SLOBODA PRE MLADÝCH +

DÁTA NAVYŠE

Študentský paušál s aktiváciou v Mojej zóne alebo v apke Moja 4ka
Chcem túto službu
20 GB

z toho 10,45 GB v EÚ

50 min/sms

v SR a EÚ

Dnes 10 € / 30 dní

Bežná cena 14 € / 30dní

Základné informácie

Nový paušál SLOBODA pre MLADÝCH+ DÁTA NAVYŠE je určený pre každého študenta, vo veku od 6 do 26 rokov. 

Na overenie stavu „študent“ nám stačí, aby si mal k dispozícii študentskú kartu (napríklad ISIC kartu), ktorú nascenuj priamo do mobilnej aplikácie Moja 4ka alebo samooblužného portálu Moja zóna a nový paušál môže byť tvoj. 

Dôležité : 4ka SIM kartu, ak máš viac ako 15 rokov zakúpiš na ktoromkoľvek našom predajnom mieste alebo 4ka e-shope a ak máš menej ako 15 rokov o kúpu 4ka SIM karty požiadaj dospelého (napríklad jedného z rodičov).

Aktivácia

Nový paušál SLOBODA pre MLADÝCH+ DÁTA NAVYŠE sa dá aktivovať: 

-    v mobilnej aplikácii Moja 4ka alebo
-    v samooblužnom portáli Moja zóna

a je možné ju mať aktívnu na akúkoľvek novozakúpenú, ale aj priradenú 4ka SIM kartu v Mojej zóne alebo v mobilnej aplikácii Moja 4ka.

 
4ka TIP: Ak máš menej ako 15 rokov, tvoj nový paušál SLOBODA pre MLADÝCH+ DÁTA NAVYŠE si vieš uplatniť na 4ka SIM kartu priradenú v Mojej zóne alebo v mobilnej aplikácii Moja 4ka, na niekoho dospelého (napríklad na jedného z rodičov).

Ak v momente aktivácie nového paušálu SLOBODA pre MLADÝCH+ DÁTA NAVŠE je aktívna iná SLOBODA, tak SLOBODA pre MLADÝCH+ DÁTA NAVYŠE sa automaticky aktivuje až po skončení platnosti pôvodnej SLOBODY. Ak SLOBODU pre MLADÝCH+ DÁTA NAVYŠE chceš zmeniť hneď, stačí tak urobiť v Mojej zóne alebo aplikácii Moja 4ka.
 

Deaktivácia

Nový paušál SLOBODA pre MLADÝCH + DÁTA NAVYŠE sa deaktivuje: 

-    poslaním bezplatnej SMS v tvare STOP alebo PAUSAL STOP na číslo 950 alebo
-    v mobilnej aplikácii Moja 4ka alebo
-    v samooblužnom portáli Moja zóna

Spôsob platby

Nový paušál SLOBODA pre MLADÝCH+ DÁTA NAVYŠE má automaticky aktivovanú bezplatnú službu Automatická obnova, vďaka ktorej sa SLOBODA pre MLADÝCH+ DÁTA NAVYŠE obnoví každých 30 dní.

Stačí mať k dispozícii dostatok kreditu alebo nastavenú pravidelnú úhradu z platobnej karty v Mojej zóne. V deň automatickej obnovy následne stiahneme požadovanú sumu za SLOBODA pre MLADÝCH+ DÁTA NAVYŠE a nový paušál sa obnoví.


Ako na to?
1. Prihlás sa do Mojej zóny alebo staihni si do mobilu aplikáciu Moja 4ka
2. Ulož si platobnú kartu tu a aktivuj si pre svoje tel. číslo automatickú platbu z karty
Ak máš menej ako 15 rokov, požiadaj dospelého (napríklad jedného z rodičov) o pravidelnú úhradu  z kreditu alebo priamo z jeho platobnej karty.
 

