Dátujte a volajte s paušálmi SLOBODA len za 4€/30 dní! Viac info TU.

Nahlásenie zmeny vášho Mena a Priezviska či Obchodného mena, vyriešite priamo na našich predajných miestach, ktoré poskytujú Služby zákazníkom. My vám vaše osobné údaje zmeníme po kontrole správnosti vašich údajov na OP či Živnostenskom liste/Výpise z ORSR. Táto služba je bezplatná.

Zoznam predajní poskytujúce Služby zákazníkom nájdete TU.

Nahlásenie zmeny adresu trvalého bydliska/sídlo spoločnosti, vyriešite priamo na našich predajných miestach ktoré poskytujú Služby zákazníkom. My vám vaše osobné údaje zmeníme po kontrole správnosti vašich údajov na OP či Živnostenskom liste/Výpise z ORSR. Táto služba je bezplatná.

Zoznam predajní poskytujúce Služby zákazníkom nájdete TU.

Ak sa vám zmenila vaša korešpondenčná adresa, napíšte nám, prosím, priamo cez Kontaktný formulár nižšie vašu novú korešpondenčnú adresu. Adresu uveďte v správnom tvare: Ulica, Popisné číslo, Mesto, Smerovacie číslo. Korešpondenčnú adresu si tiež môžete zmeniť osobne na našich Predajných miestach ktoré poskytujú Služby zákazníkom. Táto služba je bezplatná.

Zoznam predajní poskytujúce Služby zákazníkom nájdete TU.

Nahlásenie zmeny čísla OP vyriešite priamo na našich predajných miestach ktoré poskytujú Služby zákazníkom. My vám vaše osobné údaje zmeníme po kontrole správnosti vašich údajov na OP či Živnostenskom liste/Výpise z ORSR. Táto služba je bezplatná.

Zoznam predajní poskytujúce Služby zákazníkom nájdete TU.

Ak by ste chceli doplniť alebo zmeniť údaje týkajúce sa vašej spoločnosti, navštívte jedno z našich Predajných miest ktoré poskytujú Služby zákazníkom a o zmenu požiadajte osobne. Táto služba je bezplatná.

Zoznam predajní poskytujúce Služby zákazníkom nájdete TU.

Ak sa vám telefónne číslo, ktoré vám bolo pridelené nepáči a chceli by ste nové, môžeme vám ho na požiadanie zmeniť. Zmena telefónneho čísla je spoplatnená podľa aktuálneho Cenníka.O zmenu telefónneho čísla je potrebné požiadať osobne na Predajnom mieste ktoré poskytuje Služby zákazníkom alebo telefonicky na Zákazníckej linke 950.

Zoznam predajní poskytujúce Služby zákazníkom nájdete TU.

V prípade, pokiaľ máte záujem o Prevod t.č. na inú osobu,/organizáciu, neváhajte navštíviť Predajné miesta 4ky ktoré poskytujú Služby zákazníkom. Pri žiadosti o prevod musia byť obidve dotknuté strany súčasne na predajnom mieste 4ky. Prevod t.č. je je spoplatnený podľa aktuálneho Cenníka služieb. Pre overenie totožnosti si nezabudnite OP / Živnostenský list/ Výpis z ORSR.

Zoznam predajní poskytujúce Služby zákazníkom nájdete TU.