Najčastejšie otázky

Zmena služieb cez SMS/USSD

 

 

Ako vám vieme pomôcť?

Áno. Hlásenie „Voláte na prenesené číslo“ znamená, že volané číslo so 4ka predvoľbou 0950/0951/0952 bolo prenesené k inému operátorovi a je účastníkom cudzej siete. Ak ťa pri volaní ruší toto pravidelné hlásenie, môžeš prehrávanie jednoducho vypnúť cez SMS príkaz.

 

Overenie stavu hlášky „Voláte na prenesené číslo“:
SMS príkazom na číslo 900 s textom HLASKA STAV

 

Zapnutie prehrávania hlášky „Voláte na prenesené číslo“:
SMS príkazom na číslo 900 s textom HLASKA START

Vypnutie prehrávania hlášky „Voláte na prenesené číslo“:
SMS príkazom na číslo 900 s textom HLASKA STOP
 

Odpovieme ti ihneď z čísla 900 s informáciou o stave služby.

 

Áno. Služba volaní na Audiotex čísla a hláska upozorňujúca na volanie čísla so zvýšenou tarifikáciou sú aktivované automaticky. Volania na čísla so zvýšenou tarifou (tzv. Audiotex čísla) sú účtované minútovou tarifikáciou, teda cena za 1 minútu je účtovaná za každú, aj začatú, minútu volania. Ak si chceš zmeniť povolenie volania na Audiotex čísla, použi nasledujúci SMS príkaz podľa tvojej potreby.

 

Overenie stavu možnosti volania na audiotexové služby:
SMS príkazom na číslo 900 s textom AUDIOTEX STAV

 

Zapnutie možnosti volania na audiotexové služby:
SMS príkazom na číslo 900 s textom AUDIOTEX START

Vypnutie možnosti volania na audiotexové služby:
SMS príkazom na číslo 900 s textom AUDIOTEX STOP

Odpovieme ti ihneď z čísla 900 s informáciou o stave služby.

 

Aktuálnu výšku kreditu či spotrebu služieb si môžeš skontrolovať jednoducho:

- zaslaním SMS s textom SPOTREBA na krátke číslo 950

V odpovedi z 950 získaš: stav kreditu alebo spotreby, zostatky/platnosti služieb a informáciu o jednotkovej cene podľa siete, v ktorej si prihlásený.

Jednotková cena znamená, že ak sa nachádzaš napr. práve v Mexiku, dozvieš sa, aké ceny platia v tejto krajine, resp. príslušnej Zóne.

 

- zavolaním na skrátené číslo *55#

V odpovedi na tento USSD príkaz sa na displeji telefónu zobrazí výška tvojho zostávajúceho kreditu (platí iba pre predplatené služby).

 

Viac informácií o možnostiach kontroly spotreby nájdeš v sekcii Spotreba, kredit a faktúry

 

- Dobitie kupónu na vlastné telefónne číslo uskutočníš cez USSD kód zavolaním na *111*,14 miestny kód z kupónu,# (príklad: *111*12345678901234#).

 

- Ak chceš dobiť iné telefónne číslo, cez USSD kód zavolaj na *111*,14 miestny kód z kupónu,*,dobíjané telefónne číslo,# (príklad *111*12345678901234 *0950123456#).

 

O úspešnom navýšení kreditu budeme informovať príslušné číslo prostredníctvom SMS správy.

 

Viac informácií o ďalších možnostiach dobitia kreditu nájdeš v sekcii Dobitie kreditu.

 

Prenos kreditu zo 4ka SIM karty na inú 4ka SIM kartu môžeš vykonať dvoma spôsobmi:

Cez SMS 
Pošli SMS na číslo 950 s textom:
PRESUN<medzera><telefónne číslo komu je kredit určený><medzera><sumu v eurách, ktorú chceš preniesť na inú SIM kartu><medzera><tvoj 6-miestny bezpečnostný kód>.
Napr: PRESUN 0950123456 8 123456

Podmienkou je, aby po presune kreditu bol na tvojej SIM karte zachovaný minimálny zostatok kreditu vo výške 4 eur.

