K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Príčiny môžu byť rôzne. Vyskúšaj nasledovné kroky:

1. Skontroluj stav svojho kreditu
- zaslaním SMS v tvare SPOTREBA na číslo 950
- zavolaním na skrátené číslo *55# 
- online v Mojej zóne
- v našej aplikácii Moja 4ka


2. Reštartuj mobil alebo urob krížový test (t. j. vyskúšaj SIM v inom zariadení)

 

Nepomohlo? Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie!

Ak pri pokuse o uskutočnenie hovoru počuješ jedno z týchto sieťových hlásení, postupuj podľa nasledovného odporúčania:

 

Nemáte povolenie pre túto voľbu – telefónne číslo vytáčaš v nesprávnom formáte. Skús na klávesnici svojho mobilu ručne zadať príslušné telefónne číslo v medzinárodnom tvare +4219xxxxxxxx. Je možné, že telefónne číslo vytáčaš zo svojho telefónneho zoznamu, kde nemusí byť uložené v správnom tvare.

 

Nemáte dostatočný kredit – pravdepodobne nemáš na SIM karte dostatok kreditu, ktorý si môžeš rýchlo dobiť online. Môže tiež nastať situácia, kedy nemáš kredit, ale máš nevyčerpané minúty z paušálu SLOBODA a napriek tomu nemôžeš volať. V tomto prípade over volané telefónne číslo v Cenníku služieb 4ky v sekcii Cenníky. Nemusí byť zahrnuté medzi bežnými číslami v rámci paušálu SLOBODA a vtedy je potrebné si dobiť kredit. Môže ísť o skrátené čísla, čísla so zvýšenou tarifikáciou, audiotexy, alebo iné špeciálne čísla.

 

Linka je obsadená – volané tel. číslo môže v rovnaký moment vytáčať na mobilnej sieti tvoje číslo alebo má volajúceho (t. j. tvoje číslo) zablokovaného vo svojom tel. zozname, v tzv. Blackliste. Na potvrdenie tejto situácie ručne zadaj na klávesnici mobilu pred vytáčaným číslom MMI kód #31#volané číslo (napr. #31#09xxxxxxxx).

 

Volaná stanica je dočasne nedostupná – volané tel. číslo je vypnuté (mobil je vypnutý, alebo má nastavený letový režim) prípadne je v daný moment mimo pokrytia. Skús preto zavolať opäť neskôr.

 

Prichádzajúce hovory na toto číslo sú blokované – volané tel. číslo má blokované prichádzajúce hovory. Volané číslo si musí zrušiť toto blokovanie buď priamo v mobile v časti Nastavenia hovorov alebo cez MMI kód #330*0000# zavolaním na toto číslo.

 

Voláte neexistujúce číslo – volané tel. číslo je neplatné / neexistuje. Over správnosť volaného tel. čísla. Môže sa stať že volané číslo má nastavené presmerovanie na neexistujúce číslo. V takom prípade je potrebné, aby volané tel. číslo zadalo na klávesnici mobilu MMI kód ##002# zavolaním na toto číslo.

 

Vaša stanica nemá oprávnenie pre voľbu tohto smeru – ako volajúci máš zapnuté blokovanie odchádzajúcich hovorov. Toto blokovanie si vieš zrušiť buď priamo v mobile v časti Nastavenia hovorov alebo cez MMI kód #330*0000# zavolaním na toto číslo.

 

Ak ti naše odporúčania nepomohli, zavolaj nám na zákaznícku linku 950 denne od 8:00 do 21:00 hodiny, alebo nám napíš cez kontaktný formulár.

 

Budeme od teba potrebovať tieto informácie:

- Tel. číslo volajúceho (A-číslo)

- Tel. číslo volaného (B-číslo)

- Dátum a čas hovoru

- Popis situácie (prípadne hlásenie, ktoré počuješ pri volaní)

Prichádzaš do zahraničia (mimo SR) a SIM sa automaticky neprihlasuje do siete v medzinárodnom roamingu (MR)? Niekedy sú sieťoví operátori pri ručnom vyhľadávaní mobilnej siete zakázaní. Ako teda postupovať?