Podrobnosti o paušále

Nový paušál SLOBODA pre MLADÝCH+ DÁTA NAVYŠE predstavuje kombináciu:

- nového paušálu SLOBODA pre MLADÝCH (4 GB dát v SR a EÚ a 50 MIN/SMS v SR a EÚ) a 
- dátového balíka DÁTA NAVYŠE 16 GB (16 GB dát v SR, z toho 6,45 GB v EÚ)

 

Celkovo SLOBODA pre MLADÝCH + DÁTA NAVYŠE obsahuje: 
•    20 GB dát v SR, z toho 10,45 GB dát v EÚ
•    50 MIN/SMS v SR a EÚ, vrátane volaní na čísla 0960 a 0961 xxx xxx


Po spotrebovaní predplateného objemu dát  a volaní či SMS môžeš: 
-    dátovať iba za 1,4 centa za 1 MB v SR a EÚ
-    telefonovať a SMS-kovať iba za 5 centov za 1 MIN/SMS v celej EÚ 
-    alebo si aktivuj jeden z našich dátových balíkov


4ka TIP: Po spotrebovaní predplatených minút alebo SMS navyše na všetky účastnícke čísla 4ky voláš po 3. minúte zadarmo.

O stave nespotrebovaných dát pre aktuálne balíky/paušálov budeme informovať prostredníctvom SMS pri poklese zostávajúcich dát pod 100 MB alebo pri ukončení platnosti balíka.

O stave nespotrebovaných dát pre aktuálne balíky budeme informovať prostredníctvom SMS pri poklese zostávajúcich dát pod 100 MB alebo pri ukončení platnosti balíka.
 

Roaming

Program služieb Moja EÚ vám umožňuje využívať služby doma aj v zahraničí. Ak máte aktívny jeden z vybraných nových paušálov SLOBODA (okrem SLOBODA DATA), tak predplatený objem MIN/SMS a dát môžete využívať v celej EÚ. S programom služieb Moja EÚ voláte a SMS-kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov  za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu po 22.6.2018 (vrátane), máte na 4ka SIM karte automaticky aktivovaný program služieb Moja EÚ, okrem prípadu, že ste si aktivovali doplnkovú službu SLOBODA DATA. V takom prípade máte automaticky aktivované programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet. S programom služieb Moja 4ka Svet voláte a SMS- kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a nemáte aktivovanú žiadnu doplnkovú službu, dňa 22.06.2018 (vrátane) budú Vaše  programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet automaticky nahradené novým programom služieb Moja EÚ s cieľom umožniť Vám využívať doplnkové služby aj v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (Zóna 1). Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a máte aktivovanú kúkoľvek doplnkovú službu s výnimkou ak máte aktivovaný nový paušál SLOBODA DATA, nový hlasový paušál Moja 100vka alebo ktorýkoľvek nový paušál TO., Vaše programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet budú automaticky nahradené novým programom služieb Moja EÚ a to ku dňu prvej automatickej obnovy príslušnej doplnkovej služby uskutočnenej po 22.06.2018. Do dňa prvej automatickej obnovy vám služby v zahraničí umožní využívať program služibe Moja 4ka Svet, s ktorým voláte a SMS-kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte. Odo dňa prvej automatickej obnovy môžete predplatený objem MIN/SMS a dát v nových pauášloch SLOBODA využívať v celej EÚ. Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a máte aktivovaný nový paušál SLOBODA DATA, nový hlasový paušál Moja 100vka alebo ktorýkoľvek nový paušál TO., s programom služieb Moja 4ka Svet voláte a SMS- kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

Kompletný zoznam krajín podľa zón a Roamingových partnerov nájdete TU.

Všetky potrebné informácie k Európske j regulácii nájdete na stránke Medzinárodný Roaming.

Dátové balíky
Automatická obnova
1 GB v SR
v SR a EÚ
30 dní
platnosť
Detailné informácie
2 € / 30 dní
.
Vybrať tento
Jednorazový balík
15 GB v SR
z toho 1,61 GB v EÚ
1 deň
platnosť
Detailné informácie
1.50 € / deň
.
Vybrať tento
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.