Cez sieťový kód USSD 
Zadaj *123*<[telefónne číslo komu je kredit určený]>*<sumu v eurách, ktorú chceš preniesť na inú SIM kartu>*<tvoj 6-miestny bezpečnostný kód># a potvrď znak pre volanie.
Napr: *123*0950123456*8*123456#(volať)

Podmienkou je, aby po presune kreditu bol na tvojej SIM karte zachovaný minimálny zostatok kreditu vo výške 4 eur.
 
Užitočné informácie:
Službu Prenos Kreditu nie je možné využiť vo vzťahu k tzv. bonusovému Kreditu (pridelený Účastníkovi Podnikom).
 

Na úspešný prenos Kreditu stačí mať k dispozícii bezpečnostný kód, ktorý ak nemáš, môžeš získať na Zákazníckej linke 950 po náležitej identifikácii. O vydanie bezpečnostného kódu môže požiadať iba majiteľ (vlastník) SIM karty.

 

Zákaznícka linka je dostupná denne v čase od 08:00 hod. do 21:00 hod.

 

Služba „Kontrola spotreby po prekročení hraníc“ je zo zákonných dôvodov automaticky aktivovanou službou. V praxi funguje tak, že akonáhle prekročíš hranice Slovenska a prejdeš do zahraničia, 4ka ti pošle bezplatnú SMS z čísla 950 s informáciou spotrebe, zostatku služieb a jednotkovej cene v príslušnej Zóne 1, 2, 3 a 4. Ak si chceš službu nastaviť podľa svojej preferencie, použi nasledujúci SMS príkaz:

 

Zapnutie kontroly spotreby po prekročení hraníc:
SMS príkazom na číslo 950 s textom ANO

Vypnutie kontroly spotreby po prekročení hraníc:
SMS príkazom na číslo 950 s textom NIE

 

Odpovieme ti ihneď z čísla 950 s informáciou o stave služby.

 

Ak používaš telefón od Samsungu alebo Huawei, môžeš si APN prístupový bod nastaviť jednoducho zaslaním bezplatnej SMS.

 

Nastavenie APN:

- SMS príkazom na číslo 900 s textom APN

Odpovieme ti ihneď z čísla 900 s informáciou o stave služby.

Ďalšie odporúčania, ako si správne nastaviť dáta v telefóne, nájdeš v sekcii Nastavenia zariadení.

 

Služba CLIP umožňuje zobraziť na displeji telefónu meno volajúceho, ktorého telefónne číslo a meno máš uložené v pamäti SIM karty alebo telefónu. 

Dopyt, zistenie stavu služby:
- zavolaním na skrátené číslo *#30# 
 

V odpovedi sa na displeji telefónu zobrazí status USSD príkazu/služby.

 

Zmenu PIN kódu vieš jednoducho zrealizovať pomocou USSD sieťového kódu zadaním znakového reťazca a následným potvrdením cez volanie.

 

Zmena PIN kódu:

- zadaním znakov **04*staryPIN*novyPIN*novyPIN# (OK)

(príklad: **04*1234*4444*4444# /OK/)

V odpovedi sa na displeji telefónu zobrazí status USSD príkazu/služby.

 

Služba čakajúci hovor zabezpečuje zvukovú a vizuálnu signalizáciu ďalšieho prichádzajúceho hovoru zvukovým hlásením a zobrazením informácie na displeji telefónu v čase tvojho volania s iným účastníkom. Služba je automaticky aktivovaná a môžeš si ju nastaviť podľa svojej preferencie.

 

Dopyt, zistenie stavu služby:
- zavolaním na skrátené číslo *#43#

Aktivácia:
- zavolaním na skrátené číslo *43*#

Deaktivácia:
- zavolaním na skrátené číslo #43##

 

V odpovedi sa na displeji telefónu zobrazí status USSD príkazu/služby.

 

Služba CLIR zabraňuje zobrazeniu tvojho telefónneho čísla na displeji volaného. Neplatí to však pre odosielanie SMS správy. 

Dopyt, zistenie stavu služby:
- zavolaním na skrátené číslo *#31# 

Aktivácia:
- zavolaním na skrátené číslo *31# 

Deaktivácia:
- zavolaním na skrátené číslo #31# 

 

V odpovedi sa na displeji telefónu zobrazí status USSD príkazu/služby.

