K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Potrebujete poradiť s nastavením vášho mobilu?
S našimi návodmi si jednoducho nastavíte sieť 4ky, internet alebo SMS.

Vyberte si kategóriu:

Zákazník pre overenie v akej sieti sa nachádza jeho zariadenie, môže použiť sieťový kód USSD v tvare *#999# a potvrdiť symbol pre volanie. Ak v potvrdzujúca správa obsahuje telefónne číslo, nachádza sa v pokrytí vlastnou mobilnou sieťou 4KY. Ak potvrdzujúca správa obsahuje akýkoľvek iný text alebo znaky, nachádza sa v pokrytí v národnom roamingu obchodného partnera.

Informácie prostredníctvom skrátených SMS správPopis

*111*12345678901234#

Dobitie kreditu na vašu SIM kartu . Príklad: Na klávesnici telefónu zadajte *111*, 14 miestny kód z kupónu, symbol # a stlačte

*111*12345678901234*0950123456#

Dobitie kreditu na inú SIM kartu 4ky. Príklad: Na klávesnici telefónu zadajte spolu *111*, 14 miestny kód z kupónu, symbol *, telefónne číslo, na ktoré chcete kredit dobiť, symbol # a stlačte

*123*0950123456*8*123456#

Presun kreditu na inú SIM kartu 4ky. Príklad: Zadajte *123*, telefónne číslo, na ktoré chcete kredit preniesť, symbol *, sumu v Eurách, ktorú chcete preniesť na inú SIM kartu (musí byť nižšia ako váš aktuálny kredit), symbol *, váš 6 miestny bezpečnostný kód, symbol # a stlačte

*909#

Overenie v akej sieti sa nachádza vaše zariadenie. Ak potvrdzujúca správa obsahuje vaše telefónne číslo, nachádzate sa v pokrytí vlastnej siete 4KY. Ak potvrdzujúca správa obsahuje akýkoľvek iný text alebo znak, nachádzate sa v pokrytí nášho obchodného partnera (národný roaming).

*#30#

Zistenie nastavenia služby CLIP

*#31#

Zistenie nastavenia služby CLIR

*31#0950123456

Dočasné zobrazenie telefónneho čísla (na jeden hovor), ak jeho zobrazovanie máte zakázané

#31#0950123456

Dočasné zakázanie zobrazenia telefónneho čísla (na jeden hovor), ak jeho zobrazovanie máte povolené

*55#

Zistenie aktuálnej výšky vášho kreditu na SIM karte

*100#

Zistenie identifikačného čísla SIM karty

Niektoré zariadenia vyžadujú manuálne nastavenie APN pre využívanie služby 4G INTERNET v2.0. Prosím skontrolujte si, či máte zariadenie povolené do siete LTE cez samostatnú ponuku v Nastaveniach vášho LTE zariadenia a potom postupujte nasledovne:

 1. Vo vašom LTE zariadení si skontrolujte zapnutie Mobilných dát.
 2. Prejdite do Nastavení vášho telefónu a vytvorte nový prístupový bod pre APN. V prípade, že už nový prístupový bod APN je vytvorený, je potrebné ho zmazať a vytvoriť nový.
 3. Proxy, Port, Meno používateľa, Heslo, Sever, MMSC, Proxy pre MMS, Port MMS sa nezadávajú.
 4. APN je potrebné nastaviť na internet2
 5. MCC je potrebné mať nastavené na 231
 6. MNC nastaviť na 03
 7. Ak je potrebné vybrať protokol pre APN, zvoľte možnosť IPv4

Niektoré mobilné zariadenia vyžadujú manuálne nastavenie našej siete. Prosím skontrolujte si, či vaše zariadenie je povolené do siete 4G/LTE. Ak nie je povolenie zapnuté, povoľte ho.

Ako na to?

