K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Dátujte v zahraničí v Zóne 1 až 4 viac a vašu spotrebu viete mať ľahko pod kontrolou so službou DATALIMIT.

Službu DATALIMIT si viete aktivovať jednoduchým zaslaním SMS na číslo 950.

Datalimit50 EUR100 EUR300 EUR
SMS príkazROAMINGDATA 50ROAMINGDATA 100ROAMINGDATA 300

Krátko pred dosiahnutím vášho nastaveného limitu vás budeme informovať SMS správou. Takáto SMS vám pride pri zostatku posledných 10 €. Po vyčerpaní vášho celého dátového limitu, bude vaša dátová spotreba zastavená. Po dosiahnutí vášho dátového limitu, vás tiež budeme informovať SMS správou.

Je na vás, či chcete surfovať viac ako je 50 €,  100 € alebo 300 € alebo si dáta pozastavíte. Ako na to?

Navýšenie dátového limitu
Stačí zaslať SMS tvare DATALIMIT DALEJ (alebo ROAMINGDATA DALEJ) na skrátené číslo 950. Takto navýšený dátový limit sa bude aplikovať ako vami zvolený dátový limit pre kontrolu spotreby mobilných dát.

Kontrola dátového limitu
Pre kontrolu stavu môžete zaslať SMS v znení DATALIMIT STAV (alebo ROAMINGDATA STAV) na číslo 950. Takto navýšený dátový limit sa bude aplikovať ako vami zvolený dátový limit pre kontrolu spotreby mobilných dát.

Zrušenie dátového limitu
Ak nechcete vašu dátovú spotrebu v zahraničí kontrolovať alebo si chcete už vami nastavený dátový limit zrušiť, stačí zaslať SMS v tvare: DATALIMIT STOP (alebo ROAMINGDATA STOP )na číslo 950.