Jednorazové zapnutie CLIR:

- zadaním čísla #31# pred volané číslo zabrániš zobrazeniu tvojho čísla (CLIR sa jednorazovo zapne; príklad: #31#0950123456)

 

Jednorazové vypnutie CLIR:

- zadaním čísla *31# pred volané číslo umožníš zobrazeniu a identifikácii tvojho čísla (CLIR sa jednorazovo zapne; príklad: *31#0950123456)

 

VoLTE (Voice over LTE) je hlasové volanie v zvukovej HD kvalite so spojením do 2 sekúnd cez 4G dátovú sieť 4ky.

 

ViLTE (Video over LTE) je volanie cez video-hovor v HD kvalite so spojením do 2 sekúnd cez 4G dátovú sieť 4ky.

 

Zapni najskôr vo svojom 4G/5G telefóne funkciu VoLTE a následne si aktivuj službu v 4ke jednoduchým zaslaním SMS.

 

Overenie stavu služby:

SMS príkazom na číslo 900 s textom VOLTE STAV

 

Zapnutie služby:

SMS príkazom na číslo 900 s textom VOLTE START

 

Vypnutie služby:

SMS príkazom na číslo 900 s textom VOLTE STOP

 

Odpovieme ti ihneď z čísla 900 s informáciou o stave služby.

Viac zaujímavých informácií nájdeš v sekcii VoLTE/ViLTE.

 

Áno! Využi službu DATALIMIT, vďaka ktorej môžeš mať svoju spotrebu pod kontrolou a bezpečne dátovať v zahraničí v Zóne 1 až 4. Službu DATALIMIT si vieš aktivovať pomocou SMS s limitom čerpania spotreby za dátovanie v sume 50 €, 100 € alebo 300 €.

 

Kontrola dátového limitu:

SMS príkazom na číslo 950 s textom DATALIMIT STAV

 

Zapnutie dátového limitu:

50 EUR: SMS príkazom s textom ROAMINGDATA 50
100 EUR: SMS príkazom s textom ROAMINGDATA 100
300 EUR: SMS príkazom s textom ROAMINGDATA 300

 

Navýšenie dátového limitu:

SMS príkazom na číslo 950 s textom DATALIMIT DALEJ

 

Vypnutie dátového limitu:

SMS príkazom na číslo 950 s textom DATALIMIT STOP

 

Odpovieme ti ihneď z čísla 950 s informáciou o stave služby.

Viac o aktivácii a používaní služby nájdeš v sekcii DATALIMIT.

 

Dátový roaming mimo SR sa dá jednoduchým príkazom cez SMS zablokovať, čím ti po prekročení hraníc Slovenska nebudú fungovať dáta. Volania a SMS budeš môcť využívať.

Overenie stavu dátovania v medzinárodnom roamingu:
SMS príkazom na číslo 900 s textom DATA MR STAV

 

Zapnutie dátovania v Medzinárodnom roamingu:
SMS príkazom na číslo 900 s textom DATA MR START

Vypnutie dátovania v Medzinárodnom roamingu:
SMS príkazom na číslo 900 s textom DATA MR STOP

 

Odpovieme ti ihneď z čísla 900 s informáciou o stave služby.

 

Národný dátový roaming v SR sa dá jednoduchým príkazom cez SMS zablokovať, čím ti na území Slovenska mimo 5G/4G/2G sieť 4ky nebudú fungovať dáta v sieti obchodného partnera OSK. Dáta v sieti 4ka ostanú funkčné. Volania a SMS budeš môcť využívať.

 

Overenie stavu dátovania v sieti obchodného partnera:
SMS príkazom na číslo 900 s textom DATA NR STAV

 

Zapnutie dátovania v sieti obchodného partnera:
SMS príkazom na číslo 900 s textom DATA NR START
 
Vypnutie dátovania v sieti obchodného partnera:
SMS príkazom na číslo 900 s textom DATA NR STOP
 

Odpovieme ti ihneď z čísla 900 s informáciou o stave služby.

Nezabudni, že s hlasovým paušálom SLOBODA, dátovým paušálom SLOBODA DÁTA alebo dátovým balíkom môžeš využívať dáta v celej SR.

