Prihláste sa na newsletter a ako prvý sa dozviete o novinkách a akciách vášho obľúbeného slovenského mobilného operátora.

Poskytnutím adresy svojej elektronickej pošty prostredníctvom tohto elektronického formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti SWAN, a. s. so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČ DPH: SK2020324317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2958/B (ďalej len „Podnik“) svoje osobné... Zobraziť celé znenie