SLOBODA NA 4

Chcem túto službu
4 GB

z toho 4 GB v EÚ

Neobmedzené min/sms

v SR a EÚ

od 44 € / 30 dní

platba z kreditu

Aktivácia

Zdieľaný nekonečný paušál SLOBODA4 s automatickou obnovou si môžete aktivovať:

- nákupom zdieľaného nekonečného paušálu SLOBODA4 v našom e-shope
- vybraných členov, s ktorými chcete zdieľať min/SMS a dáta, môžete pridať jednoducho a rýchlo v mobilnej aplikácii Moja 4ka

Dáta

V rámci zdieľaného nekonečného paušálu SLOBODA4 získate zdieľané 4 GB dát v celej EÚ pre všetkých členov. Všetci členovia zdieľajú dáta z jedného paušálu. Majiteľ môže navyše dokúpiť DÁTA NAVYŠE pre seba aj každého člena samostatne alebo zdieľané pre všetkých členov skupiny. Na výber máte:

 SAMOSTATNÉ DÁTA NAVYŠE pre 1 člena (1 SIM kartu)

  • 1GB V SR (z toho 1 GB v EÚ) za 2 € /30 dní pre 1 SIM
  • 8 GB V SR (z toho 4,30 GB v EÚ) za 4 € /30 dní pre 1 SIM
  • NEKONEČNÉ DÁTA V SR = 300 GB (z toho 8,60 GB v EÚ) za 8 €/30 dní pre 1 SIM

ZDIEĽANÉ DÁTA NAVYŠE pre všetkých členov (všetky SIM karty)

  • ZDIEĽANÉ NEKONEČNÉ DÁTA V SR = 300 GB v SR ( z toho 25,81 GB v EÚ) za 24 €/30 dní pre všetkých členov

Po spotrebovaní zdieľaných dát alebo aj dát DÁTA NAVYŠE si môžete dáta navýšiť:

  • aktiváciou dátového balíka GIGA – 1 GB v celej EÚ za 2 € /30 dní alebo
  • aktiváciou dátového balíka DENNÉ NEKONEČNO – 15 GB v SR (z toho 1 GB v EÚ) za 1,50 €/deň, alebo
  • naďalej datovať  iba za 1 cent za 1MB v celej EÚ.

O stave dát vás budeme informovať prostredníctvo SMS pri zostávajúcom objeme dát vo výške 100 MB alebo 1 hodinu pred ich ukončením.

Členovia

MAJITEĽ 

Je vaše telefónne číslo, na ktorom máte aktivovaný nový paušál SLOBODA4. Z tohto telefónneho čísla je paušál a jeho doplnkové balíky DÁTA NAVYŠE hradené.

ZARADENÍ ČLENOVIA (SIM KARTY)

Sú vaše kamarátske/rodinné SIM karty, ktoré si ako majiteľ viete pridať do nového paušálu SLOBODA4 Zaradiť si môžete:

  • vašu už aktívnu SIM kartu 4ky alebo
  • SIM kartu 4ky vášho kamaráta/rodiny

Čiernou farbou sú označené SIM karty, ktoré budú do SLOBODA4 zaradené automaticky po vašom potvrdení nastavenia.

Šedou farbou sú označené SIM karty, ktoré po vašom potvrdení nastavenia je potrebné potvrdiť SMSkou zo strany držiteľa SIM karty. Teda aktivácia SLOBODA4 a nastavení pre danú SIM kartu nezačne skôr ako to držiteľ SIM karty potvrdí.

ČLEN NAVYŠE

Do SLOBODA4 si môžete pridať ešte jednu SIM kartu navyše (10 Eur/SIM). Pridanie SIM karty do SLOBODAnemení počet MIN/SMS a objem dát v paušále.

Spôsob platenia

Zdieľaný nekonečný pauľál SLOBODA4 má automaticky aktivovanú bezplatnú službu Automatická obnova, vďaka ktorej sa SLOBODA4 automaticky obnoví každých 30 dní. Stačí, aby ste mali k dispozícii dostatok kreditu alebo nastavenú pravidelnú úhradu z platobnej karty v Mojej zóne. V deň automatickej obnovy následne stiahneme požadovanú sumu za SLOBODA4 a SLOBODA4 sa obnoví.