 • Skontrolujte nastavenie Mobilných sietí/dát priamo v zariadení. Zároveň povoľte aj Dáta v Roamingu, ak chcete využívať dáta aj v sieti v nášho obchodného partnera /národný roaming/.
 • Prejdite do Nastavenia Vášho zariadenia a vytvorte nový prístupový bod pre APN. Ak už ho máte vytvorený, pre istotu ho zmažte a vytvorte nový.
 • Proxy, Port, Meno používateľa, Heslo, Server, MMSC, Proxy pre MMS, Port pre MMS nezadávajte.
 • APN je potrebné nastaviť na internet
 • Ak je potrebné vybrať protokol pre APN, zvoľte možnosť IPv4.

Postup pri nastavení siete v Medzinárodnom Roamingu je rovnaký.

ZARIADENIENASTAVENIE AUTOMATICKEJ VOĽBY SIETENASTAVENIE AUTOMATICKÉHO VÝBERU OPERÁTORAMANUÁLNE NASTAVENIE OPERÁTORAMANUÁLNE NASTAVENIE PRÍSTUPOVÉHO BODU APN

Acer
(Android)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Preferovaný typ siete > 4G (odporúčané)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vyhľadávanie sietí

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > (+)

- Meno: 4ka Internet.

- Typ názvu prístupového bodu (APN): internet

Uložiť.

Alcatel
(Android)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenia a siete - Viac > Mobilné siete > Predvolený režim siete > LTE/WCDMA/GSM automatické pripojenie

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenia a siete - Viac > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenia a siete - Viac > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vyhľadávanie sietí

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenia a siete - Viac > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > Nový APN / (+)

- Meno: 4ka Internet.

- Názov prístupového bodu: internet

Uložiť.

Apple
(iOS)

Nastavenia > Mobilné (dáta) > Hlas a dáta > 4G

Nastavenia > Operátor > Automatický výber

Nastavenia > Operátor > Automatický výber (vypnúť) a potvrdiť voľbu "4KA SK".

V iOS sú nastavenia služieb priamo sťahované zo siete operátora a nie je potrebné ich manuálne zadávať v Nastaveniach. Pre overenie správnosti nastavenia zariadenia postupujte nasledovne:

Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Sieť: "4KA SK"

Nastavenia > Mobilné (dáta) > Mobilná dátová sieť

- APN: internet

Potvrdiť nastavenia kliknutím na: < Mobilné.

V prípade, že dátové služby nefungujú aj napriek správnemu nastaveniu odporúčame tzv. "Hard Reset zariadenia". Stlačte súčasne tlačidlá "Vypnutie / zapnutie zariadenia" a "Home Button" (ovládacie okrúhle tlačidlo). Počkajte kým sa telefón nezapne a znovu skontrolujte nastavenia.

Asus
(Android)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Preferovaný typ siete > 2G/3G/4G

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Sieťoví operátori > Vyhľadávanie sietí

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > Názvy prístupových bodov > (+)

- Meno: 4ka Internet.

- Názov prístupového bodu (APN): internet

Uložiť.

HTC
(Android)

Nastavenia > Mobilné dáta > Sieťový režim > 2G/3G/4G automaticky

Nastavenia > Mobilné dáta > Sieťový operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Mobilné dáta > Sieťový operátori > Hľadať siete

Huawei (Android)

Nastavenia > Mobilné dáta > Názvy prístupových bodov > Nový APN

- Meno: 4ka Internet.

- Názov prístupového bodu (APN): internet

Uložiť.

Huawei
(Android)

Nastavenia - Všetko > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilná sieť > Preferovaný typ siete > Automaticky (4G/3G/2G)

Nastavenia - Všetko > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilná sieť > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia - Všetko > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilná sieť > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky (vypnúť)

Nastavenia - Všetko > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilná sieť > Názvy prístupových bodov > Ponuka > Nový názov prístupového bodu (APN)

- Meno: 4ka Internet.

- Názov prístupového bodu (APN): internet

Uložiť.

