Odoslaním údajov potvrdzujem, že som sa oboznámil s obsahom Poučenia o spracovaní osobných údajov a súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom predloženia obchodnej ponuky spoločnosti SWAN, a.s..