EÚ DÁTA

Kúpiť

Aktivujte si balík jednoducho zaslaním SMS správy na číslo 950 v tvare EUDATA 1. Platnosť dátového balíka je 15 dní odo dňa, kedy ste si ho aktivovali.

Ešte nie ste zákazník 4ky? Objednajte si SIM kartu Moja 4ka v e-shope už dnes.

Informácie o produkte

DÁTOVÝ BALÍK

Vyskúšajte náš dátový balík EÚ DÁTA s ktorým môžete výhodne dátovať v celej Európskej únii a krajinách EHP. Za 5€ získate na 15 dní až 500 MB dát v Zóne 1.

Dátový balík si aktivujte jednoducho zaslaním SMS v tvare EUDATA 1 na krátke číslo 950. Platnosť dátového balíka je 15 dní odo dňa, kedy ste si ho aktivovali.

O stave nespotrebovaných dát vás budeme priebežne informovať prostredníctvom SMS, a to:

  • pri zostávajúcom objeme dát vo výške 500MB, 50MB a 0 MB
  • 24 hodín a 1 hodinu pred ukončením platnosti dátového balíka

Pre správne využívanie EÚ DÁTA balíka vám odporúčame:

  • skontrolovať si, či máte vo vašom telefóne povolené dáta v romaingu
  • nastaviť si v telefóne APN na internet