Lenovo
(Android)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Preferovaný typ siete > LTE/WCDMA/GSM (odporúčané)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vyhľadávanie sietí

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Ďalšie > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > (+)

- Meno: 4ka Internet.

- Názov prístupového bodu (APN): internet

Uložiť.

LG
(Android)

Nastavenia > Siete - Tethering & Siete > Mobilné siete > Režim siete > GSM/WCDMA/LTE - automaticky

Nastavenia > Siete - Tethering & Siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Siete - Tethering & Siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vyhľadať siete

Nastavenia > Siete - Tethering & Siete > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > Nový prístupový bod

- Meno: 4ka Internet.

- APN: internet

Uložiť.

Microsoft / Nokia
(Windows Phone)

Nastavenia > mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty > Najvyššia rýchlosť pripojenia > 4G

Nastavenia > mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty > Výber siete > automaticky

Nastavenia > mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty > Výber siete > vyhľadať siete

Nastavenia > mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty > pridať APN pre internet

- APN: internet

- Meno používateľa: 4ka Internet.

Uložiť.

Prestigio
(Android)

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Preferovaný typ siete > GSM / WCDMA / LTE

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať automaticky

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vyhľadávanie sietí

Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > (+)

- Meno: 4ka Internet.

- Názov prístupového bodu (APN): internet

Uložiť.

Samsung
(Android)

Nastavenia > Ďalšie siete > Mobilné siete > Režim siete > 4G/3G/2G (automatické pripojenie)

Nastavenia > Pripojenia - Mobilné siete > Režim siete > LTE/WCDMA/GSM (automatické pripojenie)

Nastavenia > Ďalšie siete > Mobilné siete > Operátori sietí > Vybrať automaticky

Nastavenia > Pripojenia - Mobilné siete > Operátori sietí > Vybrať automaticky

Nastavenia > Ďalšie siete > Mobilné siete > Operátori sietí > Hľadať siete

Nastavenia > Pripojenia - Mobilné siete > Operátori sietí > Hľadať siete

Nastavenia > Ďalšie siete > Mobilné siete > Názvy APN > (+)

Nastavenia > Pripojenia - Mobilné siete > Názvy APN > Pridať

- Meno: 4ka Internet.

- APN: internet

Uložiť.

Sony
(Android)

Nastavenie > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Režim siete > LTE (prednostne)/WCDMA/GSM

Nastavenie > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb > Režim hľadania - Automatické

Nastavenie > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb > Režim hľadania - Manuálne

Nastavenie > Bezdrôtové pripojenie a siete - Viac > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov > (+)

- Názov: 4ka Internet.

- APN: internet

Uložiť.

AUTOMATICKÉ NASTAVENIE

Na vašej SIM karte je prednastavené číslo SMS centra, prostredníctvom ktorého budete môcť posielať správy.

V prípade manuálneho nastavenia postupujte nasledovne:

ZARIADENIEMANUÁLNE NASTAVENIE SMS

Acer
(Android)

Acer (Android) SMS a MMS > Nastavenia > Nastavenie strediska SMS - Nastaviť číslo strediska SMS

Alcatel
(Android)

Správy > Nastavenia > Nastavenia správ SMS - Číslo centra správ SMS

Apple
((iOS)

Vykonať jeho kontrolu prednastaveného čísla SMS centra môžete prostredníctvom sieťového kódu nasledovne: *#5005*7672# . Manuálnu zmenu nastavenia SMS centra môžete vykonať cez sieťový kód: **5005*7672*+421950900050#

Asus
(Android)

SMS a MMS > Nastavenia > Textové správy (SMS) - Nastavenie SMSC

HTC
(Android)

Správy > Nastavenie > Textové správy (SMS) > Servisné stredisko

Huawei
(Android)

Správy > Ponuka > Nastavenia - Rozšírené > SMS centrum

Lenovo
(Android)

SMS a MMS > Nastavenia > Textové správy (SMS) > Nastavenia textových správ (SMS) - Servisné stredisko SMS

