K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Som nový zákazník
a chcem dátovať

 • 1

  Prejdite v menu vášho telefónu do položky NASTAVENIA, časť MOBILNÉ.

 • 2

  V položke MOŽNOSTI DÁT zapnite MOBILNÉ DÁTA.

 • 3

  V položke HLAS A DÁTA vyberte možnosť LTE pre dátovanie v rýchlej 4G sieti 4ky.

 • 4

  Zároveň povoľte DÁTOVÝ ROAMING. (Týmto zapnete využívanie dát v národnom roamingu, t.j. v 4G sieti nášho obchodného partnera po celom Slovensku a aj v medzinárodnom roamingu.)

 • 5

  Prejdite do položky MOBILNEJ DÁTOVEJ SIETE, kde vytvoríte nový prístupový bod pre APN. V časti MOBILNÉ DÁTA, kde sa nachádza popis APN napíšte text internet. Žiadne iné položky v tejto časti menu nezadávajte.

 • 1

  Prejdite v menu vášho telefónu do položky NASTAVENIA, časť PRIPOJENIA.

 • 2

  V položke VYUŽITIE DÁT zapnite MOBILNÉ DÁTA.

 • 3

  V položke MOBILNÉ SIETE vyberte v REŽIME SIETE možnosť 4G/3G/2G (AUTOMATICKÉ PRIPOJENIE) pre dátovanie v rýchlej 4G sieti 4ky.

 • 4

  Zároveň povoľte DÁTOVÝ ROAMING. (Týmto zapnete využívanie dát v národnom roamingu, t.j. v 4G sieti nášho obchodného partnera po celom Slovensku a aj v medzinárodnom roamingu.)

 • 5

  Prejdite do položky NÁZVY APN, kde vytvoríte nový prístupový bod pre APN. Zvoľte PRIDAŤ, zadajte MENO, ktoré môže byť ľubovoľné (napr. vaše meno, 4ka internet alebo akýkoľvek ľubovoľný text). Do položky APN napíšte text internet. Žiadne iné položky v tejto časti menu nezadávajte, nie je to potrebné. Stlačením tlačidla NASPÄŤ profil uložte a ťuknutím na KRÚŽOK (o) pred názvom APN aktivujte.