Aby sa 4KA SIM karta zaregistrovala v sieti, mal by si mať nastavený Automatický mód pre Roaming.

Nastavenie módu pre Roaming podľa typu Operačného systému:

 

- Android

4KA SIM → Roaming → Zvoliť mód → Automaticky*

 

Ako nájdeš aplikáciu 4KA SIM ?

V základnom menu telefónu ako samostatnú aplikáciu (vizuálne sa javí ako SIM karta) s názvom 4ka SIM alebo Nástroje SIM, príp. SIM Toolkit.

Po tomto nastavení by sa tvoja SIM karta mala prihlásiť do príslušnej siete bez ohľadu na to, či sa nachádzaš na Slovensku alebo v zahraničí.

 

- iOS (pre značku Apple)

Nastavenia → Mobilné → SIM aplikácie → Roaming → Zvoliť mód → Automaticky*

 

Ako nájdeš SIM aplikácie?

Najčastejšie sa ikona Nastavenia nachádza na hlavnej obrazovke telefónov iPhone, v jej hlavnom menu Mobilné nájdeš aj sekciu SIM aplikácie.

Po tomto nastavení by sa tvoja SIM karta mala prihlásiť do príslušnej siete bez ohľadu na to, či sa nachádzaš na Slovensku alebo v zahraničí.

 

Nepomohlo? Skús ešte nastaviť mód na Ručne*. Postup pri zmene nastavenia je rovnaký ako pri voľbe Automaticky*.

 

V ojedinelých prípadoch, ak sieť nenabehla ani pri nastavení módu na Automaticky*, skús ručne nastaviť mód na Zahraničie alebo Slovensko. Nezabudni si po úspešnom prihlásení do siete nastaviť mód na Automaticky*, aby sa telefón pri prechode do inej krajiny prihlásil automaticky do príslušnej siete.

 

Ak ti naše odporúčania nepomohli, zavolaj nám na zákaznícku linku 950 denne od 8:00 do 21:00 hodiny, alebo nám napíš cez kontaktný formulár.

 

Viac užitočných informácií o MR nájdeš tu.

Príčiny môžu byť rôzne a preto najskôr vyskúšaj nasledovné kroky:

1. Skontroluj stav svojho kreditu
- zaslaním SMS v tvare SPOTREBA na číslo 950
- zavolaním na skrátené číslo *55# 
- online v Mojej zóne
- v našej aplikácii Moja 4ka

2. Reštartuj mobil alebo urob krížový test (vyskúšaj SIM v inom zariadení)

3. Skontroluj v mobile číslo strediska SMS 
Na tvojej SIM karte je prednastavené číslo SMS centra, prostredníctvom ktorého budeš môcť posielať správy.

 

- Na Android zariadeniach nájdeš číslo SMS centra v nastaveniach mobilu v časti SMS správy/Nastavenia/Rozšírené/Číslo strediska SMS (Číslo SMS centra). Je potrebné, aby bolo prednastavené v tvare:
+421950900050 (ak sa nachádzaš na Slovensku)
+336110000332000 (ak sa nachádzaš v zahraničí)

Ak potrebuješ manuálne zmeniť číslo SMS centra, postupuj podľa návodu na stránke Nastavenia zariadení (dlaždica Iné zariadenia - Nastavenie SMS).

 

* Štandardne platí, že zmenu čísla strediska správ nie je potrebné upravovať manuálne, nastavenie prebieha automaticky pri prechode zo/do Slovenska. Ak nie je toto číslo správne nastavené, pravdepodobne nebude možné odosielať SMS správy.

Ak ti naše odporúčania nepomohli, zavolaj nám na zákaznícku linku 950 denne od 8:00 do 21:00 hodiny, alebo nám napíš cez kontaktný formulár.

Tvoje telefónne číslo sa ti zobrazí, ak na klávesnici mobilu zadáš USSD kód *#909# a zavoláš na toto číslo.

 

Svoje telefónne číslo zistíš aj tak, že prezvoníš iné tel. číslo, ku ktorému máš prístup.

