Roaming a volania do zahraničia

Zostaňte v kontakte so svojou rodinou a priateľmi aj v zahraničí

 
Výhody Roamingu v 4ke:

Službu Roaming máte aktivovanú hneď
a automaticky už pri aktivácii
vašej SIM kartySo službou Roaming voláte,
SMSkujete a dátujete po celom svete.


V rámci Európskej únie voláte,
SMSkujete a dátujete za ceny ako na
Slovensku a za prijaté hovory neplatíte.

Aktuálny prehľad Roamingových a tarifných zón
Zóna
Krajiny

Zona 1

Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru okrem Slovenska (t. j. členské štáty Európskej únie okrem Slovenska a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Zóna 2

Európa - štáty mimo EÚ (Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, San Maríno), USA a Kanada.

Zóna 3

Severná Amerika (okrem USA a Kanady), Južná a Stredná Amerika, Stredný Východ, Ázia, Afrika.

Zóna 4

Satelitné siete, Špeciálne sieťové čísla, Tunisko a Libanon len pri dátových službách.

Podrobný prehľad cien služieb v Roamingu nájdete v aktuálnom Cenníku.

 

Podrobné informácie o zmluvných partneroch a prípadných obmedzeniach zverejňuje 4ka v dokumente Zoznam zmluvných operátorov s dostupnou službou Medzinárodný Roaming.

 

EÚ dátové limity pre nové paušály SLOBODA

Dátové objemy, ktoré vo vašich programoch máte k dispozícii, môžete využívať doma aj v rámci celej EÚ (Zóna 1) a môžete ich vyčerpať až do plnej výšky definovaného objemu. V prípade, ak definovaný objem dát vyčerpáte, neváhajte a aktivujte si náš najobľúbenejší dátový balík GIGA.

 

V tabuľke nižšie nájdete jednoduchý prehľad objemov dát podľa jednotlivých programov služieb a detailné infomácie o našch službách nájdete aj v našom Cenníku.

Paušál
Limity

SLOBODA 100

100 MIN/SMS v SR/EÚ a 2 GB v SR/EÚ

SLOBODA 300

300 MIN/SMS v SR/EÚ a 2 GB v SR/EÚ

SLOBODA NEKONEČNO

Neobmedzené MIN/SMS v SR/EÚ a 2 GB v SR/EÚ

SLOBODA HLAS

Neobmedzené MIN/SMS v SR/EÚ bez dát v SR/EÚ

SLOBODA 100 + Dáta navyše

100 MIN/SMS v SR/EÚ a 12 GB v SR (z toho 7,38 GB v EÚ)

SLOBODA 300 + Dáta navyše

300 MIN/SMS v SR/EÚ a 17 GB v SR (z toho 7,38 GB v EÚ)

SLOBODA NEKONEČNO + Dáta navyše

Neobmedzené MIN/SMS v SR/EÚ a neobmedzený objem dát v SR (z toho 7,38 GB v EÚ)

Majte svoje dáta pod kontrolou aj v zahraničí

Vďaka službe Dátový limit v zahraničí môžete mať pod osobnou kontrolou spotrebu dát v Medzinárodnom Roamingu v krajinách zaradených v Zóne 1 – 4.

Finančný limit, ktorý máte na výber je vo výške 50 €, 100 € a 300 € za obdobie odo dňa aktivácie dátového limitu až do konca príslušného kalendárneho mesiaca a môžete si kedykoľvek zmeniť.

Pri zostatku posledných 10 € z nastaveného limitu a po úplnom vyčerpaní limitu vás budeme informovať SMS správou. Viac o službe DATALIMIT.

Nastavenie vášho zariadenia v Roamingu

Ak potrebujete poradiť s nastavením zariadení, poradíme vám podľa typu vášho telefónu priamo
v sekcii Nastavenia zariadení.

Nastavenie zariadení

Pre vypnutie dátového roamingu vo Francúzsku si, prosím, manuálne deaktivujte
dátové pripojenie/mobilné dáta vo vašom zariadení.

Potrebujete pomôcť?

Aktuálne ceny volaní/SMS a dát nájdete priamo v Cenníku – Medzinárodný Roaming.

 

Po prekročení hraníc dostane od nás informácie v podobe viac SMS, tzv. Uvítacie SMS, kde vám pošleme:

 

  • SMS s informáciami o Roaming a romingových cenách v jednotlivých Zónach
  • SMS s konaktami v jednotlivých zastupiteľských krajinách
  • SMS o nastavení Roamingu
  • SMS o tiesňových volaniach a cene  služieb s pridanou hodnotou (platí pre Zónu 1)

 

V rámci krajín EÚ a EHP využívate službu Roaming za rovnaké ceny ako doma/Slovensku, a teda neočakávané poplatky by vás nemali prekvapiť.

 

Ceny v Zóne 2, 3 a 4 sú spoplatňované výrazne vyššími cenami, a tak pred cestou do týchto krajín si určite cenu volaní/SMS alebo dát overiť priamo v našom Cenníku.