LG
(Android)

Správy > Nastavenia > SMS > SMS centrum

Microsoft / Nokia
(Windows Phone)

Správy > nastavenia > Číslo strediska pre SMS

Prestigio
(Android)

SMS a MMS > Nastavenia > Nastavenia SMS centra - Nastaviť číslo SMS centra

Samsung
(Android)

Správy > Nastavenia > SMS > Centrum správ > (+)

- Správy > Nastavenia > Ďalšie nastavenia > SMS > Centrum správ

Sony
((Android)

Správy > Nastavenie > Všeobecné nastavenia - Číslo strediska správ SMS

Pre prípad, že by ste si ho potrebovali nastaviť manuálne, použite číslo: +421950900050.

ZARIADENIEMANUÁLNE NASTAVENIE
PRÍSTUPOVÉHO BODU APN
NASTAVENIE
DÁTOVÉHO ROAMINGU

Apple iPad Mini (2019) Wi-Fi + Cellular 64 GB Space Gray

Nastavenia
> Mobilné dáta
> Nastavenia APN

- APN: internet

Nastavenia
> Mobilné dáta
> Možnosti dát
- Dátový roaming: Zap. / Vyp.

Apple iPhone 11
64 GB Black

Nastavenia
> Mobilné
> Mobilná dátová sieť
> MOBILNÉ DÁTA

- APN: internet

Nastavenia
> Mobilné
> Možnosti dát
- Dátový roaming: Zap. / Vyp.

Apple iPhone 11 Pro
256 GB Space Gray

Nastavenia
> Mobilné
> Mobilná dátová sieť
> MOBILNÉ DÁTA

- APN: internet

Nastavenia
> Mobilné
> Možnosti dát
- Dátový roaming: Zap. / Vyp.

Apple iPhone SE (2020)
64 GB Black

Nastavenia
> Mobilné
> Mobilná dátová sieť
> MOBILNÉ DÁTA

- APN: internet

Nastavenia
> Mobilné
> Možnosti dát
- Dátový roaming: Zap. / Vyp.

Huawei P30 Lite
128 GB Peacock Blue

Nastavenia
> Mobilná sieť
> Mobilné dáta
> Názvy prístupových bodov (APN)
> [trojbodka]
> Nový názov prístupového bodu (APN)

- Meno: 4ka Internet
- Názov prístupového bodu: internet

> Uložiť
> Aktivovať ťuknutím na krúžok pred názvom APN

Nastavenia
> Mobilná sieť
> Mobilné dáta
- Dátový roaming: Zap. / Vyp.

Huawei Y6s
32 GB Starry Black

Nastavenia
> Bezdrôtové pripojenie a siete
> Mobilná sieť
> Názvy prístupových bodov (APN)
> [trojbodka]
> Nový názov prístupového bodu (APN)

- Meno: 4ka Internet
- Názov prístupového bodu: internet

> Uložiť
> Aktivovať ťuknutím na krúžok pred názvom APN

Nastavenia
> Bezdrôtové pripojenie a siete
> Mobilná sieť
- Dátový roaming: Zap. / Vyp.

Lenovo Yoga Smart Tab 10 LTE 64 GB Iron Grey

Nastavenia
> Sieť a internet > Mobilná sieť
> Názvy prístupových bodov
> (+)

- Názov: 4ka Internet
- Názov prístupového bodu: internet

> [trojbodka]
> Uložiť
> Aktivovať ťuknutím na krúžok za názvom APN

Nastavenia
> Sieť a internet
> Mobilná sieť
- Dátový roaming: Zap. / Vyp.

Motorola Moto E7 Plus 64 GB Misty Blue

Nastavenia
> Sieť a internet
> Mobilná sieť
> Rozšírené
> Názvy prístupových bodov
> (+)

- Názov: 4ka Internet
- Názov prístupového bodu: internet

> [trojbodka]
> Uložiť
> Aktivovať ťuknutím na krúžok za názvom APN

Nastavenia
> Sieť a internet
> Mobilná sieť
- Roaming: Zap. / Vyp.

