Darcovské SMS

Darcovské SMS

Darcovské SMS

Všetci Štvorkári majú možnosť pomáhať ostatným aj prostredníctvom SMS

Humanitárna organizácia MAGNA 

 • jednorazová zbierka
 • formát SMS: prázdna SMS na skrátené číslo 836
 • cena odoslanej SMS: 5,00 €
   
 • pravidelné mesačné prispievanie
 • ​formát SMS:
  text MAGNA na skrátené číslo 806 pre aktiváciu prispievania
  text MAGNA STOP na skrátené číslo 806 pre deaktiváciu prispievania
 • cena prijatej SMS: 3,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.magna.sk.

Liga za duševné zdravie | Dni nezábudiek

 • jednorazová zbierka
 • formát SMS: prázdna SMS na skrátené číslo 833
 • cena odoslanej SMS: 2,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.dusevnezdravie.sk.

Liga proti rakovine SR | Deň narcisov

 • jednorazová zbierka
 • formát SMS: prázdna SMS na skrátené číslo 848
 • cena odoslanej SMS: 2,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.lpr.sk.

Nadácia TV JOJ

 • jednorazová zbierka
 • formát SMS: prázdna SMS na skrátené číslo 855
 • cena odoslanej SMS: 3,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na nadacia.joj.sk.

Nadácia TA3 | Charitatívna tour Káčer na bicykli

 • jednorazová zbierka
 • formát SMS: prázdna SMS na skrátené číslo 832
 • cena prijatej SMS: 1,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke nadacia.ta3.com.

Nadácia PONTIS

 • jednorazová zbierka
 • formát SMS: text SRDCE na skrátené číslo 871
 • cena prijatej SMS: 5,00 €
   
 • pravidelné mesačné prispievanie
 • formát SMS:
  text START SRDCE na skrátené číslo 871 pre aktiváciu prispievania
  text STOP SRDCE na skrátené číslo 871 pre deaktiváciu prispievania
 • cena prijatej SMS: 5,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.nadaciapontis.sk.

Nezisková organizácia Človek v ohrození

 • jednorazová zbierka
 • formát SMS: prázdna SMS na skrátené číslo 837
 • cena odoslanej SMS: 5,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácii nájdete na www.clovekvohrozeni.sk.

Občianske združenie UP - Down syndrom | Niečo naviac

 • jednorazová zbierka
 • formát SMS: text DOWN na skrátené číslo 873
 • cena odoslanej SMS: 2,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácii nájdete na www.up-down.sk a www.nieconaviac.sk.

Slovenský výbor pre UNICEF

 • jednorazová zbierka
 • formát SMS: prázdna SMS na skrátené číslo 844
 • cena odoslanej SMS: 3,00 €
   
 • pravidelné mesačné prispievanie
 • formát SMS:
  text UNICEF A na skrátené číslo 870 pre aktiváciu prispievania
  text UNICEF D na skrátené číslo 870 pre deaktiváciu prispievania
 • cena prijatej SMS: 5,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.unicef.sk.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Biela pastelka

 • jednorazová zbierka
 • formát SMS: prázdna SMS na skrátené číslo 820
 • cena odoslanej SMS: 2,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na www.bielapastelka.sk.