete aktivovať doplnkovú službu:

Dátového balíka GIGA EÚ
1 GB dátový balík platný v celej SR (z toho 0,75 GB v EÚ) s automatickou obnovou len za 2 €/30 dní si aktivujete poslaním bezplatnej SMS v tvare GIGA na číslo 950.

Alebo ak máte záujem o väčšie dáta v sieti 4ka, hocikedy počas platnosti vášho paušálu SLOBODA máte na výber:

Dátového balíka 10 GB v sieti 4ka k paušálu SLOBODA 100
Jednorazový 10 GB dátový balík platný v 4G sieti 4ka (z toho 1,11 GB v celej EÚ) len za 3 €/30 dní si aktivujete poslaním bezplatnej SMS v tvare PLUS na číslo 950. 

Dátového balíka 15 GB v sieti 4ka k paušálu SLOBODA 300
Jednorazový 15 GB dátový balík platný v 4G sieti 4ka (z toho 1,11 GB v celej EÚ) len za 3 €/30 dní si aktivujete poslaním bezplatnej SMS v tvare PLUS na číslo 950. 

Dátového balíka NEKONEČNÉ DÁTA v sieti 4ka k paušálu SLOBODA ∞
Dátový balík NEKONEČNÉ DÁTA platný v 4G sieti 4ka (z toho 1,11 GB v celej EÚ) len za 3 €/30 dní si aktivujete poslaním bezplatnej SMS v tvare PLUS na číslo 950. 

Dátové balíky v sieti 4ka je možné si aktivovať len raz počas platnosti jedného mesiaca paušálu SLOBODA.

Objem dát predplatených v novom paušále SLOBODA (okrem SLOBODA DÁTA)  je možné využívať v celej EÚ.

Áno, za účelom zabezpečenia rovnakej kvality služieb ako aj predchádzania zneužívania služieb sme zaviedli Zásady správneho využívania doplnkových voliteľných služieb, ktoré sú podrobne popísané v cenníku. Napr. Využívanie tzv. nekonečných či neobmedzených nových paušálov či balíkov je obmedzené rozsahom, ktorý nie je výrazne nad rámec obvyklej priemernej miery využívania služby inými účastníkmi. Priemerná miera využívania nekonečných nových paušálov a balíkov je aktuálne v objeme 3500 minút/SMS a 300 GB za jeden mesiac. Sme presvedčení, že zavedenie Zásad správneho využívania voliteľných služieb sa nedotkne bežného používateľa.  Drvivá väčšina našich zákazníkov takéto objemy nedosiahne.

Pre správne využívanie dát  našich nových paušáloch SLOBODA, vám odporúčame pre istotu si skontrolovať správnosť vašich nastavení:

- overte si, či váš mobilný telefón/zariadenie podporuje našu sieť
- skontrolujte si, či máte v nastaveniach mobilnej siete povolenú našu sieť
- skontrolujte alebo si nastavte v telefóne správne APN: internet

AKO NA TO?
1. Skontrolujte si nastavenie mobilných sietí a mobilných dát.Zároveň povoľte aj mobilné dáta v roamingu, ak chcete využiť dáta aj v sieti nášho obchodného partnera (národný roaming).
2. Prejdite do nastavenia vášho telefónu/zariadenia a vytvorte nový prístupový bod pre APN. Ak už ho máte vytvorený, pre istotu ho vymažte a vytvorte nový.
3. Položky Proxy, Port, Meno používateľa, Heslo, Server, MMSC, Proxy pre MMS, MMS nezadávajte.
4. APN nastavte na: internet
5. Pri výbere protokolu pre APN zvoľte IPv4

V rámci celej EÚ znamená využívať minúty, SMS a dáta nových paušálov SLOBODA v členských štátoch EÚ a nečlenských štátoch EÚ/krajiny EAA/ okrem Slovenska – členské štáty EÚ (Česká republika, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia) a nečlenské štáty EÚ (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) to je zóna 1.

Zoznam krajín podľa tarifných zón pre služby v medzinárodnom roamingu nájdete v cenníku.