Darcovské SMS

Všetci Štvorkári majú možnosť pomáhať ostatným aj prostredníctvom SMS

jednorazová zbierka

 

 • formát SMS:
  text DMS HESLO (unikátne heslo daného projektu) na skrátené číslo 877
 • cena odoslanej SMS: 5,00 € (na účet zbierky je prevádzaných 96% z každej DMS, t.j. 4,80 €)

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Viac informácií nájdete na stránke www.donorsforum.sk.

 

jednorazová zbierka

 • formát SMS:
  prázdna SMS na skrátené číslo 836
 • cena odoslanej SMS: 10,00 €

 

pravidelné mesačné prispievanie ​

 • formát SMS:
  text MAGNA / MAGNA 6 / MAGNA 9 na skrátené číslo 806 pre aktiváciu prispievania
  text MAGNA STOP na skrátené číslo 806 pre deaktiváciu prispievania
 • cena prijatej SMS: 3,00 / 6,00 / 9,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.magna.sk

 

jednorazová zbierka

 • formát SMS:
  prázdna SMS na skrátené číslo 848
 • cena odoslanej SMS: 3,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.lpr.sk.

 

jednorazová zbierka

 • formát SMS:
  prázdna SMS na skrátené číslo 833
 • cena odoslanej SMS: 2,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.dusevnezdravie.sk.

 

jednorazová zbierka

 • formát SMS:
  prázdna SMS na skrátené číslo 830
 • cena odoslanej SMS: 3,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na www.kvapkanadeje.sk.

 

jednorazová zbierka

 • formát SMS:
  text SRDCE na skrátené číslo 871
 • cena prijatej SMS: 5,00 €

 

pravidelné mesačné prispievanie

 • formát SMS:
  text START SRDCE na skrátené číslo 871 pre aktiváciu prispievania
  text STOP SRDCE na skrátené číslo 871 pre deaktiváciu prispievania ​
 • cena prijatej SMS: 5,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.nadaciapontis.sk.

 

jednorazová zbierka

 • formát SMS:
  prázdna SMS na skrátené číslo 822
 • cena odoslanej SMS: 1,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na www.nadaciaradiaexpres.sk

 

jednorazová zbierka

 • formát SMS:
  prázdna SMS na skrátené číslo 832
 • cena prijatej SMS: 1,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke nadacia.ta3.com.

 

jednorazová zbierka

 • formát SMS:
  prázdna SMS na skrátené číslo 855
 • cena odoslanej SMS: 3,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na nadacia.joj.sk.

 

jednorazová zbierka

 • formát SMS:
  prázdna SMS na skrátené číslo 837
 • cena odoslanej SMS: 5,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácii nájdete na www.clovekvohrozeni.sk.

 

pravidelné mesačné prispievanie

 • formát SMS:
  text ANJEL A na skrátené číslo 840 pre aktiváciu prispievania
  text ANJEL D na skrátené číslo 840 pre deaktiváciu prispievania
 • cena prijatej SMS: 1,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácii nájdete na www.dobryanjel.sk.

 

jednorazová zbierka

 • formát SMS:
  text DOWN na skrátené číslo 873
 • cena odoslanej SMS: 2,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácii nájdete na www.up-down.sk a www.nieconaviac.sk.

 

jednorazová zbierka

 • formát SMS:
  prázdna SMS na skrátené číslo 844
 • cena odoslanej SMS: 3,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

 

jednorazová zbierka

 • formát SMS:
  prázdna SMS na skrátené číslo 820
 • cena odoslanej SMS: 2,00 €

 

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na www.bielapastelka.sk.

 

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.