Ako na to?
1. Prihláste sa do Mojej zóny alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu Moja 4ka
2. Uložte si platobnú kartu tu a aktivujte si pre vaše tel. číslo automatickú platbu z karty

Volania a SMS

V rámci zdieľaného nekonečného paušálu SLOBODA4 získate zdieľané neobmedzené minúty alebo SMS (3500 minút alebo SMS) v celej EÚ pre 4 SIM karty. Všetky SIM karty si zdieľajú minúty alebo SMS z jedného paušálu. Každý míňa to, čo potrebuje.

Po spotrebovaní zdieľaných minút alebo SMS si môžete:

aktivovať doplnkový hlasový balík DVESTOVKA - 200 minút alebo SMS v celej EÚ za 7 € na 30 dní, zaslaním SMS v tvare: DVESTOVKA na číslo 950.
naďalej telefonovať alebo SMS-kovať  iba  za 5 centov za 1MIN/SMS v celej EÚ.

Navyše na všetky účastnícke čísla 4ky voláte aj po 3.minúte zadarmo.

O stave nespotrebovaných MIN/SMS vás budeme priebežne informovať prostredníctvom SMS pri zostávajúcom počte 5 MIN/SMS a 1 hodinu pred ukončením platnosti paušálu.

Roaming

Program služieb Moja EÚ vám umožňuje využívať služby doma aj v zahraničí. Ak máte aktívny jeden z vybraných nových paušálov SLOBODA (okrem SLOBODA DATA), tak predplatený objem MIN/SMS a dát môžete využívať v celej EÚ. S programom služieb Moja EÚ voláte a SMS-kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu po 22.6.2018 (vrátane), máte na 4ka SIM karte automaticky aktivovaný program služieb Moja EÚ, okrem prípadu, že ste si aktivovali doplnkovú službu SLOBODA DATA. V takom prípade máte automaticky aktivované programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet. S programom služieb Moja 4ka Svet voláte a SMS- kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a nemáte aktivovanú žiadnu doplnkovú službu, dňa 22.06.2018 (vrátane) budú Vaše  programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet automaticky nahradené novým programom služieb Moja EÚ s cieľom umožniť Vám využívať doplnkové služby aj v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (Zóna 1). Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a máte aktivovanú kúkoľvek doplnkovú službu s výnimkou ak máte aktivovaný nový paušál SLOBODA DATA, nový hlasový paušál Moja 100vka alebo ktorýkoľvek nový paušál TO., Vaše programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet budú automaticky nahradené novým programom služieb Moja EÚ a to ku dňu prvej automatickej obnovy príslušnej doplnkovej služby uskutočnenej po 22.06.2018. Do dňa prvej automatickej obnovy vám služby v zahraničí umožní využívať program služibe Moja 4ka Svet, s ktorým voláte a SMS-kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte. Odo dňa prvej automatickej obnovy môžete predplatený objem MIN/SMS a dát v nových pauášloch SLOBODA využívať v celej EÚ. Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a máte aktivovaný nový paušál SLOBODA DATA, nový hlasový paušál Moja 100vka alebo ktorýkoľvek nový paušál TO., s programom služieb Moja 4ka Svet voláte a SMS- kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

Kompletný zoznam krajín podľa zón a Roamingových partnerov nájdete TU.

Všetky potrebné informácie k Európske j regulácii nájdete na stránke Medzinárodný Roaming.

Dátové balíky
Pre 1 SIM
1 GB v SR
z toho 1 GB v EÚ
30 dní
platnosť
Detailné informácie
2 € / 30 dní
platba z kreditu
Vybrať tento
Pre 1 SIM
8 GB v SR
z toho 4,30 GB v EÚ
30 dní
platnosť
Detailné informácie
4 € / 30 dní
platba z kreditu
Vybrať tento
Pre 1 SIM
Neobmedzené dáta v SR
z toho 8,60 GB v EÚ
30 dní
platnosť
Detailné informácie
8 € / 30 dní
platba z kreditu
Vybrať tento
Pre 4 SIM
Neobmedzené dáta v SR
z toho 25,81 GB v EÚ
30 dní
platnosť
Detailné informácie
24 € / 30 dní
platba z kreditu
Vybrať tento
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.