Majte marketingové volania pod kontrolou! Ako na to?

Marketingové volania vedia byť poriadne nepríjemné. Ako ich mať pod kontrolou? Poradíme vám.

03.05.2023

Registrujte svoje telefónne číslo do zoznamu na webovej adrese nevyziadanevolania.sk a sami rozhodnite, či zamedzíte všetky marketingové hovory na svoje telefónne číslo alebo si len vyberiete konkrétne oblasti, z ktorých si neželáte byť s rôznymi ponukami kontaktovaný.

 

Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní funguje pre verejnosť už od 1.11.2022. Môžete doň registrovať každé slovenské telefónne číslo za účelom vyjadrenia nesúhlasu s prijímaním marketingových volaní. Či zamedzíte kontaktovaniu z oblasti gastronómie, poisťovníctva alebo inej oblasti, je na vás. Aktualizácia účinnosti telefónnych čísel registrovaných v tomto zozname prebieha pravidelne vždy k 1. a 16. dňu v kalendárnom mesiaci. Znamená to, že ak sa napríklad registrujete druhý deň v mesiaci, v zozname bude vaše číslo oficiálne figurovať odo dňa jeho najbližšej aktualizácie, teda od 16-teho dňa daného mesiaca.

 

Existuje však aj niekoľko výnimiek, kedy môže byť marketingový hovor v poriadku bez toho, aby si volajúci overoval telefónne číslo registrované v zozname. Ak ste v minulosti nakupovali cez e-shop a uviedli svoje údaje, vtedy vám e-shop môže zavolať za účelom ponuky podobného tovaru alebo služby. Ak je osoba v zmluvnom vzťahu s mobilným operátorom, ten mu môže zavolať a to aj napriek tomu, že osoba uviedla svoje telefónne číslo v zozname. Ak ste požiadali o cenovú ponuku na letnú dovolenku, cestovná agentúra vám môže zavolať s ďalšou ponukou. Vo všetkých prípadoch však platí, že môžete hovor priamo počas telefonátu namietať, volajúci musí vašu námietku preukázateľne potvrdiť a viac vás telefonicky nekontaktovať s akoukoľvek marketingovou ponukou.

 

Pre všetky subjekty, ktoré vykonávajú telemarketing platí, že sú povinné overovať si registrované telefónne čísla v zozname a dodržiavať vôľu zákazníka. Na toto si posvieti Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý vykonáva kontrolu nad dodržiavaním zákona. Robí to nielen z vlastnej iniciatívy, ale aj z nahlásených podnetov od verejnosti. No a v prípade, že volajúci subjekt poruší zákonnú povinnosť a nebude sa pred uskutočnením  marketingového hovoru riadiť týmto zoznamom, úrad mu udelí pokutu od 200 eur do 5% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

 

Text: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

© 2023 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2023 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.