K novému mobilu zľava až 210€! Objednaj so SLOBODOU+ alebo SLOBODOU DÁTA a ušetri so 4kou.

Hlasovo-dátové paušály SLOBODA od 4ky sú nabité veľkými objemami dát, minút a SMS za rozumnú cenu. Súčasťou každej SLOBODY (okrem SLOBODA HLAS) sú dáta podľa tvojej potreby.


Dátový paušál SLOBODA DATAdátové balíky od 4ky obsahujú tiež veľké objemy dát a sú bez minút a SMS. Vyber si službu slobodne podľa toho, či viac voláš alebo dátuješ.

Aj bez paušálu alebo dátového balíka môžeš na Slovensku a v celej EÚ dátovať za jednotnú cenu 1,4 centa /1 MB prenesených dát.

 

Ak sa ti stane, že vyčerpáš objem dát v SLOBODE pred tým, ako nastane automatická obnova, odporúčame ti zakúpiť jeden z dátových balíkov od 4ky.


V zahraničí mimo EÚ je dátovanie spoplatnené jednotkovou cenou podľa krajiny zaradenej v príslušnej zóne medzinárodného roamingu:

Zóna 2 = 2€/1 MB

Zóna 3 = 3€/1 MB

Zóna 4 = 16€/1 MB

 

V zahraničí mimo EÚ nemáme dostupné paušály či dátové balíky. Odporúčame ti preto v týchto zónach mať vypnuté mobilné dáta v telefóne a používať na dátovanie free wi-fi pripojenie. Ďalšou možnosťou na obdobie pobytu v zahraničí je zakúpiť miestnu predplatenú SIM kartu s dátami za primeranú cenu.

Dátové mobilné služby 4ky sú dostupné pre viac ako 95% obyvateľov Slovenska. V zahraničnej sieti v EÚ a mimo EÚ môžeš dátovať s medzinárodným roamingovým partnerom.

 

Podľa názvu siete alebo typu siete na displeji tvojho telefónu zistíš, v ktorej sieti práve dátuješ. Na displeji telefónu uvidíš názov operátora, alebo sa pri ikone sily signálu zobrazí znak:
- 2G (GSM): 4ka alebo Orange, nachádzaš sa v základnej hlasovej sieti
- 3G (H, H+): Orange, si pripojený v národnom roamingu v SR
- 4G (LTE): 4ka, nachádzaš sa v sieti od 4ky

- 5G: 4ka, si pripojený v najmodernejšej 5G sieti od 4ky

- R 3G/4G: nachádzaš sa v zahraničnej sieti medzinárodného roamingu

Skontroluj vo svojom telefóne nasledovné:

1. Over, či telefón podporuje 5G/4G/3G sieť.
2. Prístupový bod APN nastav na internet. Viac informácií nájdeš na stránke Nastavenia zariadení v časti Nastavenie dát.
3. Zapni mobilné dáta.
4. Zapni dátový roaming.
5. Režim siete nastav na „automaticky“.
6. Skontroluj pokrytie v danej oblasti.
7. Pri DUAL SIM zariadeniach je dôležité, aby si mal povolené dáta pre 4ka SIM (Správa dvoch kariet).
8. Po overení nastavení reštartuj telefón.
9. Ak po nastavení stále nedátuješ, urob krížový test – vyskúšaj SIM v inom zariadení.
 

Ak ti naše odporúčania nepomohli, zavolaj nám na zákaznícku linku 950 denne od 8:00 do 21:00 hodiny, alebo nám napíš cez kontaktný formulár.

Odhadované maximálne rýchlosti internetu v rámci SR sú: 
 

300/20 Mbit/s v 5G sieti 4ka,
50/10 Mbit/s v 4G/LTE sieti 4ka,
20/1,5 Mbit/s v 3G sieti (po dosiahnutí 20 GB v danom mes. klesne na 256/256 kbit/s),
192/96 kbit/s v 2G sieti 4ka.

Odhadovaná maximálna rýchlosť je reálne dosiahnuteľná rýchlosť v skutočných a priaznivých užívateľských podmienkach.

Áno! Využi službu DATALIMIT, vďaka ktorej môžeš mať svoju spotrebu pod kontrolou a bezpečne dátovať v zahraničí v Zóne 1 až 4.

 

Službu DATALIMIT si vieš aktivovať jednoduchým zaslaním SMS na číslo 950 a nastavíš si tak maximálny limit čerpania spotreby za dátovanie v sume 50 €, 100 € alebo 300 €.

 

Viac informácií o aktivácii a používaní služby nájdeš v sekcii Služba dátového limitu.

V snahe zachovania maximálnej stability a transparentnosti siete pre užívateľov využívajúcich 3G sieť po dosiahnutí preneseného objemu 20 GB dát v príslušnom zúčtovacom období obmedzujeme prenosovú rýchlosť v 3G sieti na 256/256 kbit/s.

 

Obmedzenie spôsobí zvýšenie časovej odozvy niektorých aplikácií a môže ovplyvniť kvalitu a funkčnosť aplikácií vyžadujúcich pre svoje fungovanie širokopásmové pripojenie do internetu.

 

Zúčtovacím obdobím sa myslí príslušný kalendárny mesiac od prvého do posledného dňa. Začiatkom nového zúčtovacieho obdobia sa obmedzenie zruší.