Samsung Galaxy A41 64 GB Prism Crush Black

Nastavenia
> Pripojenia > Mobilné siete
> Názvy APN
> Pridať

- Meno: 4ka Internet
- APN: internet

> Uložiť
> Aktivovať ťuknutím na krúžok pred názvom APN

Nastavenia
> Pripojenia
> Mobilné siete
- Dátový roaming: Zap. / Vyp.

Samsung Galaxy A51
128 GB Prism Crush Black

Nastavenie
> Pripojenia
> Mobilné siete
> Názvy APN
> Pridať

- Meno: 4ka Internet
- APN: internet

> Uložiť
> Aktivovať ťuknutím na krúžok pred názvom APN

Nastavenia
> Pripojenia
> Mobilné siete
- Dátový roaming: Zap. / Vyp.

Samsung Galaxy A71
128 GB Prism Crush Black

Nastavenia
> Pripojenia
> Mobilné siete
> Názvy APN
> Pridať

- Meno: 4ka Internet
- APN: internet

> Uložiť
> Aktivovať ťuknutím na krúžok pred názvom APN

Nastavenia
> Pripojenia
> Mobilné siete
- Dátový roaming: Zap. / Vyp.

Xiaomi Redmi 8
64 GB Onyx Black

Nastavenia
> Správa SIM karty
> INFORMÁCIE O SIM KARTE
> Prístupové body (APN)
> (+) Nový prístupový bod

- Názov: 4ka Internet
- Názov prístupového bodu: internet

> Viac
> Uložiť
> Aktivovať ťuknutím na názov APN

Nastavenia
> Správa SIM karty
> Medzinárodný roaming
- Dátový roaming:
Vždy / Iba s výnimkami / Nikdy

Xiaomi Redmi 9 64 GB Carbon Grey

Nastavenia
> SIM karty a mobilné siete
> Prístupové body (APN) > (+) Nový prístupový bod

- Názov: 4ka Internet
- Názov prístupového bodu: internet

> Viac
> Uložiť
> Aktivovať ťuknutím na názov APN

Nastavenia
> SIM karty a mobilné siete / Dátový roaming
- Dátový roaming: Vždy / Iba výnimky / Nikdy

Xiaomi Redmi Note 8T
64 GB Starscape Blue

Nastavenia
> Správa SIM karty
> INFORMÁCIE O SIM KARTE
> Prístupové body (APN)
> (+) Nový prístupový bod

- Názov: 4ka Internet
- Názov prístupového bodu: internet

> Viac
> Uložiť
> Aktivovať ťuknutím na názov APN

Nastavenia
> Správa SIM karty
> Medzinárodný roaming
- Dátový roaming:
Vždy / Iba s výnimkami / Nikdy

Xiaomi Redmi Note 9 128 GB Midnight Grey

Nastavenia
> SIM karty a mobilné siete
> Názvy prístupových bodov (APN)
> (+) Nový prístupový bod

- Názov: 4ka Internet
- Názov prístupového bodu: internet

> Viac
> Uložiť
> Aktivovať ťuknutím na názov APN

Nastavenia
> SIM karty a mobilné siete / Dátový roaming
- Dátový roaming: Vždy / Iba výnimky / Nikdy

ZTE Blade A5 (2020) 32 GB Black

Nastavenia
> Sieť a internet
> Mobilná sieť
> Rozšírené
> Názvy prístupových bodov
> (+)

- Názov: 4ka Internet
- Názov prístupového bodu: internet

[trojbodka]
> Uložiť
> Aktivovať ťuknutím na krúžok pred názvom APN

Nastavenia
> Sieť a internet
> Mobilná sieť
- Roaming: Zap. / Vyp.