 

Ak využívate služby s pridanou hodnotou, odporúčame si overiť ich cenu nielen doma, ale aj v krajine, kde službu budete využívať, vzhľadom na fakt, že sa jedná o služby s vyššími sadzbami.

 

Ak sa pohybujete v príhraničnej oblasti alebo v oblasti pokrytej inými ako pozemnými sieťami, môže dochádzať k neúmyselnému roamingu, keď pri poklese úrovne signálu momentálne používanej siete sa vaše zariadenie zaregistruje do Roamingu v inej sieti, čím vám môžu vzniknúť dodatočné náklady. Pri pobyte v takýchto oblastiach odporúčame v nastaveniach mobilného telefónu deaktivovať automatický výber siete a manuálne vybrať sieť želaného operátora.

 

Upozorňujeme, že ceny roamingových služieb medzinárodných sietí na lodiach a v lietadlách nepodliehajú regulácii EÚ a môžu byť spoplatnené vyššou sadzbou aj keď ide o cestu v rámci krajín EÚ. Pri používaní Roamingu na lodiach a v lietadlách vzniká riziko vysokých poplatkov. Ak pri takejto ceste nechcete používať dátové služby, zablokujte dátový Roaming v nastaveniach telefónu alebo dátové služby úplne vypnite, inak vám môžu byť účtované vysoké poplatky, aj keď dátové služby aktívne nevyužívate. Váš smartfón môže využívať dátové služby na pozadí, napríklad na aktualizáciu aplikácií alebo pri aktualizácii e-mailov a správ prostredníctvom chatových aplikácií.

 

Preto odporúčame pred vstupom do krajín s vyššími poplatkami alebo do Zón medzinárodných sietí na lodiach a lietadlách a tiež pri pobyte v prihraničných oblastiach EÚ vopred vypnúť dátový roaming a zapnúť ho iba po dobu nevyhnutnú na vami želaný prenos dát alebo obmedziť prístup aplikácií v mobilnom telefóne k dátovému prístupu.

 

Ak sa predsa len vyšších poplatkov obávate, vašu spotrebu dát v zahraničí (Zóne 1 – 4)si viete kontrolovať a nastaviť aj prostredníctvom služby Dátový limit – DATALIMIT. 

 

Niektoré druhy služieb s pridanou hodnotou:

 

  • volania na informačné linky
  • zákaznícke linky
  • prémiové služby (audiotex)
  • služby s rozdelenými poplatkami
  • skrátené čísla
  • volania na účet volaného

 

môžu byť v Roamingu spoplatňované vyššími sadzbami, ktoré určeje práve Roamingový partner. Preto vám odporúčame obmedziť používanie takýchto služieb a používať len služby so známou zónou cieľa. 

Pre presné určenie zóny cieľa pre odchádzajúce volania/SMS v Medzinárodnom Roamingu a volania/SMS zo Slovenska do zahraničia odporúčame použiť tabuľku v dokumente Zoznam zmluvných operátorov s dostupnou službou Medzinárodný Roaming

Číselné rozsahy služieb s pridanou hodnotou pre jednotlivé krajiny sú uvedené v databáze Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie BEREC.

 

Roaming využívate za rovnakých podmienok, ktoré sú rovnako výhodné, ako podmienky ponúkané v domácej sieti a v kvalite služieb. 4ka prostredníctvom roamingových partnerov zabezpečuje dostupnosť, čo najširšieho rozsahu generácií sietí a sieťových technológií sietí tak, ako sú dostupné pre zákazníkov aj v domácej sieti.

 

Maximálna rýchlosť odosielania a sťahovania v Roamingu nie je výrazne odlišná od rýchlosti dostupnej v danej krajine a parametre kvality služby neovplyvňujú používanie dátových roamingových služieb. Vzhľadom na charakter mobilných sietí sa však prenosová rýchlosť môže voči polohe koncovej stanice a momentálnej prevádzke priebežne meniť. Znížená rýchlosť služby však nemá vplyv na vaše súkromie a ani na ochranu vašich osobných údajov. Zmeny je možné pocítiť  vo funkčnosti služieb alebo aplikácií, ktoré si vyžadujú výrazne vyššiu prenosovú rýchlosť, čo sa môže prejaviť napr. znížením kvality obrazu a zvuku v prípade prehrávania audiovizuálneho obsahu, znížením kvality hlasovej komunikácie prostredníctvom internetu, zvýšením časovej odozvy pri prístupe na webové služby a podobne.

 

V prípade potreby sme vám k dispozícii aj na našej Zákazníckej linke 950 (volania na +421 950 950 955) ktorá je pri volaní z Roamingu úplne bezplatná.

 

Okrem volaní na skrátené čísla nespoplatnené v zmysle platného Cenníka (napr. 0800 xxx xxx, 116 000, 116 111, tiesňové volania) sú volania ostatné služby (volania, SMS) spoplatnené ako volania v Medzinárodnom Roamingu podľa jednotlivých zón. Pri volaniach v Medzinárodnom Roamingu je potrebné použiť medzinárodný tvar telefónneho čísla, napr. +421 800 xxx xxx. Služba volaní na Audiotex čísla nie je v Medzinárodnom Roamingu prístupná.

 

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.