Sloboda predplatená alebo na faktúru

 Predplatená SlobodaSloboda na Faktúru
Dĺžka platnosti30 dnína mesiac
Mobilbez mobiluaj s mobilom
AktiváciaSMS/Moja Zóna/aplikácia Moja 4kaNa predajných miestach a v e-shope 4ky
Spôsob platby

Formou služby Automatická obnova, vďaka ktorej sa SLOBODA automaticky obnoví každých 30 dní.

Stačí, aby ste mali k dispozícii dostatok kreditu alebo nastavenú pravidelnú úhradu z platobnej karty v Mojej zóne/alebo mobilnej aplikácii Moja 4ka

Teraz 20 eur na prvých 30 dní a tiež za pravidelnú platbu kartou.

Formou mesačnej faktúry, ktorú viete zaplatiť:

  •  nastavením automatickej úhrady platenia faktúr priamo v Mojej zóne alebo
  •  jednorazovým zaplatením prostredníctvom platobných brán (Tatra Pay, SporoPay...) alebo
  •  v hotovosti alebo platobnou kartou priamo na predajnom mieste
Zobraziť viac

DÁTA

So SLOBODA ∞ + získate nový paušál SLOBODA ∞ s 2 GB dát v SR a EÚ a balík DÁTA NAVYŠE s neobmedzeným objemom dát v SR (z toho 4,63 GB v EÚ).

 

O stave nespotrebovaných dát pre aktuálne balíky vás budeme informovať prostredníctvom SMS pri poklese zostávajúcich dát pod 100MB alebo pri ukončení platnosti balíka.

 

V prípade prekročenia aktuálne nastavenej miery využívania služby, vám môžeme účtovať 1,4 centa za 1 MB v SR a EÚ. Viac informácií nájdete v aktuálnom Cenníku služieb.

Zobraziť viac

VOLANIA A SMS

V rámci nového paušálu SLOBODA ∞ + získate neobmedzené minút alebo SMS v celej EÚ vrátane volaní na čísla 0960 a 0961 xxx xxx. Je  len na vás ako si minúty alebo SMS počas vášho paušálu miniete, či viac na SMS alebo viac na volania. 


O stave nespotrebovaných MIN/SMS vás budeme priebežne informovať prostredníctvom SMS pri zostávajúcom počte 5 MIN/SMS a 1 hodinu pred ukončením platnosti paušálu.


V prípade prekročenia aktuálne nastavenej miery využívania služby, vám môžeme účtovať 5 centov za 1 MIN/SMS v SR a EÚ. Viac informácií nájdete v aktuálnom Cenníku služieb.

Zobraziť viac

AKTIVÁCIA

Nový paušál SLOBODA ∞+ spolu s mesačnými platbami na telefón s pravidelným platením na faktúru (SLOBODA ∞+ na faktúru) si môžete aktivovať na našich predajných miestach (Digitall alebo mobil online), alebo priamo v našom 4ka e-shope.

 

Nový paušál SLOBODA ∞+ s automatickou obnovou (predplatená SLOBODA ∞+) si môžete aktivovať:
-    cez SMS, zaslaním bezplatenej SMS v tvare SN+ na číslo 950 alebo
-    jednoducho a rýchlo mobilnej aplikácii Moja 4ka alebo
-    v samoobslužnom portáli v Mojej zóne.


Ak v momente aktivácie SLOBODA ∞+ máte aktívnu inú SLOBODU, tak SLOBODA ∞+ sa vám automaticky aktivuje až po ukončení platnosti vašej pôvodnej SLOBODY.

Zobraziť viac

VÝBER SPÔSOBU PLATENIA

Pri výbere SLOBODA ∞+ si vyberáte aj spôsob platenia, akým ju budete uhrádzať alebo sa vám bude pravidelne (automaticky) obnovovať.

