Medzinárodný roaming

Medzinárodný roaming

Volajte, posielajte SMS a dátujte výhodne v celej EÚ

Len 4 centy za 1 MIN/SMS a iba 1 cent za 1 MB platí pre všetkých zákazníkov 4ky v celej EÚ aj na Islande, aj v Nórsku a aj Lichtenštajnsku. 


Čo sa zmení pre Štvorkárov po 15. 6. 2017?

  • 4ka ruší poplatky za prichádzajúce volania v členských krajinách EÚ a EHP, za prijaté hovory nezaplatíte ani cent
  • v krajinách EÚ a EHP aj naďalej platí cena 4 centy za 1 MIN/SMS a výhodná cena iba 1 cent za 1 MB 
  • pre väčší komfort aktivuje 4ka každému zákazníkovi bezplatne na jeho SIM karte program Moja 4ka Svet, ktorý slúži na volanie, SMS a dátovanie v zahraničí 
  • predplatená služba Moja 4ka aktivovaná do 14.06.2017 sa automaticky mení na program služieb Moja 4ka
  • s programom služieb Moja 4ka je možné využívať služby iba na Slovensku
  • 4ka uvádza nový program služieb Moja 4ka Svet, s ktorým je možné využívať služby v rámci medzinárodného roamingu

Regulácia cien medzinárodného roamingu platná od 15.06.2017 v členských krajinách Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) ukladá mobilným operátorom v členských krajinách únie, aby pri programoch služieb umožňujúcich medzinárodný roaming za volania/SMS/dáta v členských krajinách EÚ a EHP neúčtovali žiadne príplatky k cenám mobilných služieb (tzv. princíp Roam Like Home).

Mobilný operátor 4ka zaviedol cenu 4 centy za 1 MIN/SMS a iba 1 cent za 1 MB dát v celej EÚ. Táto výhodná cena bude platiť pre Štvorkárov aj po 15. 6. 2017, keď do platnosti vstúpi nová európska regulácia cien mobilných služieb v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Od polovice júna 2017 však už v týchto krajinách nebudú platiť za prichádzajúce volanie, rovnako ako doma.

V praxi sa pre zákazníka nemení nič a aj naďalej bude môcť využívať výhodnú cenu 4 centy za 1 MIN/SMS a iba 1 cent za 1 MB v rámci celej EÚ. Rovnako ako doteraz bude môcť využívať na Slovensku aj výhodné dátové balíky a nové paušály TO. (TOTAL ONLINE). Kým pre služby doma bude využívať tarifu Moja 4ka, v zahraničí to bude Moja 4ka Svet so službou Medzinárodný roaming. Obe služby zákazníkovi bezplatne aktivujeme na jeho SIM karte. Zákazník nemusí urobiť nič, pokiaľ chce využívať obe služby a mať výhodné ceny doma i v zahraničí. Po zmene zmluvných podmienok k 15.6.2017 nastane zmena automaticky.

V praxi sa pre zákazníka nemení nič a aj naďalej bude môcť využívať výhodnú cenu 4 centy za 1 MIN/SMS a iba 1 cent za 1 MB v rámci celej EÚ. Rovnako ako doteraz bude môcť využívať na Slovensku aj výhodné dátové balíky a nové paušály TO. (TOTAL ONLINE). Predplatená služba Moja 4ka aktivovaná do 14.06.2017 sa automaticky mení na program služieb Moja 4ka. Kým pre služby doma na Slovensku bude zákazník využívať program služieb Moja 4ka, v zahraničí to bude program služieb Moja 4ka Svet, ktorý mu umožní využívať služby v medzinárodnom roamingu. Pre väčší komfort zákazníka každému zákazníkovi automaticky aktivujeme na jeho SIM karte aj program služieb Moja 4ka Svet. Zákazník nemusí urobiť nič, pokiaľ chce využívať oba programy služieb a mať výhodné ceny doma i v zahraničí. K 15.6.2017 nastane zmena automaticky.

S programom služieb Moja 4ka Svet môžu zákazníci od 15.06.2017 prijímať volania v celej Európskej únii zadarmo.

4ka na rozdiel od svojich konkurentov nebude sledovať či obmedzovať využívanie svojich služieb v EÚ. Je jedno, či naše služby využívate doma alebo v inej krajine EÚ, stále môžete využívať výhodnú cenu len 4 centy za 1 MIN/SMS  a len 1 cent za 1 MB. 4ka neúčtuje za využívanie služieb v EÚ žiadne príplatky.

Program služieb Moja 4ka je aktívny a umožňuje využívanie mobilných služieb v sieťach na území Slovenskej republiky, t. j. v sieti 4ky (4G a 2G) a v národnom roamingu v sieti obchodného partnera (2G) za podmienok uvedených v platnom cenníku služieb. Tento program služieb neumožňuje (nepodporuje) Medzinárodný Roaming. Program služieb Moja 4ka Svet je aktívny a umožňuje využívanie mobilných služieb v sieťach obchodných partnerov v medzinárodnom roamingu (3G a 2G) za podmienok uvedených v platnom cenníku služieb. Každý z týchto programov služieb môže byť aktivovaný (t. j. dostupný) na SIM karte aj samostatne. Program služieb Moja 4ka ako aj program služieb Moja 4ka Svet si môžete vypnúť a opätovne zapnúť:

Vypnutie Moja 4ka SvetSMS s textom Moja 4ka Svet STOP na číslo 900
Opätovné zapnutie Moja 4ka SvetSMS s textom Moja 4ka Svet START na číslo 900
Zistenie stavu Moja 4ka SvetSMS s textom Moja 4ka Svet STAV na číslo 900
Vypnutie Moja 4kaZavolaním na Zákaznícku linku 950
Opätovné zapnutie Moja 4kaZavolaním na Zákaznícku linku 950

Vypnutie alebo opätovné zapnutie programu služieb Moja 4ka alebo programu služieb Moja 4ka Svet na predajnom kanáli SP je možné urobiť aj formou žiadosti.

UPOZORNENIE: Ak si vypnete program služieb Moja 4ka Svet, nebudete môcť prijať/odoslať SMS, uskutočniť prichádzajúci/odchádzajúci hovor ani dátovať v zahraničí. Ak si vypnete program služieb Moja 4ka,  nebudete môcť prijať/odoslať SMS, uskutočniť prichádzajúci/odchádzajúci hovor ani dátovať na Slovensku, ale len v zahraničí. 

Nové paušály TO. a balíky GIGA, GIGA PLUS a 100+1 sú doplnkovými službami dostupnými v rámci programu služieb Moja 4ka a objemy minút, SMS a mobilných dát dostupných v rámci nových paušálov TO. je možné čerpať za podmienok uvedených v platnom cenníku v sieťach na území Slovenskej republiky, t. j. v sieti 4ky (4G a 2G) a v sieti obchodného partnera v národnom roamingu (2G).