DÁTA

S jednorazovým dátovým balíkom NEKONEČNÉ DÁTA získate neobmedzený objem dát v SR (z toho 6,17 GB v EÚ) len za 5 €/30 dní. Jednorazový dátový balík NEKONEČNÉ DÁTA si môžete aktivovať iba pre nový paušál SLOBODA ∞.

O stave nespotrebovaných dát v balíku vás budeme priebežne informovať prostredníctvom SMS pri zostávajúcom objeme dát vo výške 150 MB a 1 hodinu pred ukončením platnosti dátového balíka.

Zobraziť viac

AKTIVÁCIA

Dátový balík NEKONEČNÉ DÁTA si môžete aktivovať iba pre paušál SLOBODA ∞. Jednorazový dátový balík NEKONEČNÉ DÁTA je platný 30 dní, max. však do dňa automatickej obnovy nového paušálu SLOBODA ∞.

Jednorazová aktivácia
Poslaním bezplatnej SMS v tvare PLUS na číslo 950.

Dátový balík NEKONEČNÉ DÁTA si môžete aktivovať len raz počas platnosti nového paušálu SLOBODA ∞ t.j. počas jedného zúčtovacieho obdobia nového paušálu SLOBODA ∞. Ak si dátový balík aktivujete súčasne s novým paušálom SLOBODA ∞, balík sa automaticky obnoví v deň automatickej obnovy nového paušálu SLOBODA.

V prípade prekročenia aktuálne nastavenej miery využívania služby, vám môžeme účtovať 1,014 centa za 1 MB v celej EÚ. Viac informácií nájdete v sekcii Najčastejšie otázky.

Zobraziť viac