GIGA S OBNOVOU

Vybrať tento
1 GB

v SR a EÚ

30 dní

platnosť

2 € / 30 dní

.

Nájdite rýchlejšie to, čo vás zaujíma:
Aktivácia

Dátový balík GIGA s obnovou si môžete aktivovať cez SMS alebo jednoducho a rýchlo v mobilnej aplikácii Moja 4ka alebo v Mojej zóne. Typ dátového balíka GIGA s obnovou (GIGA EU alebo GIGA DOMA) sa aktivuje automaticky podľa programu služieb.

Aktivácia
Poslaním bezplatnej SMS v tvare GIGA na číslo 950

Deaktivácia
Poslaním SMS v tvare GIGA STOP na číslo 950

GIGA EU (1 GB v EÚ) sa aktivuje pre program služieb Moja EÚ (napr. ak využívate nové paušály SLOBODA okrem SLOBODA DÁTA). GIGA DOMA (1 GB v SR) sa aktivuje pre program služieb Moja 4ka (napr. ak využívate SLOBODA DÁTA).

Dáta

Typ dátového balíka GIGA s obnovou (GIGA EU alebo GIGA DOMA) sa aktivuje automaticky podľa programu služieb:

GIGA EU (1 GB v EÚ) len za 2 €/30 dní pre program služieb Moja EÚ (napr. ak využívate nové paušály SLOBODA okrem SLOBODA DÁTA).

GIGA DOMA (1 GB v SR) len za 2 €/30 dní pre program služieb Moja 4ka (napr. ak využívate nový paušál SLOBODA DÁTA).

O stave nespotrebovaných dát v balíku vás budeme priebežne informovať prostredníctvom SMS pri zostávajúcom objeme dát vo výške 100 MB pred ukončením platnosti dátového balíka.

Ako funguje automatická obnova?

Súčasťou dátového balíka GIGA s obnovou je aj služba automatickej obnovy. Dátový balík GIGA s obnovou je platný vždy 30 dní. K obnove dátového balíka môže dôjsť po uplynutí jeho platnosti (30 dní) alebo ak objem dát DÁTA v SR/DÁTA v EÚ klesne pod 100 MB.

Mám dátový balík GIGA s obnovou a nemám aktivovanú inú doplnkovú službu
Dátový balík GIGA s obnovou sa obnoví po 30 dňoch alebo po spotrebovaní dát automaticky a z kreditu alebo priamo z platobnej karty (ak máte v Mojej zóne resp. v mobilnej aplikácii uloženú platobnú kartu a nastavenú automatickú úhradu služieb z platobnej karty) sa stiahne 2 € a vy dátujete ďalej. Po prvej aktivácii už nie je potrebné posielať žiadny ďalší príkaz.

Mám dátový balík GIGA s obnovou a využívam ho súčasne s novým paušálom SLOBODA
Dátový balík GIGA s obnovou slúži v kombinácii s novými paušálmi ako dokonalá dátová poistka. Dátový balík GIGA s obnovou zaručí, že aj keď vyčerpáte predplatené dáta v novom paušále.

Nikdy neostanete „nasuchu“. Dáta sa vám obnovia a 2 € sa stiahnu z kreditu alebo z platobnej karty vždy až vtedy, keď ste si pre daný mesiac vyčerpali predplatené dáta v novom paušále . Kým sa vám nový paušál SLOBODA neobnoví, môžete bez problémov dátovať vďaka dátovému balíku GIGA s obnovou výhodne ďalej a nemusíte si míňať kredit.

Dátový balík GIGA s obnovou môžete hocikedy jednoducho deaktivovať.

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.