 

Áno. Hlásenie „Voláte v sieti 4ka“ znamená, že volané číslo s predvoľbou iného operátora je účastníkom siete 4ka. Číslo bolo prenesené do 4ky. Ak ťa pri volaní ruší toto pravidelné hlásenie, môžeš prehrávanie jednoducho vypnúť cez SMS príkaz.

 

Overenie stavu hlášky „Voláte v sieti 4ka“:
SMS príkazom na číslo 900 s textom HLASKA STAV

 

Zapnutie prehrávania hlášky „Voláte v sieti 4ka“:
SMS príkazom na číslo 900 s textom HLASKA START

Vypnutie prehrávania hlášky „Voláte v sieti 4ka“:
SMS príkazom na číslo 900 s textom HLASKA STOP
 

Odpovieme ti ihneď z čísla 900 s informáciou o stave služby.

 

Ak už máš 4ka SIM KARTU, stačí poslať SMS. Z čísla od iného operátora, ktoré si chceš preniesť do 4ky, pošli SMS v tvare: PRENOS (medzera) operátor, od ktorého odchádzaš (medzera) 4ka (medzera) mobilné číslo tvojej 4ka SIM karty (medzera) PUK kód tvojej 4ka SIM karty na číslo 0950 100 100. Puk nájdeš na plastovej kartičke, z ktorej si si vylúpil SIM kartu.

 

Prenos telefónneho čísla cez SMS je možné využiť aj pre opätovný prenos.

 

Príklad SMS*: Prenos t.č. z O2 do 4ky
„PRENOS 02 4KA 0950123456 78965432“ zaslať na číslo 0950100100

Odpovieme ti ihneď z čísla 0950 100 100 s informáciou o stave služby.

Viac užitočných informácií o prenose čísla nájdeš v sekcii Prenos čísla.

 

Sieť, v ktorej sa práve nachádzaš, si môžeš overiť cez USSD kód zavolaním na skrátené číslo *#909#.

 

Overenie čísla v sieti:

- zavolaním na krátke číslo *#909#

 

V odpovedi na tento USSD príkaz sa na displeji telefónu zobrazí tvoje telefónne číslo, pričom odpoveď:

- „MSISDN:4219xxxxxxxx“ znamená, že si v domácej sieti 4ka (5G/4G/2G)

 

V súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informujeme každého zákazníka o dosiahnutí 80% spotrebovaných minút, sms alebo dát v poslednom aktivovanom paušále alebo dátovom balíku.

Táto služba je automaticky aktívna a zasielaná formou SMS. Môžeš si ju vypnúť alebo zapnúť nasledovne:

Kontrola limitu:

SMS príkazom na číslo 950 s textom LIMIT STAV

Zapnutie limitu:

SMS príkazom na číslo 950 s textom LIMIT ZAPNUT

Vypnutie limitu:

SMS príkazom na číslo 950 s textom LIMIT VYPNUT

 

Odpovieme ti ihneď z čísla 950 s informáciou o stave služby.

 

 

Súčasťou predplatených služieb SLOBODA a dátového balíka GIGA je automatická obnova služieb. Služby sú platné vždy 30 kalendárnych dní, pričom na 30. deň sa služba automaticky obnoví, ak máš dostatočný kredit na SIM karte, alebo nastavenú úhradu služieb platobnou kartou v Mojej Zóne alebo v aplikácii Moja 4ka.

 

Overenie stavu automatickej obnovy služieb 4ky:
Môžeš tak urobiť SMS príkazom na číslo 950 s textom STAV (príklad SMS: STAV na 950).

 

Zapnutie automatickej obnovy služieb 4ky:

Text SMS príkazu na aktiváciu paušálu SLOBODA alebo dátového balíka je jedinečný podľa typu vybranej služby. Vyber si najskôr typ hlasového alebo dátového paušálu, či dátového balíka. V ponuke následne nájdeš informáciu, ako si aktivovať službu na existujúcu SIM.

 

Vypnutie automatickej obnovy služieb 4ky:
Môžeš tak urobiť SMS príkazom na číslo 950 s textom STOP (príklad SMS: STOP na 950).

Odpovieme ti ihneď z čísla 950 s informáciou o stave služby.

Viac o možnostiach ovládania automatickej obnovy nájdeš v sekcii Moja zóna.

 

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.
© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.