ZARIADENIENASTAVENIE AUTOMATICKEJ VOĽBY SIETENASTAVENIE AUTOMATICKÉHO VÝBERU OPERÁTORAMANUÁLNE NASTAVENIE OPERÁTORA

Apple iPhone 11
64 GB Black

Nastavenia
> Mobilné
> Možnosti dát
> Hlas a dáta:
LTE, VoLTE zapnuté / LTE, VoLTE vypnuté

Nastavenia
> Mobilné
> Možnosti dát
> Hlas a dáta
- LTE, VoLTE zapnuté / LTE, VoLTE vypnuté

Nastavenia
> Mobilné
> Voľba siete
- Automatický výber: Vyp.
> Ťuknutím označit preferovaného operátora

Apple iPhone 11 Pro
256 GB Space Gray

Nastavenia
> Mobilné
> Možnosti dát
> Hlas a dáta:
LTE, VoLTE zapnuté / LTE, VoLTE vypnuté

Nastavenia
> Mobilné
> Možnosti dát
> Hlas a dáta
- LTE, VoLTE zapnuté / LTE, VoLTE vypnuté

Nastavenia
> Mobilné
> Voľba siete
- Automatický výber: Vyp.
> Ťuknutím označit preferovaného operátora

Apple iPhone SE (2020)
64 GB Black

Nastavenia
> Mobilné
> Možnosti dát
> Hlas a dáta:
LTE, VoLTE zapnuté / LTE, VoLTE vypnuté

Nastavenia
> Mobilné
> Možnosti dát
> Hlas a dáta
- LTE, VoLTE zapnuté / LTE, VoLTE vypnuté

Nastavenia
> Mobilné
> Voľba siete
- Automatický výber: Vyp.
> Ťuknutím označit preferovaného operátora

Huawei P30 Lite
128 GB Peacock Blue

Nastavenia
> Mobilná sieť
> Mobilné dáta
> Preferovaný režim siete
-4G / 3G / 2G automaticky

Nastavenia
> Mobilná sieť
> Mobilné dáta
> Sieťový operátor - Automaticky: Zap.

Nastavenia
> Mobilná sieť
> Mobilné dáta
> Sieťový operátor
- Automaticky: Vyp.
> Ťuknutím označit preferovaného operátora

Huawei Y6s
32 GB Starry Black

Nastavenia
> Bezdrôtové pripojenie a siete
> Mobilné sieť
> Preferovaný režim siete
- 4G / 3G / 2G automaticky

Nastavenia
> Bezdrôtové pripojenie a siete
> Mobilné sieť
> Sieťový operátor - Automaticky: Zap.

Nastavenia
> Bezdrôtové pripojenie a siete
> Mobilná sieť
> Sieťový operátor
- Automaticky: Vyp.
> Ťuknutím označit preferovaného operátora

Samsung Galaxy A51
128 GB Prism Crush Black

Nastavenia
> Pripojenia
> Mobilné siete
> Režim siete
- 4G / 3G / 2G (automatické pripojenie)

Nastavenia
> Pripojenia
> Mobilné siete
> Operátori sietí
- Vybrať automaticky

Nastavenia
> Pripojenia
> Mobilné siete
> Operátori sietí
- Zvoliť manuálne
> Ťuknutím označit preferovaného operátora

Samsung Galaxy A71
128 GB Prism Crush Black

Nastavenia
> Pripojenia
> Mobilné siete
> Režim siete
- 4G / 3G / 2G (automatické pripojenie)

Nastavenia
> Pripojenia
> Mobilné siete
> Operátori sietí
- Vybrať automaticky

Nastavenia
> Pripojenia
> Mobilné siete
> Operátori sietí
- Zvoliť manuálne
> Ťuknutím označit preferovaného operátora

Xiaomi Redmi 8
64 GB Onyx Black

Nastavenia
> Správa SIM karty
> INFORMÁCIE O SIM KARTE
> Voľba typu siete
- Preferovať 4G siete

Nastavenia
> Správa SIM karty
> INFORMÁCIE O SIM KARTE
> Sieťoví operátori
- Vybrať sieť automaticky: Zap.

