SLOBODA NEKONEČNO +

DÁTA NAVYŠE

Platba z kreditu každých 30 dní
Chcem túto službu
Neobmedzené dáta v SR

z toho 7,38 GB v EÚ

Neobmedzené min/sms

v SR a EÚ

4 € / prvých 30 dní

potom 23€ / 30dní

Aktivácia

Nový paušál SLOBODA NEKONEČNO + DÁTA NAVYŠE si môžete aktivovať: 

 •    poslaním bezplatnej SMS v tvare SN+ na číslo 950
 •    v mobilnej aplikácii Moja 4ka 
 •    v samoobslužnom portáli Moja zóna

Ak v momente aktivácie nového paušálu SLOBODA NEKONEČNO + DÁTA NAVYŠE máte aktívnu inú SLOBODU, tak SLOBODA NEKONEČNO + DÁTA NAVYŠE sa vám automaticky aktivuje až po skončení platnosti vašej pôvodnej SLOBODY. Ak by ste si chceli aktivovať SLOBODU NEKONEČNO + DÁTA NAVYŠE už počas platnosti pôvodnej SLOBODY, stačí poslať SMS v tvare SN+ TERAZ na číslo 950.

Deaktivácia

Nový paušál SLOBODA NEKONEČNO + DÁTA NAVYŠE si viete deaktivovať: 

•    poslaním bezplatnej SMS v tvare STOP alebo PAUSAL STOP na číslo 950
•    v mobilnej aplikácii Moja 4ka 
•    v samooblužnom portáli Moja zóna

Spôsob platby

Nový paušál SLOBODA NEKONEČNO + DÁTA NAVYŠE má automaticky aktivovanú bezplatnú službu Automatická obnova, vďaka ktorej sa SLOBODA NEKONEČNO + DÁTA NAVYŠE automaticky obnoví každých 30 dní. Stačí, aby ste mali k dispozícii dostatok kreditu alebo nastavenú pravidelnú úhradu z platobnej karty v Mojej zóne. V deň automatickej obnovy následne stiahneme požadovanú sumu za SLOBODA NEKONEČNO + DÁTA NAVYŠE a nový paušál sa vám obnoví.

Ako na to?
1. Prihláste sa do Mojej zóny alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu Moja 4ka
2. Uložte si platobnú kartu tu a aktivujte si pre vaše tel. číslo automatickú platbu z karty

Podrobnosti o paušále

Nový paušál SLOBODA NEKONEČNO + DÁTA NAVYŠE predstavuje kombináciu: 
- nového paušálu SLOBODA NEKONEČNO (2 GB dát v SR a EÚ a neobmedzené MIN/SMS v SR a EÚ) a 
- dátového balíka DÁTA NAVYŠE NEKONEČNÉ DÁTA (Neobmedzený objem dát v SR, z toho 5,38 GB v EÚ)

Celkovo SLOBODA NEKONEČNO + DÁTA NAVYŠE obsahuje: 
•    Neobmedzený objem dát v SR, z toho 7,38 GB dát v EÚ
•    Neobmedzené MIN/SMS v SR a EÚ

Po spotrebovaní predplateného objemu dát a volaní či SMS môžete: 
-    dátovať iba za 1,4 centa za 1 MB v SR a EÚ
-    telefonovať a SMS-kovať iba za 5 centov za 1 MIN/SMS v celej EÚ 

4ka TIP: Po spotrebovaní predplatených minút alebo SMS môžete navyše na všetky účastnícke čísla 4ky volať po 3. minúte zadarmo.
O stave nespotrebovaných dát pre aktuálne balíky/paušálov vás budeme informovať prostredníctvom SMS pri poklese zostávajúcich dát pod 100 MB alebo pri ukončení platnosti balíka.
O stave nespotrebovaných dát pre aktuálne balíky vás budeme informovať prostredníctvom SMS pri poklese zostávajúcich dát pod 100 MB alebo pri ukončení platnosti balíka.

Roaming

Program služieb Moja EÚ vám umožňuje využívať služby doma aj v zahraničí. Ak máte aktívny jeden z vybraných nových paušálov SLOBODA (okrem SLOBODA DATA), tak predplatený objem MIN/SMS a dát môžete využívať v celej EÚ. S programom služieb Moja EÚ voláte a SMS-kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov  za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu po 22.6.2018 (vrátane), máte na 4ka SIM karte automaticky aktivovaný program služieb Moja EÚ, okrem prípadu, že ste si aktivovali doplnkovú službu SLOBODA DATA. V takom prípade máte automaticky aktivované programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet. S programom služieb Moja 4ka Svet voláte a SMS- kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a nemáte aktivovanú žiadnu doplnkovú službu, dňa 22.06.2018 (vrátane) budú Vaše  programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet automaticky nahradené novým programom služieb Moja EÚ s cieľom umožniť Vám využívať doplnkové služby aj v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (Zóna 1). Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a máte aktivovanú kúkoľvek doplnkovú službu s výnimkou ak máte aktivovaný nový paušál SLOBODA DATA, nový hlasový paušál Moja 100vka alebo ktorýkoľvek nový paušál TO., Vaše programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet budú automaticky nahradené novým programom služieb Moja EÚ a to ku dňu prvej automatickej obnovy príslušnej doplnkovej služby uskutočnenej po 22.06.2018. Do dňa prvej automatickej obnovy vám služby v zahraničí umožní využívať program služibe Moja 4ka Svet, s ktorým voláte a SMS-kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte. Odo dňa prvej automatickej obnovy môžete predplatený objem MIN/SMS a dát v nových pauášloch SLOBODA využívať v celej EÚ. Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a máte aktivovaný nový paušál SLOBODA DATA, nový hlasový paušál Moja 100vka alebo ktorýkoľvek nový paušál TO., s programom služieb Moja 4ka Svet voláte a SMS- kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

Kompletný zoznam krajín podľa zón a Roamingových partnerov nájdete TU.

Všetky potrebné informácie k Európske j regulácii nájdete na stránke Medzinárodný Roaming.

Dátové balíky
Automatická obnova
1 GB v SR
v SR a EÚ
30 dní
platnosť
Detailné informácie
2 € / 30 dní
.
Vybrať tento
Jednorazový balík
15 GB v SR
z toho 1,61 GB v EÚ
1 deň
platnosť
Detailné informácie
1.50 € / deň
.
Vybrať tento
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.