Nové
11 GB
v SR (z toho 2,11 GB v EÚ)
100
MIN alebo SMS
v SR a EÚ
Bez viazanosti
Automatická obnova
Nové
16 GB
v SR (z toho 2,11 GB v EÚ)
300
MIN alebo SMS
v SR a EÚ
Bez viazanosti
Automatická obnova
Nové
NEOBMEDZENÝ
OBJEM DÁT
v SR (z toho 2,11 GB v EÚ)
Nekonečné
MIN alebo SMS
v SR a EÚ
Bez viazanosti
Automatická obnova