Nastavenia
> Správa SIM karty
> INFORMÁCIE O SIM KARTE
> Sieťoví operátori
- Vybrať sieť automaticky: Vyp.
> Ťuknutím označit preferovaného operátora

Xiaomi Redmi Note 8T
64 GB Starscape Blue

Nastavenia
> Správa SIM karty
> INFORMÁCIE O SIM KARTE
> Voľba typu siete
- Preferovať 4G siete

Nastavenia
> Správa SIM karty
> INFORMÁCIE O SIM KARTE
> Sieťoví operátori
- Vybrať sieť automaticky: Zap.

Nastavenia
> Správa SIM karty
> INFORMÁCIE O SIM KARTE
> Sieťoví operátori
- Vybrať sieť automaticky: Vyp.
> Ťuknutím označit preferovaného operátora

ZARIADENIENASTAVENIE AUTOMATICKÉHO ROAMINGUMANUÁLNE
NASTAVENIE ROAMINGU

Apple iPhone 11
64 GB Black

Nastavenia
> Mobilné
> SIM aplikácie
> Roaming
> Zvoliť mód
> Automaticky

Nastavenia
> Mobilné
> SIM aplikácie
> Roaming
> Zvoliť mód
> Ručne - Zahraničie / Slovensko
> Ťuknutím zvoľte preferovanú voľbu

Apple iPhone 11 Pro
256 GB Space Gray

Nastavenia
> Mobilné
> SIM aplikácie
> Roaming
> Zvoliť mód
> Automaticky

Nastavenia
> Mobilné
> SIM aplikácie
> Roaming
> Zvoliť mód
> Ručne - Zahraničie / Slovensko
> Ťuknutím zvoľte preferovanú voľbu

Apple iPhone SE (2020)
64 GB Black

Nastavenia
> Mobilné
> SIM aplikácie
> Roaming
> Zvoliť mód
> Automaticky

Nastavenia
> Mobilné
> SIM aplikácie
> Roaming
> Zvoliť mód
> Ručne - Zahraničie / Slovensko
> Ťuknutím zvoľte preferovanú voľbu

Huawei P30 Lite
128 GB Peacock Blue

(Nástroje >) 4KA SIM
> Roaming
> Zvoliť mód
> Automaticky

(Nástroje >) 4KA SIM
> Roaming
> Zvoliť mód
> Ručne - Zahraničie / Slovensko
> Ťuknutím zvoľte preferovanú voľbu

Huawei Y6s
32 GB Starry Black

(Nástroje >) 4KA SIM
> Roaming
> Zvoliť mód
> Automaticky

(Nástroje >) 4KA SIM
> Roaming
> Zvoliť mód
> Ručne - Zahraničie / Slovensko
> Ťuknutím zvoľte preferovanú voľbu

Samsung Galaxy A51
128 GB Prism Crush Black

(Aplikácie >) 4KA SIM
> Roaming
> Zvoliť mód
> Automaticky

(Aplikácie >) 4KA SIM
> Roaming
> Zvoliť mód
> Ručne - Zahraničie / Slovensko
> Ťuknutím zvoľte preferovanú voľbu

Samsung Galaxy A71
128 GB Prism Crush Black

(Aplikácie >) 4KA SIM
> Roaming
> Zvoliť mód
> Automaticky

(Aplikácie >) 4KA SIM
> Roaming
> Zvoliť mód
> Ručne - Zahraničie / Slovensko
> Ťuknutím zvoľte preferovanú voľbu

Xiaomi Redmi 8
64 GB Onyx Black

(Nástroje >) Súprava SIM
> Roaming
> Zvoliť mód
> Automaticky

(Nástroje >) Súprava SIM
> Roaming
> Zvoliť mód
> Ručne - Zahraničie / Slovensko
> Ťuknutím zvoľte preferovanú voľbu

