VOLANIA A SMS

V rámci nového paušálu SLOBODA HLAS získate neobmedzené minúty alebo SMS v celej EÚ vrátane volaní na čísla 0960 a 0961 xxx xxx. Je len na vás, ako si minúty alebo SMS počas vášho paušálu miniete, či viac na SMS alebo viac na volania.

 

Po spotrebovaní predplatených minút alebo SMS môžete naďalej telefonovať a SMS-kovať iba za 5 centov za 1 MIN/SMS v celej EÚ. Po spotrebovaní predplatených minút alebo SMS môžete navyše na všetky účastnícke čísla 4ky volať po 3. minúte zadarmo.

 

O stave nespotrebovaných MIN/SMS vás budeme priebežne informovať prostredníctvom SMS pri zostávajúcom počte 5 MIN/SMS a 1 hodinu pred ukončením platnosti paušálu.

V prípade prekročenia aktuálne nastavenej miery využívania služby, vám môžeme účtovať 5 centov za 1 MIN/SMS v SR a EÚ. Viac informácií nájdete v aktuálnom Cenníku služieb.

Zobraziť viac

DÁTA

V rámci nového paušálu SLOBODA HLAS môžete dátovať iba za 1,4 centa za 1 MB v SR a EÚ.

 

Pre navýšenie dát si môžete aktivovať dátový balík GIGA s automatickou obnovou v objeme 1 GB/30 dní za 2€ platný v SR (dáta v EÚ podľa programu služieb) alebo jednorazový balík DENNÉ NEKONEČNO v objeme 15 GB/1 deň za 1,5€ platný v SR (dáta v EÚ podľa programu služieb).

Zobraziť viac

VÝBER SPÔSOBU PLATENIA

Paušál SLOBODA HLAS s automatickou obnovou (predplatená SLOBODA HLAS) si môžete aktivovať:

- poslaním bezplatnej SMS v tvare SH na číslo 950

- alebo jednoducho a rýchlo v mobilnej aplikácii Moja 4ka

- alebo v samoobslužnom portáli Moja zóna

 

Ak v momente aktivácie SLOBODA HLAS máte aktívnu inú SLOBODU, tak SLOBODA HLAS sa vám automaticky aktivuje až po ukončení platnosti vašej pôvodnej SLOBODY.

 
Zobraziť viac

ROAMING

Program služieb Moja EÚ vám umožňuje využívať služby doma aj v zahraničí. Ak máte aktívny jeden z vybraných nových paušálov SLOBODA (okrem SLOBODA DATA), tak predplatený objem MIN/SMS a dát môžete využívať v celej EÚ. S programom služieb Moja EÚ voláte a SMS-kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov  za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

 

Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu po 22.6.2018 (vrátane), máte na 4ka SIM karte automaticky aktivovaný program služieb Moja EÚ, okrem prípadu, že ste si aktivovali doplnkovú službu SLOBODA DATA. V takom prípade máte automaticky aktivované programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet. S programom služieb Moja 4ka Svet voláte a SMS- kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

 

Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a nemáte aktivovanú žiadnu doplnkovú službu, dňa 22.06.2018 (vrátane) budú Vaše  programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet automaticky nahradené novým programom služieb Moja EÚ s cieľom umožniť Vám využívať doplnkové služby aj v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (Zóna 1). Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a máte aktivovanú kúkoľvek doplnkovú službu s výnimkou ak máte aktivovaný nový paušál SLOBODA DATA, nový hlasový paušál Moja 100vka alebo ktorýkoľvek nový paušál TO., Vaše programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet budú automaticky nahradené novým programom služieb Moja EÚ a to ku dňu prvej automatickej obnovy príslušnej doplnkovej služby uskutočnenej po 22.06.2018. Do dňa prvej automatickej obnovy vám služby v zahraničí umožní využívať program služibe Moja 4ka Svet, s ktorým voláte a SMS-kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte. Odo dňa prvej automatickej obnovy môžete predplatený objem MIN/SMS a dát v nových pauášloch SLOBODA využívať v celej EÚ. Ak ste si zakúpili 4ka SIM kartu pred 22.6.2018 a máte aktivovaný nový paušál SLOBODA DATA, nový hlasový paušál Moja 100vka alebo ktorýkoľvek nový paušál TO., s programom služieb Moja 4ka Svet voláte a SMS- kujete v rámci celej EÚ len za 5 centov za 1 MIN/SMS. Za 1 MB zaplatíte v celej EÚ len 1,4 centa. Za prichádzajúci hovor v celej EÚ neplatíte.

 

 

Kompletný zoznam krajín podľa zón a Roamingových partnerov nájdete TU.

 

Všetky potrebné informácie k Európske j regulácii nájdete na stránke Medzinárodný Roaming.

Zobraziť viac

Dátové balíky pre SLOBODA HLAS

Nové
15 GB
1 deň
Jednorazový dátový balík platný v SR (dáta v EÚ podľa programu služieb).
1,50 €
Aktivovať Detailné informácie
1 GB
30 dní
Dátový balík s automatickou obnovou platný v SR (dáta v EÚ podľa programu služieb).
2 €
Aktivovať Detailné informácie