Sieť, v ktorej si pripojený, vieš skontrolovať napr. na displeji svojho mobilu, kde je pri názve operátora alebo pri ikone intenzity signálu na väčšine telefónov zobrazený aj typ siete, napr. 2G (E,GSM), 3G (H, H+), 4G (LTE), 5G. Niektoré mobily namiesto 3G zobrazujú symboly H / H+, čo predstavuje HSDPA nadstavbu 3G siete. Je to v poriadku – znamená to, že dátuješ v 3G sieti.
 

Či je tvoja SIM prihlásená v sieti 4ka alebo v sieti OSK, vieš zistiť aj zadaním USSD  kódu na klávesnici mobilu kód  *#999# a vytočením tohto čísla, kde sa ti následne zobrazí hlásenie na displeji mobilu.
 

Ak si prihlásený do 3G/2G siete nášho partnera na Slovensku, telefón môže zobrazovať aj symbol „R“ pri ikone intenzity signálu, čo symbolizuje národný roaming. Niektoré zariadenia (napr. iPhone, iPad) tento symbol „R“ nemusia zobrazovať, ale zobrazujú priamo názov siete, do ktorej je SIM karta prihlásená (napr. „Orange“). Závisí to od výrobcu telefónu. V každom prípade, ak máš zapnutý dátový roaming a vidíš na Slovensku na svojom mobile zobrazený symbol 3G alebo “R”, si pripojený cez sieť nášho obchodného partnera a je to úplne v poriadku, v opačnom prípade by ti naše služby nemuseli fungovať na miestach, kde 4ka nemá vlastné pokrytie.

Upozornenie:
Ak máš zapnuté WiFi a si aktuálne prihlásený do WiFi siete, je možné, že sa ti symbol 4G/LTE alebo 3G siete nezobrazí. Je to preto, lebo tvoj mobil aktuálne pre datovanie používa WiFi a nie mobilnú sieť. Akonáhle však WiFi na telefóne vypneš a zároveň máš zapnuté mobilné dáta, na mobile sa ti zobrazí symbol siete podľa aktuálnej dostupnosti 2G (E,GSM), 3G (H,H+), 4G (LTE) alebo 5G podľa toho, do ktorej siete sa tvoj mobil prihlásil. 

VoLTE (Voice over LTE) je hlasové volanie cez 4G/LTE dátovú sieť, ktoré v súčasnosti predstavuje najkvalitnejší spôsob telefonovania. VoLTE je dostupné v 4G/LTE sieti 4ky, teda aktuálne pre viac ako 80% populácie. Pre VoLTE volania je potrebné mať mobil s podporou VoLTE v sieti 4ky a v nastaveniach volaní/dát tvojho mobilu zapnutú funkciu VoLTE a aktitovať službu VoLTE v 4ke cez SMS správu. Návod nájdeš v sekcii VoLTE.

 

ViLTE (Video over LTE) Niektoré telefóny podporujú aj technológiu ViLTE, čo je vlastne nadstavbová funkcionalita nad VoLTE umožňujúca okrem HD hlasového hovoru prenášať aj video medzi telefonujúcimi, čiže jedna sa o videohovor cez 4G/LTE sieť. Buď aj ty inovatívny a využívaj túto jedinečnú technológiu.

Čo potrebuješ na volania cez VoLTE/ViLTE, ako aj výhody a spôsob aktivácie služby v 4ke nájdeš na stránke VoLTE/ViLTE.

4ka nepoužíva staršiu sieťovú technológiu a nepodporuje službu odosielania MMS správ. V sieti 4ka je možné prijať MMS správy čiastočne. Ak ti odosielateľ zo siete iného operátora odošle MMS, príde ti SMS správa o doručenej MMS správe s URL odkazom na danú MMS správu s príslušným kódom. Aby bolo možné si danú MMS správu pozrieť na webe, je potrebné mať zapnuté mobilné dáta.

 

Ak chceš odoslať MMS správu zo 4ky, nie je to možné, avšak alternatívnu funkcionalitu ti poskytnú mobilné dáta a akákoľvek multi-platformová aplikácia tretej strany, cez ktorú pošleš ľubovoľné multimediálne súbory (napríklad WhatsApp, Messenger, Skype a podobné).