Nové
10 GB
v SR
(dáta v EÚ podľa programu služieb)
Platí pre program služieb
Moja EÚ a Moja 4ka
Pre kúpu jednorazového balíka zašlite SMS na číslo 950 v tvare:

Zapnutie: DN

Automatická obnova

(platnosť 24 hodín od aktivácie alebo do spotrebovania objemu dát)