Xiaomi Redmi Note 8T
64 GB Starscape Blue

(Nástroje >) Súprava SIM
> Roaming
> Zvoliť mód
> Automaticky

(Nástroje >) Súprava SIM
> Roaming
> Zvoliť mód
> Ručne - Zahraničie / Slovensko
> Ťuknutím zvoľte preferovanú voľbu

ZARIADENIENASTAVENIE eSIM PROFILU PRI PRVOM ŠTARTE ZARIADENIAODSTRÁNENIE eSIM PROFILU

Apple iPhone 11,
11 Pro,
11 Pro Max

Apple iPhone 12,
12 Mini,
12 Pro,
12 Pro Max

Apple iPhone SE (2020)

Apple iPhone XR
Apple iPhone XS
Apple iPhone XS Max

Nastavenia
> Mobilné
> Pridať mobilný program
> Umiestnite aktivačný QR kód do rámčeka pre jeho načítanie
- Pridať mobilný program
- Pokračovať
> Zvoľte Predvolené číslo
- Pokračovať
> V časti iMessage a FaceTime nastavte mobilné programy, ktoré chcete používať pre iMessage a FaceTime so svojim Apple ID
> V časti Mobilné dáta vyberte preferované číslo pre mobilné dáta
- Povoliť prepínanie mobilných dát: Zap. / Vyp.
- Hotovo"

Nastavenia
> Mobilné
>Mobilné programy
> Vyberte eSIM
- Odstrániť mobilný program
> Ťuknutím na tlačidlo Odstrániť program potvrdiť voľbu (2x)
- Odstrániť program

Huawei P40

Nastavenia
> Mobilná sieť
> Správa karty SIM
> Pridať kartu eSIM
> (+) Pridať eSIM
> Umiestnite aktivačný QR kód do rámčeka pre jeho načítanie
- Automaticky zapnúť eSIM
- Pridat túto SIM

Nastavenia
> Mobilná sieť
> Správa karty SIM
> SIM (eSIM)
> Označte eSIM, ktorú chcete odstrániť
- Zapnúť: Vyp.
> Ťuknutím na tlačidlo Odstrániť potvrdiť voľbu
- [x] Chápem
- Odstrániť

Motorola RAZR (2019)

> Nastavte jazyk
- Spustiť
- Pripojenie k sieti Wi-Fi
- Zobraziť všetky siete Wi-Fi
> Nastavte sieť Wi-Fi
> Umiestnite aktivačný QR kód do rámčeka pre jeho načítanie
- Aktivovať
- Hotovo

Nastavenia
> Sieť a internet
> Mobilná sieť (+)
- Použiť SIM: Vyp. (Vypnuté)
> Ťuknutím na tlačidlo Vymazať SIM kartu potvrdiť voľbu
- Vymazať

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Nastavenia
> Pripojenia
> Správa kariet SIM
> Karty eSIM
> (+) Pridať mobilný plán
> Skenovať kód QR operátora
> Umiestnite aktivačný QR kód do rámčeka pre jeho načítanie
- Pridať a použiť

Nastavenia
> Pripojenia
> Správa kariet SIM
> Karty eSIM
> Označte eSIM, ktorú chcete odstrániť
- Zapnuté: Vyp.
> Ťuknutím na tlačidlo Odstrániť potvrdiť voľbu
- Odstrániť

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Nastavenia
> Pripojenia
> Správa kariet SIM
> Karty eSIM
> (+) Pridať mobilný plán
> Skenovať kód QR operátora
> Umiestnite aktivačný QR kód do rámčeka pre jeho načítanie
- Pridat a použiť

Nastavenia
> Pripojenia
> Správa kariet SIM
> Karty eSIM
> Označte eSIM, ktorú chcete odstrániť
- Zapnuté: Vyp.
> Ťuknutím na tlačidlo Odstrániť potvrdiť voľbu
- Odstrániť