K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 314, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6198/B (ďalej len ako „SWAN, a.s.“) a spoločnosť SWAN Mobile, a.s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 2958/B (ďalej len ako „SWAN Mobile, a.s.“) sa na základe rozhodnutia príslušných orgánov oboch spoločností

zlúčia,

a právnym nástupcom oboch spoločností sa v dôsledku univerzálnej sukcesie ku dňu
1. január 2022 stane obchodná spoločnosť SWAN Mobile, a.s.

 


Spoločnosť SWAN, a.s. zanikne bez likvidácie a spoločnosť SWAN Mobile, a.s. prevezme všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti SWAN, a.s. ktorá bude vymazaná z Obchodného registra.

Práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov spoločnosti SWAN, a.s. zostanú zachované, avšak na strane poskytovateľa služieb bude vystupovať spoločnosť SWAN Mobile, a.s. Z tohto dôvodu budú od 1. januára 2022 faktúry, iné platobné doklady za poskytované služby a akékoľvek iné dokumenty vystavované spoločnosťou SWAN Mobile, a.s. Takisto všetku písomnú komunikáciu od 1.1. 2022 prosím zasielajte na adresu spoločnosti SWAN Mobile, a.s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35 680 202.

Spoločnosť SWAN Mobile, a.s. zároveň v mesiacoch nasledujúcich po zlúčení zmení svoje obchodné meno na SWAN, a.s., o tejto skutočnosti Vás však budeme dodatočne informovať.

Bankové údaje ostávajú bez zmeny.


 

Údaje platné od 1.1.2022:

SWAN Mobile, a.s.
so sídlom: Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 35 680 202
DIČ: 2020324317
IČ DPH: SK2020324317
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 2958/B

 

Zlúčením oboch spoločností vzniká silný poskytovateľ elektronických komunikačných služieb na slovenskom trhu, čo nám umožní v ešte väčšej miere napĺňať náš trvalý záväzok poskytovať Vám služby k Vašej spokojnosti a ďalej prinášať na trh inovatívne riešenia.

Všetky potrebné informácie nájdete aj na webovom sídle spoločnosti www.4ka.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.4ka.sk alebo na telefónnom čísle
+421 650 123 456.