 
Pre nový paušál SLOBODA ∞+ spolu s mesačnými platbami na telefón s pravidelným platením na faktúru (SLOBODA ∞+ na faktúru) si môžete vybrať pravidelnú úhradu prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorú vám vystavíme vždy na konci vášho fakturačného obdobia.

 

Faktúru odporúčame zaplatiť:
- nastavením automatickej úhrady platenia faktúr priamo v Mojej zóne alebo
- jednorazovým zaplatením prostredníctvom platobných brán (Tatra Pay, SporoPay...) alebo
- v hotovosti alebo platobnou kartou priamo na predajnom mieste

 

Nový paušál SLOBODA ∞+ (predplatená SLOBODA ∞+) má automaticky aktivovanú bezplatnú službu Automatická obnova, vďaka ktorej sa SLOBODA ∞+ automaticky obnoví každých 30 dní. Stačí, aby ste mali k dispozícii dostatok kreditu alebo nastavenú pravidelnú úhradu z platobnej karty v Mojej zóne. V deň automatickej obnovy následne stiahneme požadovanú sumu za SLOBODA ∞+ a SLOBODA ∞+ sa obnoví.


Ako na to?
1. Prihláste sa do Mojej zóny alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu Moja 4ka
2. Uložte si platobnú kartu tu a aktivujte si pre vaše tel. číslo automatickú platbu z karty

Zobraziť viac

ROAMING

Program služieb Moja EÚ vám umožňuje využívať služby doma aj v zahraničí. Ak máte aktívny jeden z vybraných nových paušálov SLOBODA (okrem SLOBODA DATA), tak predplatený objem MIN/SMS a dát môžete využívať v celej EÚ. S programom služieb Moja EÚ voláte a SMS-kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov  za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu po 22.6.2018 (vrátane), máte na 4ka SIM karte automaticky aktivovaný program služieb Moja EÚ, okrem prípadu, že ste si aktivovali doplnkovú službu SLOBODA DATA. V takom prípade máte automaticky aktivované programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet. S programom služieb Moja 4ka Svet voláte a SMS- kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a nemáte aktivovanú žiadnu doplnkovú službu, dňa 22.06.2018 (vrátane) budú Vaše  programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet automaticky nahradené novým programom služieb Moja EÚ s cieľom umožniť Vám využívať doplnkové služby aj v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (Zóna 1). Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a máte aktivovanú kúkoľvek doplnkovú službu s výnimkou ak máte aktivovaný nový paušál SLOBODA DATA, nový hlasový paušál Moja 100vka alebo ktorýkoľvek nový paušál TO., Vaše programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet budú automaticky nahradené novým programom služieb Moja EÚ a to ku dňu prvej automatickej obnovy príslušnej doplnkovej služby uskutočnenej po 22.06.2018. Do dňa prvej automatickej obnovy vám služby v zahraničí umožní využívať program služibe Moja 4ka Svet, s ktorým voláte a SMS-kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,014 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte. Odo dňa prvej automatickej obnovy môžete predplatený objem MIN/SMS a dát v nových pauášloch SLOBODA využívať v celej EÚ. Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a máte aktivovaný nový paušál SLOBODA DATA, nový hlasový paušál Moja 100vka alebo ktorýkoľvek nový paušál TO., s programom služieb Moja 4ka Svet voláte a SMS- kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

Kompletný zoznam krajín podľa zón a Roamingových partnerov nájdete TU.

Všetky potrebné informácie k Európske j regulácii nájdete na stránke Medzinárodný Roaming.

Zobraziť viac

Dátové balíky pre SLOBODA ∞ +

Nové
15 GB
1 deň
Jednorazový dátový balík platný v SR (dáta v EÚ podľa programu služieb).
1,50 €
Aktivovať Detailné informácie
1 GB
30 dní
Dátový balík s automatickou obnovou platný v SR (dáta v EÚ podľa programu služieb).
2 €
Aktivovať Detailné informácie